Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

Kommuner og fylkes­kommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

Storebrand-konferansen 2024

Sykefravær og uførhet er en stor utfordring i Norge. Leder for Offentlig sektor i Storebrand, Jon M. Hippe, ledet an når vi sammen med Ulf Andersen (statistikksjef i NAV), Ragnhild H. Bråten (partner i Oslo Economics) og Sara Aarseth (organisasjonspsykolog i Moment organisasjon og ledelse) jaktet etter løsninger på hvordan vi kan stoppe veien ut av arbeidslivet. 

Så mye øker pensjonene i 2024

Trygdeoppgjøret er i havn og fra 1. mai 2024 er folketrygdens grunnbeløp (G) fastsatt til 124 028. Dette betyr en økning på 4,56 %. 

Les vedtaket om årets trygdeoppgjør.

Hva betyr det for deg som har offentlig tjenestepensjon?

WEBINAR:

Dette bør du vite om ny offentlig tjenestepensjon

Bli oppdatert på ny sparing til alderspensjon og ny offentlig AFP. Våre pensjonseksperter går gjennom de mest sentrale punktene i det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon. 

Norges best styrte kommuner 2024

For fjerde år på rad presenteres analysen "Norges best styrte kommuner", utarbeidet av Agenda Kaupang på oppdrag for Storebrand. Rapporten, bygget på foreløpige KOSTRA-tall, gir innblikk i hvorfor noen kommuner kan kombinere lave kostnader med god tjenestekvalitet. 

Lurer du på hvilke kommuner som utpeker seg i år?

WEBINAR: ESA-VURDERING

Tjenestepensjon i kommunene må på anbud

Storebrand får i en foreløpig vurdering fra ESA medhold i at offentlig tjenestepensjon er en regulær anskaffelse der det skal gjennomføres anbud.

Vil du vite mer om hva dette betyr for kommuner, fylkeskommuner, kommunale foretak og helseforetak? 

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, snakker med kollega.

Folk vil stå lenger i jobb

– Det er grunnleggende bra at vi lever lenger, men det er en økonomisk utfordring for fellesskapet om vi ikke også jobber lenger, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Valg av pensjonsleverandør kan gi store besparelser

En ny rapport fra Oslo Economics viser at pensjonskostnader er en stor del av helseforetakenes økonomi.

TIL VÅRE NYE KUNDER FRA 01.01.2024

Velkommen til Storebrand

Vi ser frem til å ta dere imot. Vi er opptatt av at pensjonsordningens medlemmer opplever trygghet ved skifte av pensjonsleverandør.

Pensjonsutvalgets rapport

Pensjonsutvalget kom med en rekke forslag i sin evaluering av pensjonsreformen som ble innført i 2011. Det var økte aldersgrenser i pensjonssystemet, lønnsregulering av minsteytelsene og forbedret alderspensjon til uføre.