Illustrasjon: Storebrand barneforsikring er kåret til «Best i test» av Norsk Familieøkonomi, januar 2020.

Ny barneforsikring – «Best i test»

Norsk Familieøkonomi har gitt vår Barneforsikring «Ekstra» terningkast seks, og kåret den til «Best i test» 2020.

Barneforsikringen vår gir deg og barna dine ekstra økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer.

Har du barneforsikring hos oss, får du:

 • en betydelig engangsutbetaling ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet.
 • månedlige utbetalinger hvis barnet senere blir ufør og ikke kan jobbe som voksen. Under utbetaling øker beløpet fast med 2 prosent årlig.
 • økonomisk støtte ved behov for pleie og omsorg.
 • økonomisk kompensasjon til foreldre ved sykehusopphold og ombygging av bolig.
 • tilgang til online-doktor.
 • rask behandling hos spesialist (gjelder «Total»).

Har du allerede barneforsikring hos oss?

Har du barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020, kan du oppgradere til ny barneforsikring.

I god tid før hovedforfall sender vi deg informasjon om hvordan det gjøres. Kan du ikke vente så lenge, kan du ta kontakt med oss på telefon 915 08880.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne. 

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av forsikringsdekningene i våre barneforsikringer er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

 • Hvorfor er uføreforsikring viktig?

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist resten av livet. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling ved varig uførhet. Dette beløpet bidrar til et økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid for barnet og familien. Alle våre tre nye barneforsikringer inneholder uførekapital. Det er ikke skatt på denne erstatningen.

  Velger du Barneforsikring Ekstra eller Barneforsikring Total, får barnet i tillegg dekningen uførepensjon. Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten, og blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år eller så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent.

  Uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter at skatten er trukket fra.

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.