Indeksfond

Indeksfond følger aksjebørsene og skal gi samme avkastning som børsene de følger. Vi tilbyr globale indeksfond og indeksfond som investerer i det norske og det nordiske markedet.

Lavere kostnader
Indeksfond er rimeligere enn aktivt forvaltede fond.

Enkelt å velge
Indeksfond vil utvikle seg som markedet det investerer i.

Full oversikt
Logg inn og følg sparingen på dine sider.

Storebrand Indeks Norge fikk terningkast 6 fra Dine Penger

Dine Penger-indeksen, som er utviklet av professor Harald Haukås ved Universitetet i Stavanger, legger grunnlaget for fondsoversikten i magasinet Dine Penger. Her får de ulike fondene terningkast fra én til seks utfra hvor høy avkastning de har gitt i forhold til risikoen de tar.

I januar 2023 fikk Storebrand Indeks Norge terningkast seks i kategorien Norske indeksfond. 

Våre populære indeksnære fond

Storebrand Indeks - Alle Markeder A

Et indeksnært aksjefond som har som oppgave å følge verdiutvikling til referanseindeksen MSCI All Countries. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Forvaltningshonorar: 0,30 %

Storebrand Indeks - Norge

Et indeksnært aksjefond som har som oppgave å følge verdiutvikling til Oslo Børs sin hovedindeks (OSEBX). Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Forvaltningshonorar: 0,20 %

Storebrand Indeks - Norden

Et indeksnært aksjefond som har som oppgave å følge verdiutvikling til referanseindeksen VINX Nordic Benchmark. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Forvaltningshonorar: 0,20 %

Indeksnære fond

Hva betyr det at et fond er indeksnært?

Et indeksnært fond prøver å speile utviklingen til indeks, samtidig som det velger bort en rekke selskaper. Det kan være selskaper som er involvert i korrupsjon, bryter menneskerettigheter, er svært miljøskadelige eller produserer våpen, for eksempel atombomber, landminer og klasevåpen.

Når enkelte selskaper lukes ut, må disse selskapene erstattes med selskaper som «oppfører» seg på samme måte som de som er tatt ut. 

Indeksnært er dermed indeksfond, men med noen tilpasninger.

Dette lurer andre på om indeksfond

 • Hva er indeksfond?

  Indeksfond er aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som aksjemarkedet. Fondene blir automatisk satt opp til å følge en børs eller en referanseindeks.

  Indeksfond har som regel lavere gebyrer enn aktivt forvaltede fond.

 • Hva koster indeksfond?

  Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift, og ligger som oftest mellom 0,2 og 0,45 % i årlig forvaltningskostnad.  

 • Hva er fordelene og ulempene ved indeksfond?

  En av fordelene med indeksfond er at de er billige. Fondene følger samtidig verdiutviklingen i den aktuelle referanseindeksen. 

  Ulempen med indeksfond er at du mister muligheten for meravkastning utover referanseindeksen. Dette fordi forvalter ikke kan ta selvstendige valg. Les mer om fordeler og ulemper ved indeksfond og aktivt forvaltede fond

 • Hva er forventet avkastning i indeksfond?

  Du kan forvente avkastning på ca. 5,3 prosent årlig, før inflasjon, men det finnes ingen garantier for dette.

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket forvaltningshonorar.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hvilken risikogruppe ligger indeksfond innenfor?

  Indeksfond tilsvarer aksjefond i risiko. Det betyr at du bør ha minst 5 års sparehorisont, og en stabil økonomi før du prioriterer aksjefond som sparing.

 • Hva er aksjeindeks eller referanseindeks?

  En indeks er en sammensetning av aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller en hel økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en børs. Et indeksfond søker å speile referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig.

  Eksempler på slike indekser er hovedindeksen for Oslo Børs (OSEBX) eller den globale indeksen MSCI World (NDDUWI Index).

 • Hva er det beste indeksfondet?

  Det beste indeksfondet er det som passer i din spareprofil. 

  Dersom du har bestemt deg for at du skal ha et aksjefond så er det ganske bred enighet om at at globalt indeksfond gir deg stor bredde i investeringene til en lav pris, og at dette er et godt valg for mange. 

 • Hvordan forvaltes et indeksfond?

  Indeksfond blir kalt passive fond. Det er fordi jobben til forvalterne til et indeksfond er å gi deg samme avkastning som fondets referanseindeks. Forvalteren skal ikke vurdere selskapene, men kun investere i de selskapene som inngår i fondets referanseindeks

 • Er indeksfond et aksjefond?

  Ja, et indeksfond er en type aksjefond.

 • Finnes det indeksfond for Norge?

  Ja, og dette vil som oftest gjenspeiles i navnet som f. eks. "Storebrand Indeks Norge"

 • Indeksfond med lave kostnader?

  Sammenlignet med aksjefond generelt ligger indeksfond som oftest i den rimelige enden av skalaen. Storebrands indeksfond ligger mellom 0,2 og 0,45 prosent i forvaltningskostnad. 

 • Hvordan kjøpe indeksfond?

  Den enkleste måten å kjøpe indeksfond på er gjennom en Aksjesparekonto. Du må i praksis logge inn for å opprette kontoen, overføre penger, for deretter å kjøpe de fondsandelene du ønsker. 

  Det finnes også andre måte å kjøpe indeksfond på. Eksempler på dette er: Investorkonto, fondskonto, eller hvis du kan investere pensjonssparing som Ekstrapensjon eller IPS. (Forskjellige banker kan ha forskjellige navn på kontoene.) 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?