Felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer

Med en felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer, er alle midlene i Storebrandkonsernet investert i tråd med konsernets krav til bærekraftige investeringer.

Published 18.01.2019 by Storebrand

Storebrandkonsernet, der SKAGEN, Delphi og SPP inngår, er en betydelig investor, og skal bruke sin innflytelse for å påvirke selskaper til å drive mer bærekraftig.

Fra 1.januar 2019 fikk Storebrandkonsernet en felles konsernpolicy for bærekraftige investeringer. Alle konsernets kunder være trygge på at deres midler er investert i tråd med konsernets krav til bærekraftige investeringer, både når det gjelder ekskluderinger og aktivt eierskap.

Kombinerer styrker


Den reviderte konsernpolicyen kombinerer styrker fra både Storebrand og SKAGEN. Storebrand har over 20 års erfaring med bærekraftanalyse, integrering og eksklusjon av selskaper i investeringsporteføljen. SKAGEN har på sin side, lang og god erfaring med aktivt eierskap gjennom stemmeavgivning på generalforsamlinger og direkte dialog med ledelse og styre.

Den viktigste endringen ved å implementere en felles bærekraftpolicy, er at vi styrker vårt arbeid innen aktivt eierskap ytterligere. Ved å kombinere Storebrand og SKAGEN sine styrker innen bærekraftig investeringer og aktivt eierskap, oppnår konsernet tilgang til et større antall bærekraftspesialister og styrker kapasiteten for å drive aktivt eierskap. Dette gir oss en sterkere stemme i dialog med selskaper i vår portefølje.

Observasjonslisten


I tillegg til en liste over selskapene vi ekskluderer fra vårt investeringsunivers, har vi nå opprettet en egen observasjonsliste. Denne kommer i tillegg til «Storebrands standard for bærekraftige investeringer», Storebrandstandarden, som beskriver våre kriterier for å utelukke selskaper fra våre investeringer.

Det viktigste med observasjonslisten er at vi beholder eksisterende eierandeler mens vi jobber aktivt for å oppnå en reell endring hos selskapene. Det er kjøpsrestriksjoner på selskapene på denne listen, og involverte porteføljeforvaltere og vårt bærekraft-team vil legge økt press på selskapene for å oppnå konkret forbedring.

Les mer om Storebrandstandarden her

Storebrandkonsernet mener at de selskapene som implementerer bærekraft i sin forretningsstrategi er de økonomiske vinnerne på lang sikt – og de beste selskapene å investere i. Vi tror at investeringer i selskaper som kan gi den beste risikojusterte avkastningen for kundene uten å ødelegge fremtiden for kommende generasjoner.

NB: Konsernpolicyen ble revidert 9.novembert 2020. Du finner den oppdaterte konsernpolicy her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.