Egen pensjonskonto fleksibel

En god pensjon er viktig for at du skal få en fremtid å glede deg til. Hvordan pensjonspengene blir forvaltet, frem til du skal ha glede av dem, kan ha mye å si.

Hvis du ønsker en annen pensjonsleverandør, eller en annen forvaltning av pensjonspengene enn det arbeidsgiveren din har valgt, er Egen pensjonskonto fleksibel den riktige løsningen for deg.

Med Egen pensjonskonto fleksibel får du:

 • et bredt spareutvalg fra Storebrand og andre leverandører
 • en trygg leverandør med ledende kompetanse
 • full oversikt i markedsledende digitale løsninger
 • priser fra 0,2 prosent i forvaltningshonorar

Tjenesten Smart pensjon gir deg full oversikt 

Logg inn og se hvilke grep du kan ta for å få mer i pensjon.

Produktet leveres av Storebrand Livsforsikring AS. Når du sparer i denne avtalen, blir du ikke eier av de underliggende finansielle investeringene, men du får en fordring på Storebrand Livsforsikring AS.

Derfor skal du velge Egen pensjonskonto fleksibel

Mulighet for høyere avkastning

Avkastningen du får på pensjonspengene dine har mye å si for hva du får utbetalt i pensjon. For de som er rundt 40 år i dag, kommer nesten halvparten av pensjonsutbetalingen fra avkastningen.

Storebrands pensjonsprofiler er robuste løsninger med god balanse mellom risiko og avkastning. Du kan oppnå høyere avkastning ved å velge profiler med høyere risiko. Vi minner om at økt mulighet for høyere avkastning samtidig gir økt mulighet for negativ verdiutvikling.

 

Her finner du fondene og pensjonsprofilene du kan velge blant i Egen pensjonskonto fleksibel

Mulighet for lavere kostnader

Dersom du velger lavere forvaltningskostnad enn det arbeidsgiver betaler, tilføres pengene pensjonskontoen.

Eksempel: Din innskuddspensjon har en beholdning på 500 000. Din arbeidsgiver betaler gjennom sin avtale 0,6 prosent til pensjonsleverandøren de har valgt. Dersom du velger et indeksfond med en lavere forvaltningskostnad, for eksempel 0,2 prosent årlig, er differansen 0,4 prosent.

Du sitter i praksis igjen med differansen, som i dette eksempelet utgjør 2 000 kroner mer i året.

Full oversikt og kontroll

Med Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand får du tilgang på gode, digitale løsninger. 

I tjenesten Smart pensjon får du oversikt over hvor mye du kan forvente å få utbetalt fra folketrygden (NAV), arbeidsgiverne dine og det du har spart selv. Du kan også sjekke hva du får ved å starte utbetaling ved ulike pensjonsaldere.

Og sist men ikke minst: du får tips om hva du kan gjøre for å få en bedre pensjon.

Med spareappen Mine penger får du pensjonsoversikten «rett i lomma».

Trygg leverandør med ledende kompetanse

Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til over 1 million nordmenn. Solid kompetanse, bygget opp over tid, har gjort oss til markedsleder innenfor pensjon i Norge.

Vi er også rangert som et av verdens mest bærekraftige selskaper. Det fastslås i rangeringene til Dow Jones Sustainability Index og Global 100. Det gjør oss ekstra stolte fordi vi har jobbet med bærekraft i over 25 år, og har en ambisjon om å være ledende innenfor investeringer som tar hensyn til bærekraft.

.

Spørsmål om Egen pensjonskonto fleksibel

 • add Hvem kan få Egen pensjonskonto fleksibel?

  Alle som har en egen pensjonskonto i Storebrand, eller hos en annen pensjonsleverandør, kan velge Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand. 

 • add Hva koster Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand?

  Det koster ikke noe å etablere Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand, og prisen du betaler vil avhenge av hvilke investeringsvalg du gjør. Du bestemmer selv om du vil velge et indeksfond med lav pris, eller om du ønsker en aktiv forvaltning til en høyere kostnad. Om du velger Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand, vil du få kompensert et beløp tilsvarende det din arbeidsgiver betaler i dag.

  Eksempel:

  Din innskuddspensjon har en beholdning på 500 000. Din arbeidsgiver betaler gjennom sin avtale 0,6 % til pensjonsleverandøren de har valgt. Dersom du velger et indeksfond med lavere forvaltningskostnad, for eksempel 0,2 %, er differansen 0,4 %. Du vil få kompensert differansen, som i dette eksempelet utgjør 2 000 kr mer i året på din pensjonskonto.

