Nå får du 10 prosent nettrabatt.

Barneforsikring – hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer

Storebrand har en av de beste barneforsikringene på markedet, og tilbyr tre måneder gratis ulykkesforsikring for nyfødte. Barneforsikringen vår gir deg og barna dine en ekstra økonomisk trygghet ved alvorlig sykdom eller ulykke.

Har du barneforsikring hos oss, får du:

 • en engangsutbetaling ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet. 
 • økonomisk kompensasjon til å dekke foreldrenes økte kostnader eller reduserte inntekter ved langvarig opphold på sykehus.
 • økonomisk støtte til å bygge om boligen hvis det blir nødvendig.
 • behandlingsforsikring med 24 fysikalske behandlinger pr. år, og rask tilgang til psykolog, spesialistsykehus og online-doktor (Gjelder «Topp», se tabellen).
 • månedlige utbetalinger hvis barnet blir ung ufør og ikke kan jobbe som voksen. Barnet får også en engangssum ved inngangen til voksenlivet, som f.eks. kan brukes til å kjøpe egen bolig (Gjelder «Pluss» og «Topp», se tabellen).

Flere detaljer om barneforsikring

De viktigste dekningene

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over barneforsikringene våre.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Standard Pluss Topp
Behandlingsutgifter ved ulykke
Medisinsk invaliditet ved ulykke
Erstatning ved utvalgte sykdommer
Dagpenger ved sykehusopphold
Engangsutbetaling ved død
Engangsutbetaling ved uførhet (uførekapital)
Ombygging av bolig
Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)
Behandlingsforsikring
Rask, kvalitetssikret utredning og behandling hos legespesialist
24 timer tverrfaglig rådgivningstjeneste
Psykologibehandling
Videokonsultasjon med allmennlege

 

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldre og for barnet senere i livet. De aller fleste vil ha behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser. Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne. Det kan også være økonomisk støtte til foreldre i en krevende omsorgsfase.

 • Hvorfor er uførepensjon viktig?

  Fører sykdom eller ulykke i barndommen til uførhet, risikerer han eller hun å måtte leve som minstepensjonist. Velger du uførepensjon som en del av dekningene, kommer dette som tillegg til pensjonsutbetalingene fra staten helt fram til fylte 67 år.

  «Pluss» og «Topp» inkluderer uførepensjon.

 • Hva er forskjellen på uførekapital og uførepensjon?

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling hvis han eller hun blir erklært varig ufør.

  Uførepensjon gir månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet. Hvis han eller hun blir ufør i ung alder, gir barneforsikringen en ekstra månedlig utbetaling helt frem til fylte 67 år.

  «Pluss» og «Topp» inkluderer uførepensjon.

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring. Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått.

  Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hva skjer når barnet blir myndig?

  Du kan beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg ut i arbeid og opparbeidet seg trygd- og pensjonsrettigheter, kan forsikringen bli et avgjørende økonomisk tillegg til den støtten barnet får fra det offentlige.

  Enkelte av dekningene kan dessuten videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring. Dette gjelder engangsutbetaling ved dødsfall, engangsutbetaling ved uførhet, månedlig utbetaling ved uførhet og behandlingsforsikring.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.