Barneforsikring ekstra er best i test

Sikrer familieøkonomien hvis barnet blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Halvparten av alle norske barn er forsikret.

70 prosent av kundene våre velger Barneforsikring ekstra. Med Barneforsikring total får dere helseforsikring i tillegg. Du kan beholde barneforsikringen helt til barnet fyller 26 år.

Kjøp barneforsikring

Illustrasjonsfoto: barn på gårdsbesøk.
På oppdagelsesferd

Vi vinner testene

Storebrand barneforsikring ekstra får terningkast seks fra både Norsk Familieøkonomi (2021) og Smarte Penger (2023).

Forsikringen har mange gode dekninger og høye forsikrings­summer sammenlignet med andre barneforsikringer som er med i testene.

Hva dekker barneforsikringen?

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene for dagens barneforsikringer. Eldre versjoner er ikke inkludert. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.


Basis: 186 kr/md.

Bestselger
Ekstra: 360 kr/md.


Total: 515 kr/md.

Helseforsikring

Med Barneforsikring total får du også en helseforsikring som sikrer barnet behandling innen 10 dager. Utredning, vurdering og behandling gjøres av spesialister:

 • inntil 24 fysikalske behandlinger pr. kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
 • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
 • tilgang til døgnåpen tverrfaglig rådgivningstjeneste
 • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor du også kan få en «second opinion»

Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring.


Utbetaling ved uførhet

 • Forsikringssummen tilsvarer 1G og blir utbetalt månedlig ved minst 40 prosent uførhet – såkalt uførepensjon. Utbetalingsperioden varer så lenge uførheten varer, men tidligst fra fylte 18 år og senest til fylte 67 år.
 • Utbetalingen er gradert ut fra uføregrad og øker med 2 prosent hvert år i utbetalingsperioden.

Pleie og omsorg

Dersom barnet har behov for økt pleie og omsorg, og derfor er innvilget hjelpestønad fra NAV, gjelder denne dekningen frem til barnet fyller 18 år. Avhengig av hvilken sats du har fått, er utbetalingen inntil 2G pr. år i inntil fem år.


Videokonsultasjon med psykolog

 • Rask tilgang til digital konsultasjon med psykolog via Eyr-appen.
 • Dekker inntil fem konsultasjoner pr. år.
 • Gjelder for barn som har fylt 14 år.

Videokonsulta­sjon med lege

 • Digital samtale med lege via Eyr-appen hvis du har helsespørsmål om barnet ditt
 • Legen kan gi resepter og henvise til spesialist

Merk!
Ved gjentatt bruk av tjenesten betaler du egenandel hvis du har Barneforsikring basis eller Barneforsikring ekstra. Med Barneforsikring total betaler du ingen egenandel.


Engangs­utbetaling ved uførhet

Hvis barnet er over 18 år og blir minst 40 prosent varig utfør, får hen en skattefri engangsutbetaling på 8G – såkalt uførekapital.


Medisinsk invaliditet

En skattefri engangsutbetaling på inntil 30G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke.

Ved delvis invaliditet, blir det utbetalt i forhold til invaliditetsgrad:

 • Ved invaliditet etter ulykke, blir det utbetalt ut fra invaliditetsgrad mellom 0-100 prosent.
 • Ved invaliditet etter sykdom, blir det utbetalt ut fra invaliditetsgrad mellom 50-100 prosent.

Utvalgte sykdommer

Rask engangsutbetaling tilsvarende 4G ved følgende utvalgte sykdommer:

 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • alvorlig hjerneskade
 • hjernesvulst
 • kreft
 • lammelser
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • schizofreni
 • svulst i ryggmarg
 • ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (morbus Crohn)

Engangs­utbetaling ved død 

Utbetaling på 1G til foreldre hvis barnet dør før fylte 26 år.


Psykologisk førstehjelp

Dekker utgifter til psykologisk førstehjelp hvis barnet, en av foreldrene, eller andre i husstanden dør.

 • Du velger psykolog selv, og kan gjerne bruke tjenestene hos vår samarbeidspartner Eyr.
 • Storebrand refunderer kostnader inntil 10 000 kroner pr. forsikringstilfelle.

Merk! Dekker kun behandling hos psykolog i Norge.


Ombygging av bolig

 • Dekker nødvendige utgifter til ombygging av boligen når barnet har behov for dette på grunn av varig sykdom eller skade.
 • Utgifter blir erstattet med inntil 250 000 kroner, forutsatt dokumentert behov for ombygging av bolig utover hva som blir dekket fra det offentlige eller andre selskap og institusjoner.

Dagpenger ved sykehus­opphold

Hvis barnet har hatt minst syv netter sammenhengende på sykehus, gir dekningen utbetaling av dagpenger for antall netter.

 • Utbetalingen utgjør 0,7 prosent av 1G pr. natt.
 • Utbetalingen er begrenset til maksimalt 365 netter for samme sykdom.

