Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

kontorbygning

Kommuner og fylkeskommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

Status ESA-saken om offentlig tjenestepensjon

For å bidra til klarhet i markedet for offentlig tjenestepensjon, har Storebrand bedt ESA vurdere anbudsplikten og KLPs praksis med å holde tilbake kapital for kunder som flytter.

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, snakker med kollega.

Folk vil stå lenger i jobb

– Det er grunnleggende bra at vi lever lenger, men det er en økonomisk utfordring for fellesskapet om vi ikke også jobber lenger, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Valg av pensjonsleverandør kan gi store besparelser

En ny rapport fra Oslo Economics viser at pensjonskostnader er en stor del av helseforetakenes økonomi.

TIL VÅRE NYE KUNDER FRA 01.01.2023

Velkommen til Storebrand

Vi ser frem til å ta dere imot. Vi er opptatt av pensjonsordningens medlemmer opplever trygghet ved skifte av pensjonsleverandør.

OPPTAK AV WEBINAR

Pensjonsutvalgets rapport

Pensjonsutvalget kom med en rekke forslag i sin evaluering av pensjonsreformen som ble innført i 2011. Det var økte aldersgrenser i pensjonssystemet, lønnsregulering av minsteytelsene og forbedret alderspensjon til uføre.