Helseforsikring

 • Kom deg raskt tilbake til hverdagen igjen om du blir syk eller skadet.
 • Med helseforsikring får du spesialistbehandling innen 10 virkedager.

Hva dekker helseforsikringen?

Basis

Pluss

Topp


Helpline

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Helpline består av helsepersonell som vet hvilke spesialister som er gode på forskjellige behandlingsbehov.
 • Helpline booker time til behandling, samt hjelper deg å bestille reise og opphold.

Behandling hos spesialist

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter

 • undersøkelse og behandling hos legespesialist og dagbehandling på klinikk eller sykehus.
 • nødvendige tester og prøver forbrukt under selve behandlingen.

Røntgen og bildediagnostikk

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Dekningen «Behandling hos legespesialist» omfatter også røntgenundersøkelse og annen bildediagnostikk.
 • Selskapet har avtale med de største private aktørene innen radiologisk tjenester.

Dagkirurgi

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Dekningen omfatter utgifter til operasjon. Det inkluderer nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under selve operasjonen.
 • Et eksempel på dagkirurgi er meniskoperasjon.

Sykehus­innleggelse

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter utgifter til 

 • operasjon ved sykehusinnleggelse på private sykehus.
 • rehabilitering.
 • medisinsk nødvendig diagnostisering, behandling og operasjon av fysiske (somatiske) sykdommer som krever overnatting på sykehus.

Rehabilitering

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter rehabilitering i inntil 14 døgn ved en rehabiliteringsinstitusjon i Norden.

Rehabiliteringen må være

 • en nødvendig del av operasjonen eller sykehus­innleggelsen.
 • en nødvendig og direkte følge av operasjonen eller sykehus­innleggelsen.

Kreftbehandling

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Dekningen omfatter utgifter til undersøkelser hos legespesialist, operasjon, stråle- og cellegiftbehandling.
 • Helpline finner det sykehuset i vårt nettverk som er best på din kreftdiagnose.

Second opinion

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter én konsultasjon pr. diagnose, og kun ved livstruende sykdom og skade, eller ved særskilt risikofylt behandling.

Second opinion: konsultasjon hos ytterligere én legespesialist for ny medisinsk vurdering.


Legetime over video

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter medisinsk videokonsultasjon med lege via Eyr-appen.

Eyrs leger kan gi deg medisinske råd, skrive ut resepter og gi deg en legeerklæring. De kan også henvise deg til en spesialist og rekvirere blodprøver.


Psykologisk førstehjelp

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekningen omfatter utgifter til psykologisk førstehjelp hos psykolog ved plutselige og uforutsette traumatiske hendelser som medfører en umiddelbar psykisk reaksjon (for eksempel dødsfall, alvorlig sykdom, overfall eller innbrudd).

Dekningen gjelder også den forsikredes nærmeste familie.


Fysikalsk behandling

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Behandling utført av fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor og naprapat.

 • Basis: inntil 5 behandlinger pr. forsikringsår
 • Pluss: inntil 24 behandlinger pr. forsikringsår
 • Topp: inntil 24 behandlinger pr. forsikringsår

Egenandelen er 250 kroner pr. behandling.


Behandling hos psykolog

Dekket i denne forsikringen
 • Omfatter utgifter til offentlig godkjent psykolog for lettere psykiske lidelser.
 • Inntil 12 behandlinger pr. hendelse.
 • Krever ikke henvisning fra lege.

24-timers rådgivningstjeneste

Dekket i denne forsikringen

Dekker utgifter til psykososial rådgivning og psykologisk nødvendig behandling av forsikrede hos et tverrfaglig team bestående av sosionomer, sykepleiere, psykolog og psykologspesialister for lettere psykiske lidelser.

Forsikringen omfatter

 • trivselsproblemer: maksimalt 5 rådgivninger (telefon eller online) og 12 konsultasjoner pr. forsikringstilfelle
 • pårørende og trivselsproblemer: maksimalt 5 telefonrådgivninger pr. forsikringstilfelle
 • juridisk konsultasjon: maksimalt 1 rådgivning pr. forsikringstilfelle (telefon eller online)
 • økonomisk konsultasjon: maksimalt 1 rådgivning pr. forsikringstilfelle (telefon eller online)

Tabellen viser en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Alltid gode priser

Du får 15 prosent rabatt hvis du har pensjon i Storebrand, eller hvis flere i samme husholdning kjøper helseforsikring.

Detaljer om helseforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Best Care

  Storebrand Helseforsikring tilbyr, som eneste aktør i Norge, medisinsk vurdering gjennom Best Cares nettverk.

  Ved alvorlige diagnoser og second opinion hvor det er manglende kompetanse i Norden, benytter vi oss av vårt nettverk Best Care. Best Care er et medisinsk nettverk i Tyskland, bestående av de fremste legespesialister og sykehus.