Behandlings­­utgifter ved ulykke

 • Gir utbetaling på inntil 1G til nødvendig behandling av barnet ved skade etter en ulykke.
 • Det kan for eksempel være: tannlegebehandling, fysikalsk behandling, medisiner og reiseutgifter til og fra hjemstedet.

Illustrasjonsfoto: mor med barn i sykkelvognen

Bør du forsikre barnet ditt?

Det mest verdifulle i livene våre er gjerne også det mange glemmer å forsikre. Her får du de seks viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

Med barneforsikring får du blant annet

Helseforsikring
Helseforsikring som sikrer barnet behandling innen 10 dager. Utredning, vurdering og behandling gjøres av spesialister. (Total)

Uførepensjon
Månedlige utbetalinger hvis barnet blir helt eller delvis ufør, og dermed får redusert arbeidsevne som voksen. (Ekstra og Total)

Pleie og omsorg
Økonomisk støtte ved behov for ekstra pleie og omsorg. Utbetalingene gir deg mulighet til å velge om du vil redusere egen arbeidstid, eller om du vil kjøpe ekstra hjelp for pleie og tilsyn. (Ekstra og Total)

NYHET: psykologisk førstehjelp
Økonomisk støtte til psykologisk førstehjelp hvis en i familien dør. (Basis, Ekstra og Total)

Ofte stilte spørsmål

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

  Noen av dekningene opphører når barnet fyller 18 år. Det gjelder:

  • dagpenger ved sykehusopphold
  • pleie om omsorg
  • ombygging av bolig
 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne.

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av dekningene i barneforsikringen er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

Hva dekker NAV?

 • Grunnstønad

  Grunnstønaden gir en månedlig utbetaling for å dekke nødvendige ekstrautgifter som oppstår på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsetting.

  Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to–tre år eller mer. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

  Hvor mye du får, er avhengig av hvor store ekstrautgifter du har for å pleie barnet ditt.

 • Hjelpestønad

  Hvis barnet trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare 2–2,5 timer privat hjelp pr. uke.

  Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men du kan senere bli bedt om dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

  Hjelpestønad er skattefri.

 • Forhøyet hjelpestønad

  Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som blir dekket av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

  Stønadene er uavhengig av om du som forelder er i jobb eller ikke, og gir en månedlig utbetaling.

  Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men NAV revurderer stønaden hvert tredje år.

  Forhøyet hjelpestønad er skattefri.

 • Behovsprøvd stønad

  Avhengig av behov, kan du søke og få vurdert støtte til

  • ombygging av bolig
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død

Helsetjenester med Eyr-appen

Eyr er inkludert i barneforsikringen, og er alltid tilgjengelig – direkte via appen.

Snakk med legen
Du får resepter og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer. Gjelder dagens Barneforsikring basis, ekstra og total. Dekningen er også inkludert i den eldre versjonen Barneforsikring topp.

Snakk med psykologen
Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Når barna har fylt 16 år, må de selv laste ned appen for å bestille time. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

Illustrasjonsfoto: mor holder godt rundt datteren.

Detaljer om barneforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Pris

  Alle mellom tre måneder og 18 år betaler lik pris. Etter fylte 18, øker prisen hvert år frem til fylte 26 år.

  Forsikringssummene er knyttet til størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden (G). Når grunnbeløpet øker, følger forsikringssum og pris denne økningen. Slik blir verdien på forsikringen opprettholdt for deg og barnet ditt gjennom hele oppveksten. 

  For etablerte forsikringsavtaler, blir forsikringssum og pris justert ut fra endringen som ble gjort i grunnbeløpet året forut for justering. Se derfor alltid siste forsikringsbevis.

 • Grunnbeløp i folketrygden (G)

  G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 111 477 kroner pr. mai 2022.

 • Rett til å videreføre forsikringen som voksen

  Du kan beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år. Den forsikrede (barnet) har rett til å videreføre noen av dekningene uten å levere ny helseerklæring:

  • erstatning ved utvalgte sykdommer (kritisk sykdom)
  • helseforsikring og behandlingsavtale (helseforsikring)
  • månedlig utbetaling ved uførhet (uføreforsikring)
  • engangsutbetaling ved varig uførhet (uføreforsikring)
  • engangsutbetaling ved død (livsforsikring)

  Dette er en rettighet det er viktig å være klar over. Har barnets helse endret seg i løpet av oppveksten, vil det kanskje ikke være mulig for hen å få tilsvarende forsikring senere. 

  Rettigheten forutsetter at barneforsikringen omfatter den aktuelle dekningen på det tidspunktet forsikringen opphører. 

 • Faktaark og fullstendige vilkår for barneforsikring (pdf)

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.

Eldre versjoner av barneforsikring

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger.

Barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

Barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014

Illustrasjonsfoto: familien leker sammen

Vil du oppgradere?

Så lenge barnet er under 18 år, kan du søke om å oppgradere til dagens barneforsikring.

Ring oss – vi hjelper deg gjerne!


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023