Illustrasjon: Storebrand barneforsikring er kåret til «Best i test» av Norsk Familieøkonomi, januar 2020.

Barneforsikring ekstra – «Best i test»

Norsk Familieøkonomi har gitt vår Barneforsikring ekstra terningkast seks, og kåret den til «Best i test» 2020.

Barneforsikringen vår gir deg og barna dine ekstra økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer.

Har du Barneforsikring ekstra hos oss, får du

 • en betydelig engangsutbetaling ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet.
 • månedlige utbetalinger hvis barnet senere blir ufør og ikke kan jobbe som voksen. Under utbetaling øker beløpet fast med 2 prosent årlig.
 • økonomisk støtte ved behov for pleie og omsorg.
 • økonomisk kompensasjon til foreldre ved sykehusopphold og ombygging av bolig.
 • tilgang til online-doktor.
 • helseforsikring inkludert i barneforsikringen hvis du velger Barneforsikring total.

Eldre versjoner av barneforsikring

Storebrand lanserte ny  barneforsikring i januar 2020. Du kan søke om å oppgradere til ny barneforsikring dersom den forsikrede ikke er fylt 24 år. Dette gjelder de som har en av følgende barneforsikringer: Standard, Utvidet, Pluss, Topp eller Super.

Før hovedforfall sender vi deg mer informasjon. Kan du ikke vente så lenge, kan du ta kontakt med oss på telefon 915 08880.

Detaljer om barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

De viktigste dekningene

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over dagens barneforsikringer. 70 prosent av kundene våre velger Barneforsikring ekstra. Vil du ha helseforsikring inkludert i barneforsikringen, velger du Barneforsikring total.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 101 351 kroner pr. mai 2020.

Penger å spare

Det kan være penger å spare hvis arbeidsgiver sparer til pensjon for deg hos oss, eller om du samler flere forsikringer hos Storebrand.

Se rabatter og avtaler
Illustrasjon: Storebrand barneforsikring er kåret til «Best i test» av Norsk Familieøkonomi, januar 2020.

«Best i Test»

Barneforsikring ekstra har fått terningkast seks, og er kåret til testvinner av Norsk familieøkonomi i januar 2020.

Dette er den eneste barneforsikringen på det norske markedet hvor uførepensjon under utbetaling øker fast med 2 prosent per år.

Flytt barneforsikringen til Storebrand

For at barnet ditt hele tiden skal være forsikret, er det viktig at du følger disse stegene, i riktig rekkefølge:

 • Du bestiller ny barneforsikring hos oss.
 • Du sender inn helseopplysningene på barnet ditt for godkjenning.

Du mottar en bekreftelse fra oss om at forsikringen er godkjent og aktiv.

 • Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap.

Uføreforsikring

Økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i varig uførhet.

Forsikringen gjelder ikke ved utøvelse av særlig farlige yrker eller risikosport.

 • Hvorfor er uføreforsikring viktig?

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten.

 • Uførekapital – engangsutbetaling ved varig uførhet

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling ved varig uførhet. Dette beløpet bidrar til et økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid for barnet og familien. Alle våre tre nye barneforsikringer inneholder uførekapital. Det er ikke skatt på denne erstatningen.

 • Uførepensjon – månedlig utbetaling ved varig uførhet

  Velger du Barneforsikring ekstra eller Barneforsikring total, får barnet i tillegg dekningen uførepensjon.

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist resten av livet. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten, og blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år eller så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent.

  Uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter at skatten er trukket fra.

Videochat med legen

Online-legen Eyr er inkludert i forsikringen din, og er alltid tilgjengelig – direkte via mobilen.

Har du Barneforsikring total, super eller topp, betaler du ikke egenandel. 

Har du Barneforsikring basis eller ekstra, får du to gratis konsultasjoner. Deretter påløper det en liten egenandel på 200 kroner per konsultasjon. Egenandelen kan bli endret ved høyere bruk av tjenesten enn forutsatt.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne. 

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av forsikringsdekningene i barneforsikringen er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?