Offentlig tjenestepensjon

Storebrand har levert offentlig tjenestepensjon siden 1939. Denne leveres i henhold til tariffavtale (SGS 2020). Pensjonsrettighetene er de samme uavhengig av leverandør.

Med Storebrand i markedet for offentlig tjenestepensjon, kan kommunene redusere sine pensjonskostnader.

Kommuner og fylkeskommuner

Vi leverer pensjon til kommuner og fylkeskommuner i henhold til lov og hovedtariffavtale. 

Virksomheter

Vi har løsninger for virksomheter med offentlig tjenestepensjon, også i kombinasjon med andre tjenestepensjonsløsninger.

Medlemmer og ansatte

Vi tilbyr brukervennlige løsninger til ansatte og medlemmer, for best mulig oversikt over egen pensjon.  

WEBINARER

De best styrte kommunene i region øst og vest

2023-utgaven av rapporten Norges best styrte kommuner ble lansert under Arendalsuka. Agenda Kaupang, som lager rapporten på årlig basis for Storebrand, har gjort en spesialanalyse av regionene øst (Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark) og vest (Vestland, Rogaland, Agder og Møre og Romsdal).

Se opptak av webinarene


Norges best styrte kommuner

For tredje gang har Agenda Kaupangs lansert rapporten om hvilke kommuner som er best styrt, utført for Storebrand.

Flertallet med god styring i år hadde det også i fjor. Det viser at økonomisk effektivitet og tjenestekvalitet er et resultat av god styring og ledelse over tid snarere enn kommunestørrelse og kostnadsnivå alene.

Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand, snakker med kollega.

Folk vil stå lenger i jobb

– Det er grunnleggende bra at vi lever lenger, men det er en økonomisk utfordring for fellesskapet om vi ikke også jobber lenger, sier Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Valg av pensjonsleverandør kan gi store besparelser

En ny rapport fra Oslo Economics viser at pensjonskostnader er en stor del av helseforetakenes økonomi.

TIL VÅRE NYE KUNDER FRA 01.01.2024

Velkommen til Storebrand

Vi ser frem til å ta dere imot. Vi er opptatt av pensjonsordningens medlemmer opplever trygghet ved skifte av pensjonsleverandør.

Status ESA-saken om offentlig tjenestepensjon

For å bidra til klarhet i markedet for offentlig tjenestepensjon, har Storebrand bedt ESA vurdere anbudsplikten og KLPs praksis med å holde tilbake kapital for kunder som flytter.

OPPTAK AV WEBINAR

Pensjonsutvalgets rapport

Pensjonsutvalget kom med en rekke forslag i sin evaluering av pensjonsreformen som ble innført i 2011. Det var økte aldersgrenser i pensjonssystemet, lønnsregulering av minsteytelsene og forbedret alderspensjon til uføre.© Storebrand 2023