 • add Hva er forskjellen på egen pensjonskonto og Egen pensjonskonto fleksibel?

  Egen pensjonskonto blir kjøpt og styrt av bedriften du jobber i. Bedriften velger pensjonsleverandør og spareutvalget. De fleste bedrifter velger å ha et begrenset spareutvalg. Dersom du ikke foretar deg noe, får du det arbeidsgiver har valgt for alle  ansatte. Ønsker du derimot å ta egne valg og ha et større spareutvalg å velge i, kan Egen pensjonskonto fleksibel være løsningen.

 • add Hvilket spareutvalg har jeg på Egen pensjonskonto fleksibel?

  Med Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand får du tilgang til et godt spareutvalg. Vi tilbyr både våre egne aktive fond og indeksfond, profiler og fond fra andre leverandører. Våre spesialister vurderer nøye spareutvalget. Fullstendig oversikt over våre fond på Egen pensjonskonto fleksibel

 • add Hvordan finner jeg ut hva som lønner seg for meg?

  Om du velger Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand vil pensjonskontoen din kompenseres med et beløp tilsvarende det din arbeidsgiver betaler i dag.

  Regneeksempel:

  Din innskuddspensjon har en beholdning på 500 000. Arbeidsgiveren din betaler gjennom sin avtale 0,6 prosent til pensjonsleverandøren de har valgt. Dersom du velger et indeksfond med lavere forvaltningskostnad, for eksempel 0,2 prosent, er differansen 0,4 prosent. Du vil i praksis sitte igjen med differansen, som i dette eksempelet utgjør 2000 kr mer i året på din pensjonskonto.

  Slik går du frem for å finne dine tall:

  1. Logg inn på norskpensjon.no og finn kostnaden som betales på egen pensjonskonto i dag.
  2. Finn fond du selv vil velge i Egen pensjonskonto fleksibel og kostnaden på dette.
  3. Velger du fond med lavere kostnad enn det jobben din betaler, sitter du igjen med differansen.
 • add Hvordan finner jeg hva arbeidsgiver dekker av kostnader?

  Logg deg inn på norskpensjon.no for å finne ut hva arbeidsgiver betaler.

  Med Egen pensjonskonto fleksibel i Storebrand betaler du forvaltningskostnad for investeringsvalget, men du vil månedlig få overført en «standard kompensasjon» fra arbeidsgiveren din. Denne kompensasjonen skal dekke forvaltningsgebyret for pensjonsbeholdning opptjent i ditt nåværende arbeidsforhold. Kompensasjonen tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt på «standardløsningen» for egen pensjonskonto for de ansatte. Du får ikke kompensasjon for forvaltningsgebyret knyttet til spareverdi fra tidligere arbeidsforhold.

   Arbeidsgiver betaler inn samme månedlig pensjonssparing som hvis du hadde blitt værende i arbeidsgivers pensjonsordning. Overføring til din konto skjer automatisk.

 • add Hva er forskjellen på fond og ETF-er?

  I Storebrand tilbyr vi fond, ikke ETF-er (Exchange Traded Fund). Det er mange likheter mellom disse, men også til dels store ulikheter. Under finner du noen momenter du bør være klar over.

  Handel, kostnader og investeringer:

  Ved kjøp av fond gjør du en innbetaling til oss, og du får vanligvis tildelt andeler i fondet med kurs dagen etter kjøpet. Det koster ikke noe å kjøpe og selge fond hos oss. ETF-er kjøper du på samme måte som en aksje, altså over børs. Når du handler ETF-er er det ofte en kostnad knyttet til selve handelen (kurtasje). ETF-er kan være notert i en annen valuta enn NOK, og kostnader tilknyttet kjøp og salg for veksling av valuta kan oppstå. ETF-ene er stort sett tilknyttet en indeks og har lave årlige forvaltningskostnader. Blant fondene finner du både indeks- og aktive, med både lave og høyere årlige forvaltningskostnader.

  Risiko:

  Blant ETF-ene finnes flere med inkludert belåning, som kan øke risikoen betydelig. AksjeNorge skriver blant annet at: "ETF er et slags børshandlet indeksfond. Dette er ansett som et komplekst investeringsprodukt og mange av disse har en form for gearing som medfører betydelig høyere risiko for tap." 

Mer om Egen pensjonskonto

Alt om egen pensjonskonto

Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon. Her er alt du bør vite.

Fond og profiler du kan velge

Vi har mange spennende fond og profiler å velge i. Både aktive- og indeksfond, med priser fra 0,2 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, porteføljens risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Den kan være risiko knyttet til investeringer i porteføljen på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i all informasjon om porteføljen som porteføljens egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?