Klagebehandling - institusjonelle kunder

Vi anbefaler deg å kontakte din kundeansvarlige i Storebrand hvis det er noe du er misfornøyd med angående kundebehandling, investeringsrådgivning, produktinformasjon eller annet. 

En formell klage må sendes inn skriftlig via kundeansvarlig eller ved å logge inn på storebrand.no og sende en sikker melding.

Hvis du ikke kan eller vil logge inn, kan du i stedet sende oss en e-post med din kontaktinformasjon, så kontakter vi deg. 

NB! Ikke send sensitiv informasjon hvis du sender oss e-post. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?