Klage – Institusjonelle Kunder

Klagebehandling

Vi anbefaler våre kunder å kontakte sin kundeansvarlig i Storebrand om det er noe man er misfornøyd med i forhold til kundebehandling, investeringsrådgivning, produktinformasjon eller lignende.

Formell klage må sendes inn skriftlig via kundeansvarlig eller ved å benytte vårt klageskjema.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023