Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

Kommuner og fylkeskommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

STOREBRAND-KONFERANSEN 2021

Digitalisering – viktig for å sikre en sunn kommuneøkonomi

Hva må til for å øke digitaliseringstakten i kommunene? Og hvorfor er det så viktig for kommuneøkonomien?

Temaet blir her belyst av Jon M. Hippe (Storebrand), Paul Chaffey (KMD), Bjørn Arild Gram (KS), Torbjørn Pedersen (Lillestrøm kommune) og Anette Mellbye (BCG).