Våre renter og priser

Prislisten gir deg oversikt over alle priser knyttet konto, kort og lån i Storebrand Bank. Her finner du blant annet dagens lånerenter og dagens sparerenter.

Dagens prisliste

Tidligere prislister

Begrenset innsyn

Banken tilbyr begrenset innsyn i enkeltkunders personopplysninger hvor det foreligger særlige behov.

Begrenset innsyn innebærer at svært få ansatte i banken har tilgang til dine personopplysninger og kan gi deg kundeservice. For deg medfører dette at vårt servicetilbud blir redusert.

  • Du kan ikke ringe til kundesenteret, men må ringe direkte til fast saksbehandler. Telefontid: kun hverdager 9-15.
  • Du kan ikke bruke kontaktskjema eller sende e-post via storebrand.no, men kun ha direkte kontakt med fast saksbehandler.
  • Begrenset innsyn medfører at du vil kunne oppleve begrenset kundeservice også for dine øvrige kundeengasjement i Storebrand.
  • Begrenset innsyn tjenesten er gebyrbelagt. Administrasjonsgebyret er fra 1 000 kroner pr. måned.
  • Ønsker du denne tjenesten, må du sende banken en skriftlig søknad med begrunnelse.

Fant du det du lette etter?