Bærekraft i verdensklasse

Bærekraft står sentralt i vår virksomhet, i våre investeringer, produkter og egen drift. Vi er rangert som et av verdens mest bærekraftige selskap i kåringene Dow Jones Sustainability Index og Global 100. 

Bærekraftige investeringer

Som Norges største private kapitalforvalter har vi et ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning.

Bærekraft i egen drift

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører.

Bærekraftsrapportering

Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part. 

Storebrand i samfunnet

Vi har et betydelig samfunnsansvar når vi tar vare på spare- og pensjonspengene til rundt 2 millioner nordmenn og svensker.

Tove Selnes
Storebrand

Kvinner i finans

Storebrand er en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.


Fant du det du lette etter?