Hovedkontor
Professor Kohts vei 9, Lysaker

Postadresse
Postboks 500, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer
NO 916 300 484

Sentralbord
22 31 50 50