Pensjonsprofiler – avkastningsoversikt

Her finner du avkastningstall for pensjonsprofilene vi tilbyr privatkundene våre. Klikker du på det enkelte navnet på en pensjonsprofil, finner du mer detaljert avkastningsinformasjon og dokumentasjon angående pensjonsprofilen.

Informasjon 

  • add Porteføljer levert av Storebrand Livsforsikring AS

    Disse porteføljene leveres av Storebrand Livsforsikring AS og er tilgjengelig på utvalgte produkter levert av Storebrand Livsforsikring AS. Når du kjøper en slik portefølje, blir du ikke direkte eier av underliggende i porteføljen. Dette er til forskjell når du kjøper et fond hvor du blir eier av fondet og innholdet i fondet. Du får i stedet et indirekte eierskap (fordring) gjennom Storebrand Livsforsikring AS.

    For å kjøpe en slik portefølje må du ha et fondsforsikringsprodukt som for eksempel Ekstrapensjon eller Fondskonto. Du kan også få tilgang til porteføljene gjennom pensjonsprodukter som for eksempel IPS eller Egen pensjonskonto fleksibel. Det er kun mulig å tegne IPS og Egen pensjonskonto fleksibel selvbetjent på nett. Dersom du ønsker et av våre fondsforsikringsprodukter så må du ta kontakt med oss for rådgivning.  Dette er fordi produktene inneholder en forsikring i tillegg til sparingen og gjennom rådgivingen vil vi avdekke om dette produktet passer deg og din situasjon.

    Prisen for spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig, Forsiktig, Balansert, Offensiv og Ekstra Offensiv inkluderer investeringer i omtrent 15 underfond. Når du kjøper en av disse profilene får du, i tillegg til forvaltning av underfondene, også fondseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko frem mot pensjonsalder. Det er mulig å sette sammen en liknende portefølje selv til en lavere pris. Da må du selv sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko. Profilene inneholder blant annet eksponering mot eiendom og private equity (unoterte selskaper). Som privatperson har du ikke mulighet til å kjøpe dette selv via Storebrand, utenom disse profilene.

     

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?