Fondsutvalg for privatkunder

- oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer som tilbys til våre privatkunder.

Hele fondsutvalget vårt

I denne listen finner du bare fond og pensjonsporteføljer som vi forvalter selv. I noen sammenhenger tilbyr vi også fond som forvaltes av andre. 

Alle fond

Egen pensjonskonto selvvalgt

Fremtid-fondene

Storebrand Fremtid er en fondsserie som gjør det enkelt for deg å spare. Tallet i fondsnavnet indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. 

Pensjonsporteføljer

Spesielt bærekraftige fond

Rentefond

Aksjefond

Kombinasjonsfond

Faktorfond

Indeksnære fond

Aktive fond

Eksterne fond

Se fondsarket til Storebrand Garantiportefølje

Spareprofilene Storebrand Ekstra Forsiktig Pensjon, Forsiktig Pensjon, Balansert Pensjon, Offensiv Pensjon og Ekstra Offensiv Pensjon kan kun handles på Fondskonto/Ekstrapensjon, ikke på Aksjesparekonto. Prisen i disse porteføljene inkluderer investeringer i omtrent 15 underfond. I tillegg til forvaltning av underfondene får du ved kjøp av en portefølje fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko frem mot pensjonsalder. Det er mulig å sette sammen en lignende investeringsportefølje selv til en lavere pris. Man må da sørge for fondsseleksjon, rebalansering, valutasikring og nedtrapping av risiko selv, dersom man ønsker det. Eksponering mot Eiendom og Private Equity har du ikke mulighet til å kjøpe selv som privatperson via Storebrand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?