Published 06.02.2020 by Olav Chen og Dagfin Norum

Markedsrapporten gir deg en oversikt over den seneste tids markedsutvikling og makroforhold, i tillegg til våre over- og undervekter. I denne rapporten omtales hovedsakelig aksje-, obligasjons- og pengemarkedene. Alternative investeringer slik som eiendom og private equity, vil ikke bli omtalt systematisk i rapporten, men slike produkter bør også inngå i en langsiktig investeringsportefølje. 

Hovedpunkter: 

  • Fokuset i markedene har skiftet fra handelskrig til pandemi. Utbruddet rammer aktiviteten i verdens nest største økonomi.
  • Spredningen av coronaviruset kan utsette det varslede omslaget i global industri, men trolig ikke avblåse det.
  • Bedre enn ventet makrotall siden november har løftet de globale vekstutsiktene for første gang på flere kvartaler


Her finner du markedsrapporten for februar


Innholdet i markedsrapporten er kun ment som service til markedet. Storebrand Asset Management AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen. Uttrykk for forventninger til fremtiden må ikke vurderes som løfter eller garantier fra Storebrand. Omtale av enkeltselskaper er ikke ment som noen kjøpsanbefaling overfor investorer. Storebrand tar ikke ansvar for tap eller skade som følge av bruk av informasjonen i denne rapporten. Storebrand avstår fra investering i selskaper som medvirker til krenkelse av menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade, produksjon av landminer, klasebomber, atomvåpen og tobakk.

Ønsker du å få markedsrapporten rett i din mailboks? Klikk her