Bærekraft i verdensklasse

Arbeid med bærekraft står sentralt i vår virksomhet, våre investeringer, produkter og egen drift.

Storebrand er rangert blant topp 10 prosent av verdens børsnoterte selskaper innenfor arbeid med bærekraft av Dow Jones Sustainability Index.

Bærekraftige investeringer

Som Norges største private kapitalforvalter har vi et ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i retning av selskaper som er bedre posisjonert for fremtiden. 

Fokus på bærekraft i verdikjeden

Med et betydelig årlig innkjøpsvolum ønsker Storebrand å jobbe sammen med våre leverandører om en kontinuerlig forbedring i verdikjeden.

Bærekraft som en viktig rettesnor

Vi stiller krav både til hvordan vi selv driver vår virksomhet, og til våre leverandører.

Bærekraftsrapportering

Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part. 

Vi heier på-konkurransen

"Vi heier på" er ett av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, reduksjon av ulikheter, utdanning, utvikling, livskvalitet og helse.

Kvinner i finans

Storebrand er en av initiativtakerne bak "kvinner i finans", med mål om å øke kvinneandelen på ledernivå i finansbransjen.


Fant du det du lette etter?