Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

kontorbygning

Kommuner og fylkeskommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

Sjekk skattekortet ditt

Nytt skattekort sendes ut i desember hvert år og viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld Skatteetaten tror du vil ha det kommende året. Har du hatt, eller vet du vil få store endringer i inntekt, formue eller fradrag, bør du endre skattekortet.

  • Storebrand innhenter skattekortet ditt
  • Vi anbefaler deg å sjekke opplysningene
  • Eventuelle endringer må tas via Skatteetaten

 

Valg av pensjonsleverandør kan gi store besparelser

En ny rapport fra Oslo Economics viser at pensjonskostnader er en stor del av helseforetakenes økonomi.

TIL VÅRE NYE KUNDER FRA 01.01.2023

Velkommen til Storebrand

Vi ser frem til å ta dere imot. Vi er opptatt av pensjonsordningens medlemmer opplever trygghet ved skifte av pensjonsleverandør.

PENSJONSUTVALGETS RAPPORT

Hvordan påvirkes offentlig tjenestepensjon?

Pensjonsutvalgets evaluering av pensjonsreformen som ble innført i 2011 ble klar juni 2022. Utvalget kom med en rekke forslag, som økte aldersgrenser i pensjonssystemet, lønnsregulering av minsteytelsene og forbedret alderspensjon til uføre.

RAPPORT AUGUST 2022

Norges best styrte kommuner

Effektiv styring av tilgjengelige ressurser er viktig for å produsere velferdstjenester. Rapporten om hvilke kommuner som får mest og best velferd ut av kronene ble offentliggjort under Arendalsuka 2022.

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, snakker med kollega.

Folk vil stå lenger i jobb – dette betyr det for kommunene

– Det er grunnleggende bra at vi lever lenger, men det er en økonomisk utfordring for fellesskapet om vi ikke også jobber lenger, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.