Bilde av et voksent par på tur i skogen.

Pensjon

Pensjon er det du skal leve av når du slutter å jobbe. Skaffer du deg oversikt over hva du får utbetalt, kan du samtidig få mulighet til å påvirke egen pensjon.

Logg inn på tjenesten Smart pensjon og bruk pensjonskalkulatoren for å se dine tall.

Få pensjonsoversikt og sjekk mulighetene dine! 

Tjenesten Smart pensjon gir deg full oversikt over hvor mye du kan forvente å få utbetalt fra folketrygden (NAV), arbeidsgiverne dine og det du har spart selv. Du kan også sjekke hva du får ved å starte utbetaling ved ulike pensjonsaldere.

Og sist men ikke minst: du får tips om hva du kan gjøre for å få en bedre pensjon og en fremtid å glede deg til.

Pensjonsutbetaling fra Storebrand

Vil du starte pensjonsutbetaling, eller har du spørsmål om avtaler hvor utbetalingene allerede er i gang?

Trenger du pensjonsrådgivning?

Vi hjelper deg gjerne.

Har du spørsmål om minstepensjon eller annen pensjon fra NAV?

Her finner du detaljer om minstepensjon på nav.no

Her finner du mer informasjon om pensjon på nav.no

Nyttig om pensjon

Skatt på pensjon

Hva skjer med skatten når du går av med pensjon? Her får du en oversikt på tre minutter.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gjør det enkelt å få oversikt og å påvirke verdiutviklingen på pensjonen din.

Dette bør du vite om AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet avtale for de som har ordningen. Se hva du bør være obs på.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?