Bilforsikring super har Norges beste vilkår

Storebrand skiller seg positivt ut ved å ha like gode eller bedre vilkår enn resten av utvalget på en rekke av vilkårene Cicero anser som viktigst i aktørenes toppdekning for bil. – Cicero, september 2021.

Bilforsikring gjelder også bobil og elbil.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Illustrasjonsfoto: elbil står til lading

15 % ekstra rabatt på bil registrert de siste tre månedene

Har du ikke forsikret din 2023-modell hos oss? Nå får du 15 prosent ekstra rabatt på forsikring av biler førstegangsregistrert i løpet av de siste tre månedene. Tilbudet kommer i tillegg til andre prisfordeler og rabatter.

Den rabatterte forsikringen kjøper du på telefon 915 08880, eller ved å fylle ut og sende inn skjema nedenfor.

Hva dekker bilforsikringen?

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan også velge kun «Ansvar». Det er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil. «Ansvar» dekker ansvar, fører- og passasjerulykke, samt rettshjelp i tabellen nedenfor.

 

Del­kasko

Kasko

Super

Ansvar

Erstatningsansvar etter bilansvarsloven. Ubegrenset beløp ved personskade, og inntil 100 millioner kroner ved skade på ting. Forsikringen omfatter

 • skade på fører og passasjer
 • skade på personer utenfor kjøretøyet
 • skade påført bygninger og andre gjenstander
 • skade påført andre kjøretøy

Fører- og passasjer­ulykke

Erstatning ved personskade på fører eller passasjer:

 • dødsfall 100 000 kroner
 • livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner
 • inntil 500 000 kroner for barn under 18 år

Rettshjelp

Erstatter inntil 100 000 kroner pr. tvist for å dekke nødvendige utgifter til advokatbistand.


Brann

Omfatter brannskade og eksplosjon.


Tyveri

Forsikringen omfatter

 • tyveri av kjøretøyet, og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet.
 • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri.

Glassrute

Forsikringen omfatter

 • glassruteskade, knusing og sprekker.
 • reparasjon eller bytte av glassrute.

Bagasje

Bagasje blir dekket med inntil 10 000 kroner.


Veihjelp i Norden

Forsikringen dekker veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Bilhjelp hjemme

Dekker bilhjelp på hjemadressen ved driftsstopp eller utelåsing.


Veihjelp i Europa

Forsikringen dekker veihjelp i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke.


Skade på eget kjøretøy

Forsikringen omfatter

 • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk.
 • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning.

Feilfylling av drivstoff

Omfatter tømming og rens av tank, transport til verksted og nødvendige reparasjoner ved skader.


Leiebil

Valgfritt

Forsikringen dekker leiebil i inntil 30 dager.


Motor, girkasse og batteripakker

Forsikringen omfatter

 • skade på motor
 • skade på girkasse
 • skade på batteri i elbil og hybrid

Leasing

Ved totalskade blir startleie erstattet ut fra hvor mange måneder som gjenstår av leieforholdet.


Bilnøkkel

Erstatter inntil 20 000 kroner hvis nøkkelen er mistet, stjålet eller brukket. Egenandel på 1 000 kroner.


Parkerings­skade

Erstatter inntil 20 000 kroner ved parkeringsskade uten bonustap.


Totalskade­garanti

Du får vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og har gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil.


Utvidet leiebil

Forsikringen omfatter

 • utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 600 kroner pr. dag i inntil 60 dager.
 • leiebilerstatning ved motor- og girkasseskader.

Utvidet bagasje og tilleggsutstyr

Forsikringen omfatter

 • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner.
 • utvidet fastmontert tilleggsutstyr inntil 50 000 kroner.

Ekstra for bobil

Forsikringen omfatter

 • fuktskader, vannskader og ferieavbrudd.
 • utvidet løsøre og bagasje inntil 100 000 kroner

Bestill veihjelp

20 % lavere pris

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper bilforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Har du bilforsikring hos oss, får du

 • 60 prosent startbonus og inntil 75 prosent bonus på bil nr. 2.
 • maks 10 prosent bonustap ved skade.
 • ingen bonustap ved parkeringsskade (super).
 • leiebil ved skade; inntil 30 dager (kasko) eller inntil 60 dager (super).
 • reparasjonsgaranti i 8 år hvis du får en skade som blir dekket av bilforsikringen, og benytter et av våre avtaleverksteder.
 • dekning av fukt-/vannskader, ferieavbrudd og utvidet løsøre for bobil (super).

Bruk bilforsikringskalkulatoren vår for å beregne pris. Sammenlign de ulike forsikringene, og tilpass slik at du får den billigste forsikringen med de dekningene du har behov for.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Detaljer om bilforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
  • dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
  • fabrikkmontert musikkanlegg
  • sikkerhetsutstyr (barnesete, førstehjelpspute og brannslukningsapparat)
  • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
  • tapt arbeidsfortjeneste
 • Ansvar, personskade og rettshjelp

  «Ansvar» er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil.

