Offentlig tjenestepensjon

Med Storebrand som aktør i markedet for ny offentlig tjenestepensjon får kommunene mulighet til å frigjøre store pengesummer.

Medlemmer og ansatte

Vi skal gi ansatte og medlemmer de beste løsningene for å få oversikt over egen pensjon.

Kommuner og fylkeskommuner

Vi tilbyr pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale.

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

I verdenstoppen på bærekraft

Vi jobber for at pensjonspenger blir investert i selskaper som kan gi de ansatte en bedre verden å gå av med pensjon i.

Regulering av pensjon

Alderspensjon og AFP vil i 2021 reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021. De ulike pensjonsytelsene blir per 01.05.2021 regulert på følgende måte:

  • Alderspensjon, AFP og etterlattepensjon (over 67 år) blir regulert med 4,99 %
  • Uførepensjon, barnepensjon og etterlattepensjon (under 67 år) blir regulert med 4,98 %

Ny oppregulert pensjon blir utbetalt 20. juli med etterbetaling fra mai. På dine personlige sider på storebrand.no kan du som pensjonist, etter utbetalingen den 20. juli, få oversikt over nytt pensjonsbeløp.

STOREBRAND-KONFERANSEN 2021

Digitalisering – viktig for å sikre en sunn kommuneøkonomi

Hva må til for å øke digitaliseringstakten i kommunene? Og hvorfor er det så viktig for kommuneøkonomien?

Temaet blir her belyst av Jon M. Hippe (Storebrand), Paul Chaffey (KMD), Bjørn Arild Gram (KS), Torbjørn Pedersen (Lillestrøm kommune) og Anette Mellbye (BCG).