Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

Kommuner og fylkeskommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, snakker med kollega.

Folk vil stå lenger i jobb – dette betyr det for kommunene

– Det er grunnleggende bra at vi lever lenger, men det er en økonomisk utfordring for fellesskapet om vi ikke også jobber lenger, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

RAPPORT AUGUST 2022

Norges best styrte kommuner

Effektiv styring av tilgjengelige ressurser er viktig for å produsere velferdstjenester. Rapporten om hvilke kommuner som får mest og best velferd ut av kronene ble offentliggjort under Arendalsuka 2022.

OPPTAK FRA STOREBRAND-KONFERANSEN 2022

Det grønne skiftet

Hvordan akselerere det grønne skiftet gjennom offentlig og privat samarbeid?

Temaet ble belyst av Jon M. Hippe (Storebrand), Geir Waage (ordfører Rana kommune), Alfred Bjørlo (stortingsrepresentant V), Widar Salbuvik (investor) og Kristin Weidemann Wieland (KS).

OPPTAK WEBINAR OM PENSJONSUTVALGETS RAPPORT

Hvordan påvirkes offentlig tjenestepensjon?

Den 16. juni var Pensjonsutvalgets evaluering av pensjonsreformen som ble innført i 2011 klar. Utvalget kommer med en rekke forslag, blant annet økte aldersgrenser i pensjonssystemet, lønnsregulering av minsteytelsene og forbedret alderspensjon til uføre.