Pensjonsutbetaling fra Storebrand

Vil du starte utbetaling fra pensjonsavtaler du har i Storebrand? Eller vil du se hvor mye du får i samlet pensjon ved å starte utbetaling ved ulike aldere? Tjenesten «Smart pensjon»  gjør det enkelt for deg.

Få oversikt og start utbetaling

Hvis du ønsker det, kan du starte utbetaling av pensjon fra du er 62 år.

Når du har fylt 61,5 år får du mulighet til å bestille utbetaling i tjenesten Smart pensjon. 

 

Vil du beregne hva du får i samlet pensjon og lære mer?

Smart pensjon er tjenesten som viser hva du får ved å starte pensjonsutbetaling ved ulike aldere. Her får du også gode råd knyttet til utbetaling og hvordan du kan ta grep for å få en bedre pensjon. 

Kontakt oss gjerne!

Vil du starte uttak eller har spørsmål om utbetalinger som er i gang?

Ring oppgjørsteamet vårt på  22 31 10 52

Trenger du pensjonsrådgivning?

Ring vårt kundesenter for sparing og pensjon på 22 31 20 00

For deg med offentlig tjenestepensjon

Du kan ringe oss på  22 31 22 31

Ofte stilte spørsmål om pensjonsutbetaling

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?