  Best Care benyttes ved behandling av alvorlige diagnoser, eksempelvis ondartet kreft, hvor det i Norge kan være et begrenset tilbud utover det offentlige helsevesen. Derfor kan Best Care være et verdifullt alternativ eller supplement.

  I de tilfeller hvor behandlingen blir gjennomført på offentlig sykehus i Norge, kan du benytte Best Care til å få en second opinion fra en uavhengig lege. Dette vil gi deg som pasient ekstra trygghet på at det er stilt riktig diagnose, og at du gis best mulig behandling.

  Behandlingen må være forhåndsgodkjent.

 • add Forhåndsgodkjenning av behandling

  All behandling skal forhåndsgodkjennes av Helpline. Dette er en forutsetning for at forsikringsselskapet blir ansvarlig.

  Behandling som bookes gjennom Bli frisk-appen er automatisk forhåndsgodkjent. 

 • add Egenandel

  Fra 1. januar 2024 innføres det en egenandel på 250 kroner pr. fysikalske behandlingstime.

  Det er ingen egenandel og ingen begrensning på ansvarstid eller forsikringssum, med mindre annet er avtalt. Du får dekket din behandling så lenge du har behov for den.

 • add Priser

  Prisene gjelder for deg som ikke har andre produkter i Storebrand. For å være sikker på at du får korrekt pris anbefaler vi deg å sjekke priser i kjøpsløsningen vår. Husk at dersom flere i familien din skal ha helseforsikring, kan du ha rett til familie- eller fordelsrabatt.

  For røykere er prisen 25 prosent høyere. Har det gått mer enn 12 måneder siden du sluttet å røyke, kan du be om at tillegget fjernes.

 • add Kontaktinformasjon

  I Bli frisk-appen, under din profil, kan du kontakte oss gjennom vår meldingstjeneste. Her kan du sende oss henvendelser angående din avtale, behandling, booking av time, refusjon eller andre spørsmål.

  Helpline
  Dersom du ønsker å kontakte helpline, kan du ringe oss på 800 83 313

  Kundeservice
  Du kan kontakte kundeservice på telefon 22 31 13 30 (valg 1) eller send e-post til infohelse@storebrand.no

  Vær oppmerksom på at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Storebrand kan ikke garantere at meldinger som sendes med vanlig e-post via internett, ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold og eventuelle vedlegg. Derfor anbefaler vi at du ikke sender fødselsnummer og/eller sensitive opplysninger via vanlig e-post.

  Vår postadresse
  Storebrand Helseforsikring AS
  Postboks 464
  1327 Lysaker

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvorfor trenger jeg helseforsikring?

  Med helseforsikring er du garantert behandling innen 10 virkedager. Det er ingen begrensning på kostnader eller varighet på behandling.

  Helseforsikring er ingen erstatning for offentlig helsevesen, men et supplement som gir deg flere alternativer. Vi dekker alt fra en enkel fysioterapitime til kreftbehandling.

 • add Hva betyr garantert rask behandling?

  Med helseforsikring er du garantert behandling eller operasjon på privat sykehus innen 10 virkedager. Gjennomsnittlig ventetid på offentlig sykehus er 2–3 måneder. For mindre alvorlige lidelser, som for eksempel kne- eller ryggsmerter, er ventetiden på behandling og operasjon ofte atskillig lengre.

 • add Jeg har time i det offentlige, kan jeg bruke forsikringen?

  Ja, du kan alltid velge behandling på privat sykehus eller klinikk som alternativ til timen du allerede har fått gjennom det offentlige. Når du har fått ny time gjennom helseforsikringen, er det viktig at du avbestiller den opprinnelige timen slik at du frigir plassen til nestemann i den offentlige helsekøen.

 • add Hvor mye koster en helseforsikring?

  Dette avhenger av hvor gammel du er og hvilken forsikring du velger. Du finner en enkel oversikt over dekninger og priser i prislisten vår. Hvis dere er to eller flere i samme familie, kan dere få 15 prosent familierabatt.

 • add Må jeg fylle ut helseerklæring?

  Nei, du må ikke fylle ut helseerklæring for å kjøpe helseforsikring, men du må svare på fem enkle spørsmål og være 100 prosent arbeidsfør.

 • add Når gjelder forsikringen fra?

  Selskapets ansvar inntrer først 90 dager etter at forsikringen begynte å gjelde.

  • Du kan ikke bruke forsikringen til å dekke behandlingskostnader før 90 dager etter at den har begynt å gjelde (karenstiden).
  • Du kan ikke bruke forsikringen på sykdom som har vist symptomer de første 90 dagene etter at den har begynt å gjelde (symptomklausul).

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.

Skriftlig klage

Logg inn i Bli frisk-appen, og send klagen derfra. Velg (1) Meg, (2) Meldinger, (3) Send spørsmål til oss, (4) Klage.

Du får svar innen 15 virkedager.


Fant du det du lette etter?