Pensjon

Skaff deg økonomisk frihet den dagen du slutter å jobbe. Start sparing til pensjon i dag, og la pengene dine vokse på best mulig vis.

Appen Mine penger gir deg oversikt over pensjonen din

Her er det enkelt å beregne hva du får i pensjon, se hva arbeidsgiver sparer for deg og se hvordan du ligger an med egen sparing. Sjekk hva appen kan gjøre for deg!

 

Vil du ha kontroll på pensjonen din? Sjekk tjenesten Smart pensjon

Her får du full oversikt over avtalene dine, og hvor mye du kan forvente å få utbetalt ved ulike pensjonsaldere.

Og sist men ikke minst: du får tips om hva du kan gjøre for å få en bedre pensjon og en fremtid å glede deg til.

Nyttig om sparing til pensjon

Skatt på pensjon

Hva skjer med skatten når du går av med pensjon? Her får du en oversikt på tre minutter.

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto gjør det enkelt å få oversikt og å påvirke verdiutviklingen på pensjonen din.

Dette bør du vite om AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullkantet avtale for de som har ordningen. Se hva du bør være obs på.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?