  Dekningene omfatter

  Erstatningsansvar etter bilansvarsloven

  • ubegrenset beløp ved personskade
  • inntil 100 millioner kroner ved skade på ting


  Skade på fører og passasjer

  • ulykke, se punkt 10 i vilkårene
  • død inntil 100 000 kroner
  • livsvarig invaliditet 200 000 kroner, for barn under 18 år 500 000 kroner


  I tillegg

  • skade på personer utenfor kjøretøyet
  • skade påført bygninger og andre gjenstander
  • skade påført andre kjøretøy
  • rettshjelp

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy
 • Delkasko

  Dekningene omfatter

  Delkasko dekker det samme som Ansvar (se over) + følgende:

  • brannskade
  • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
  • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
  • glassruteskade, knusing og sprekker
  • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
  • bilhjelp hjemme
  • bagasje inntil 10 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • leiebil
 • Kasko

  Dekningene omfatter

  Kasko dekker det samme som Delkasko (se over) + følgende:

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

  Dekningene omfatter ikke

  • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt
 • Kasko med leiebil

  Dekningene omfatter

  Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko (se over) + følgende:

  • leiebil i inntil 30 dager
  • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
  • ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet
  • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres

  Dekningene omfatter ikke

  • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
  • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene
 • Bilforsikring super

  Skal du kjøpe Bilforsikring super, må bilen din være under 7 år gammel.

  Dekningene omfatter

  Super dekker det samme som Kasko med leiebil (se over) + følgende:

  • vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 60 000 km, kan du få fabrikkny bil. Ved leasing dekkes gjenstående startleie.
  • motor-/girkasseskade, batteripakker i elbil og hybrid
  • utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 600 kroner pr. dag i inntil 60 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor- og girkasseskader.
  • bilnøkkelforsikring inntil 20 000 kroner
  • parkeringsskade uten bonustap inntil 20 000 kroner
  • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner
  • utvidet fastmontert ekstrautstyr inntil 50 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • motor- og girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke påvirker bilens funksjon
  • motor- og girkasseskade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
  • motor- og girkasseskade etter at bilen har kjørt 200 000 km eller er eldre enn 12 år.
  • motor- og girkasseskade på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge
  • skader som er dekket under bilens ordinære kaskoforsikring
  • motor- og girkasseskade som skyldes unormal bruk og belastning av bilen eller som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse
  • skader på motor som er ombygget og/eller chiptrimmet o.l.
  • motor- og girkasseskade ved kjøring på avsperret område/-vei eller bane
  • motor- og girkasseskade som skyldes klimatiske forhold, som nedbør og temperatur eller i form av, eller som skyldes unormalt høyt oljeforbruk
  • motor- og girkasseskade som skyldes konstruksjonsfeil, produksjonsfeil eller feil på software
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan får jeg bonus på bil nummer to?

  Når du kjøper forsikring for bil nummer to, oppgir du registreringsnummeret på den bilen som allerede er forsikret hos oss. Vi ordner resten.

  Bil nummer to får samme bonus som du har på den første bilen, begrenset inntil 75 prosent første år.

 • Hva skjer med bonusen hvis jeg får en skade og må bruke forsikringen?

  Har du hatt 75 prosent bonus i mer enn tre år, mister du ikke bonus i det hele tatt ved første skade.

  Har du hatt 75 prosent bonus i tre år eller mindre, taper du 5 prosent bonus og går ned til 70 prosent ved første skade.

  I andre tilfeller mister du 10 prosent bonus for hvert forsikringstilfelle.

 • Dekker forsikringen øvelseskjøring?

  Ja, det gjør den. Ledsager regnes da som ansvarlig fører, og man trenger ikke å registrere ung bruker under øvelseskjøringen.

  Den som skal øvelseskjøre må ha fylt 16 år, og ha gjennomført trafikalt grunnkurs.

  Ledsageren må ha fylt 25 år, og hatt førerkort for bil sammenhengende de siste fem årene.

 • Hva er «Grønt Kort»?

  «Grønt kort» er et internasjonalt forsikringskort som bekrefter at du har gyldig ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Har du aktiv kjøretøyforsikring i Storebrand, kan du bestille «Grønt kort» hos oss. Dette dekker også tilhenger som trekkes av bilen du har forsikret hos oss.

 • Lønner det seg å bruke forsikringen?

  Bonustapet er begrenset, så det lønner det seg som regel å bruke forsikringen.

  Unntaket er når skaden er så liten at det blir mindre å betale for reparasjonen enn det blir å betale i egenandel pluss det du må betale ekstra ved fornyelse av forsikringen hvis skaden har gitt bonustap.

 • Hva er riktig årlig kjørelengde?

  Årlig kjørelengde er noe av det som sier mest om risikoen for en bilskade. Derfor må du beregne hvor langt du kjører per år - sånn cirka - og oppgi det når du kjøper forsikringen.

  Du kan enkelt justere kjørelengden så den hele tiden er tilpasset ditt behov, bare logg deg inn på dine personlige sider. 

  Kjører du bilen mindre enn du oppgir, betaler du for en forsikring du ikke trenger. Da kan du spare penger på å justere kjørelengden ned.

  Motsatt, hvis du kjører bilen mer enn du oppgir, kan erstatningen bli redusert, og det hele kan bli kostbart.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023