En illustrert graf med to hender

Indeksfond

Indeksfond er sparing med lavere kostnader. Fondene følger aksjebørsene og skal gi samme avkastning som børsene de følger.

Papirer med graf

Indeksfond følger verdens børser

Målet er å gjenspeile utviklingen i en markedsindeks fremfor å slå markedet eller plukke ut vinnere på børsen.

Indeksfond er billigere

Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift, og ligger som oftest mellom 0,2 % og 0,45 % i forvaltningskostnad. 

Utvalgte indeksfond

Storebrand Global Indeks A

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. 0,25 % i årlig forvaltningshonorar.

Storebrand Indeks - Norge

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.

Storebrand Indeks - Norden

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.

Dette lurer andre på om indeksfond

 • Hva koster indeksfond?

  Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift, og ligger som oftest mellom 0,2 og 0,45 % i forvaltningskostnad. 

 • Hvilke fordeler er det med indeksfond?

  Fordelen med indeksfond er at de er billige. Fondene følger verdens børser og går i takt med dem. Indeksfond er ikke avhengige av at fondsforvaltere gjør gode eller dårlige vurderinger.

 • Hva slags avkastning kan jeg forvente?

  Du kan forvente avkastning på ca. 5,3 prosent årlig, før inflasjon, men det finnes ingen garantier for dette.

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket forvaltningshonorar.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hvilken risikogruppe ligger indeksfond innenfor?

  Indeksfond tilsvarer aksjefond i risiko. Det betyr at du bør ha minst 5 års sparehorisont, og en stabil økonomi før du prioriterer aksjefond som sparing.

 • Hva er indeks?

  En indeks er en sammensetning av aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller en hel økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en børs. Et indeksfond søker å speile referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig.

 • Hva betyr det at et fond er indeksnært?

  Et indeksnært fond prøver å speile utviklingen til indeks, samtidig som det velger bort en rekke selskaper. Det kan være selskaper som er involvert i korrupsjon, bryter menneskerettigheter, er svært miljøskadelige eller produserer våpen, for eksempel atombomber, landminer og klasevåpen.

  Når enkelte selskaper lukes ut, må disse selskapene erstattes med selskaper som «oppfører» seg på samme måte som de som er tatt ut. 

  Indeksnært er dermed indeksfond, men med noen tilpasninger.

Sparer du i fond hos oss, får du:

 • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Storebrands indeksfond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?