Published 01.03.2024 by Olav Chen og Dagfin Norum

Markedsrapporten gir deg en oversikt over den seneste tids markedsutvikling og makroforhold, i tillegg til våre over- og undervekter. I denne rapporten omtales hovedsakelig aksje-, obligasjons- og pengemarkedene. Alternative investeringer, slik som eiendom og private equity, blir ikke omtalt systematisk i rapporten. Men slike produkter bør også inngå i en langsiktig investeringsportefølje. 

 

Hovedpunkter: 

  • Den amerikanske sentralbanken står klare til å kutte renten i 2024, men sier at mars er for tidlig og ”lite sannsynlig”
  • Vekstutsiktene for Eurosonen er klart verre enn i USA, hvor spesielt den tyske økonomien tynger
  • De kinesiske myndighetene varsler enda mer stimuli for å styrke både økonomien og markedene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Motta markedsrapporten

Vi sender ut markedsrapporten i starten av hver måned. Meld deg på her, så får du den rett i mailboksen.

Meld deg på her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?