Bilforsikring super har Norges beste vilkår

Storebrand skiller seg positivt ut ved å ha like gode eller bedre vilkår enn resten av utvalget på en rekke av vilkårene Cicero anser som viktigst i aktørenes toppdekning for bil. – Cicero, september 2021.

Bilforsikring gjelder også bobil og elbil. Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Har du bilforsikring hos oss, får du

 • 60 prosent startbonus og inntil 75 prosent bonus på bil nr. 2.
 • maks 10 prosent bonustap ved skade.
 • ingen bonustap ved parkeringsskade (super). 
 • leiebil i inntil 30 dager ved skade.
 • rask reparasjon, vi har avtale med nærmere 300 verksteder i Norge.
 • ny bil ved totalskade på ett år gammel bil (kasko) eller tre år gammel bil (super).
 • dekning av skade på batteripakker i elbil og hybrid (super).
 • dekning av skade på motor og girkasse inntil bilen har blitt 12 år gammel eller har kjørt inntil 200 000 km (super).
 • startleieforsikring ved leasing (super).
 • dekning av fukt-/vannskader, ferieavbrudd og utvidet løsøre for bobil (super).

Bruk kalkulatoren vår for å beregne pris. Sammenlign de ulike forsikringene, og tilpass slik at du får den billigste forsikringen med de dekningene du har behov for.

Best i test

Bilforsikring super blir stadig kåret til «Best i test» - nå sist av forbrukernettstedet Smarte Penger.

I Ciceros markedsrapport for skadeforsikring i september kom det frem at Storebrand bilforsikring super er best på vilkårene totalskadegaranti, utvidet sum fastmontert utstyr eller løsøre og utvidet leiebildekning.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

20 % fordelsrabatt

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper bilforsikring og samlet har minst tre hovedprodukter hos oss. Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Som hovedprodukt regnes bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- og uføreforsikring. Vi gir ikke rabatt på personforsikringer.

Hva dekker bilforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. «Ansvar» er en minimumsdekning og påbudt hvis du har bil. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Ansvar Delkasko Kasko Super
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Rettshjelp
Brannskade
Tyveri
Glassruteskade
Bagasje
Veihjelp i Norden
Bilhjelp hjemme
Veihjelp i Europa
Skade på eget kjøretøy
Feilfylling av drivstoff
Leiebil valgfritt
Utvidet erstatning ved store skader
Motor og girkasse, batteripakker i elbil og hybrid
Utvidet leiebil
Startleie leasing
Bilnøkkelforsikring
Fukt-/vannskader, ferieavbrudd og utvidet løsøre for bobil
Parkeringsskade uten bonustap
Utvidet bagasje
Utvidet fastmontert ekstrautstyr

Detaljer om bilforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • motorvognen med den modellbetegnelsen som er beskrevet i forsikringsdokumentet
  • dekk og felger (ett sett sommerhjul og ett sett vinterhjul i samme antall som motorvognen seriemessig ble levert med)
  • fabrikkmontert musikkanlegg
  • sikkerhetsutstyr (barnesete, førstehjelpspute og brannslukningsapparat)
  • fastmontert mobiltelefon
  • annet fastmontert tilleggsutstyr, dekor og spesiell lakk inntil 20 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • gods som fraktes med kjøretøyet eller tilhenger
  • tapt arbeidsfortjeneste
 • Ansvar

  Dekningene omfatter

  • erstatningsansvar etter bilansvarsloven (ubegrenset beløp ved personskade og inntil 10 000 000 kroner ved skade på ting)
  • skade på fører og passasjer
  • skade på personer utenfor kjøretøyet
  • skade påført bygninger og andre gjenstander
  • skade påført andre kjøretøy

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy
 • Fører- og passasjerulykke

  Dekningene omfatter

  • ulykke, se punkt 10 i vilkårene (pdf nederst på siden)
  • død inntil 100 000 kroner
  • livsvarig invaliditet 200 000 kroner. For barn under 18 år 500 000 kroner
 • Delkasko

  Dekningene omfatter

  Delkasko dekker det samme som Ansvar (se over) + følgende:

  • brannskade
  • tyveri av kjøretøyet og tyveri av fastmontert utstyr fra kjøretøyet
  • skade på kjøretøyet i forbindelse med innbrudd eller tyveri
  • glassruteskade, knusing og sprekker
  • veihjelp i Norden ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke
  • bilhjelp hjemme
  • bagasje inntil 10 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • leiebil
 • Kasko

  Dekningene omfatter

  Kasko dekker det samme som Delkasko (se over) + følgende:

  • skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk
  • annen skade som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
  • utgifter til veihjelp/assistanse i Europa ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller ulykke

  Dekningene omfatter ikke

  • leiebilkostnad hvis det ikke er avtalt
 • Kasko med leiebil

  Dekningene omfatter

  Kasko med leiebil dekker det samme som Kasko (se over) + følgende:

  • leiebil i inntil 30 dager
  • 250 kroner pr. dag i maks 30 dager hvis du ikke vil benytte deg av leiebil
  • ved kondemnasjon av kjøretøyet har sikrede krav på leiebil fra skaden ble meldt og i 10 dager etter at Storebrand har tatt stilling til erstatningsspørsmålet
  • 250 kroner pr. dag i 10 dager hvis du ikke bruker leiebil når kjøretøyet ditt må kondemneres

  Dekningene omfatter ikke

  • leiebilkostnader når forsikringen ikke avsluttes med utbetaling som kaskoskade
  • erstatning for leiebilkostnader gis ikke ved glassruteskade alene
 • Bilforsikring super

  Skal du kjøpe Bilforsikring super, må bilen din være under 7 år gammel.

  Dekningene omfatter

  Super dekker det samme som Kasko med leiebil (se over) + følgende:

  • vesentlig bedre erstatning hvis bilen din blir totalskadet. Er bilen under tre år gammel og gått under 100 000 km, kan du få fabrikkny bil. I andre tilfeller økes erstatningsbeløpet med inntil 15 prosent av gjenanskaffelsesprisen. Ved leasing dekkes gjenstående startleie.
  • motor-/girkasseskade, batteripakker i elbil og hybrid
  • utvidet leiebil tilsvarende egen bil inntil 600 kroner pr. dag i inntil 60 dager. Leiebilerstatning gis også ved motor- og girkasseskader.
  • bilnøkkelforsikring inntil 10 000 kroner
  • parkeringsskade uten bonustap inntil 20 000 kroner
  • utvidet bagasje inntil 20 000 kroner
  • utvidet fastmontert ekstrautstyr inntil 50 000 kroner

  Dekningene omfatter ikke

  • motor- og girkasseskade som skyldes korrosjon eller annen form for tæring, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke påvirker bilens funksjon
  • motor- og girkasseskade som fabrikant, importør, leverandør eller reparatør er ansvarlig for i henhold til avgitt garanti
  • motor- og girkasseskade har aldersfradrag fra 5 år eller etter at det er kjørt 100 000 km. Etter 12 år dekkes ikke motor- og girkasseskader.
  • motor- og girkasseskade på bruktimportert bil der skaden ville vært dekket av garanti på tilsvarende forhandlerimportert bil i Norge
  • skader som er dekket under bilens ordinære kaskoforsikring
  • motor- og girkasseskade som skyldes unormal bruk og belastning av bilen eller som skyldes bruk av deler som avviker fra fabrikantens utførelse
  • skader på motor som er ombygget og/eller chiptrimmet o.l.
  • motor- og girkasseskade ved kjøring på avsperret område/-vei eller bane
  • motor- og girkasseskade som skyldes klimatiske forhold, som nedbør og temperatur eller i form av, eller som skyldes unormalt høyt oljeforbruk
  • motor- og girkasseskade som skyldes konstruksjonsfeil, produksjonsfeil eller feil på software
 • Fullstendige vilkår (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • Hvordan får jeg bonus på bil nummer to?

  Når du kjøper forsikring for bil nummer to, oppgir du registreringsnummeret på den bilen som allerede er forsikret hos oss. Vi ordner resten.

  Bil nummer to får samme bonus som du har på den første bilen.

 • Hva skjer med bonusen hvis jeg får en skade og må bruke forsikringen?

  Har du hatt 75 prosent bonus i mer enn tre år, mister du ikke bonus i det hele tatt ved første skade.

  Har du hatt 75 prosent bonus i tre år eller mindre, taper du 5 prosent bonus og går ned til 70 prosent ved første skade.

  I andre tilfeller mister du 10 prosent bonus for hvert forsikringstilfelle.

 • Lønner det seg å bruke forsikringen?

  Bonustapet er begrenset, så det lønner det seg som regel å bruke forsikringen.

  Unntaket er når skaden er så liten at det blir mindre å betale for reparasjonen enn det blir å betale i egenandel pluss det du må betale ekstra ved fornyelse av forsikringen hvis skaden har gitt bonustap.

 • Hva er riktig årlig kjørelengde?

  Årlig kjørelengde er noe av det som sier mest om risikoen for en bilskade. Derfor må du beregne hvor langt du kjører per år - sånn cirka - og oppgi det når du kjøper forsikringen.

  Du kan enkelt justere kjørelengden så den hele tiden er tilpasset ditt behov, bare logg deg inn på dine personlige sider. 

  Kjører du bilen mindre enn du oppgir, betaler du for en forsikring du ikke trenger. Da kan du spare penger på å justere kjørelengden ned.

  Motsatt, hvis du kjører bilen mer enn du oppgir, kan erstatningen bli redusert, og det hele kan bli kostbart.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?