Indeksfond

Indeksfond følger aksjebørsene og skal gi samme avkastning som børsene de følger. Fondene har lavere kostnader enn de fleste andre aksjefond.

Indeksfond innebærer at fondet skal oppnå omtrent samme avkastning og ha samme risiko som en referanseindeks – på en kostnadseffektiv måte. 

Målet er å gjenspeile utviklingen i en markedsindeks fremfor å slå markedet eller plukke ut vinnere på børsen.

Indeksfond er billigere enn aksjefond generelt og ligger som oftest mellom 0,2 prosent og 0,45 prosent i forvaltningskostnad. 

Mann i blå dongeriskjorte som står ved et vindu og sjekker mobilen sin.

Utvalgte indeksfond

Storebrand Global Indeks A

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet.

Dette er vårt billigste globale aksjefond med 0,25 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Storebrand Indeks - Norge

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 

Dette er vårt billigste norske aksjefond med 0,2 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Storebrand Indeks - Norden

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet.

Dette er vårt billigste nordiske aksjefond med 0,2 prosent i årlig forvaltningshonorar.

Hva betyr det at et fond er indeksnært?

Et indeksnært fond prøver å speile utviklingen til indeks, samtidig som det velger bort en rekke selskaper. Det kan være selskaper som er involvert i korrupsjon, bryter menneskerettigheter, er svært miljøskadelige eller produserer våpen, for eksempel atombomber, landminer og klasevåpen.

Når enkelte selskaper lukes ut, må disse selskapene erstattes med selskaper som «oppfører» seg på samme måte som de som er tatt ut. 

Indeksnært er dermed indeksfond, men med noen tilpasninger.

Dette lurer andre på om indeksfond

 • Hva er indeksfond?

  Indeksfond er aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som aksjemarkedet. Fondene blir automatisk satt opp til å følge en børs eller en referanseindeks.

  Indeksfond har som regel lavere gebyrer enn aktivt forvaltede fond.

 • Hva koster indeksfond?

  Den største fordelen med indeksfond er at de er billige i drift, og ligger som oftest mellom 0,2 og 0,45 % i årlig forvaltningskostnad.  

 • Hvilke fordeler er det med indeksfond?

  Fordelen med indeksfond er at de er billige. Fondene følger verdens børser og går i takt med dem. Indeksfond er ikke avhengige av at fondsforvaltere gjør gode eller dårlige vurderinger.

 • Hva er forventet avkastning i indeksfond?

  Du kan forvente avkastning på ca. 5,3 prosent årlig, før inflasjon, men det finnes ingen garantier for dette.

  Dette er netto nominell avkastning og i tråd med Finans Norges Bransjestandard på 5,75 prosent i aksjefond, fratrukket forvaltningshonorar.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hvilken risikogruppe ligger indeksfond innenfor?

  Indeksfond tilsvarer aksjefond i risiko. Det betyr at du bør ha minst 5 års sparehorisont, og en stabil økonomi før du prioriterer aksjefond som sparing.

 • Hva er aksjeindeks eller referanseindeks?

  En indeks er en sammensetning av aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en sektor, børs eller en hel økonomi. Vanligvis vil en aksjeindeks bestå av et fast antall av de største selskapene på en børs. Et indeksfond søker å speile referanseindeksens utvikling så nært og billig som mulig.

  Eksempler på slike indekser er hovedindeksen for Oslo Børs (OSEBX) eller den globale indeksen MSCI World (NDDUWI Index).

 • Hva er det beste indeksfondet?

  Det beste indeksfondet er det som passer i din spareprofil. 

  Dersom du har bestemt deg for at du skal ha et aksjefond så er det ganske bred enighet om at at globalt indeksfond gir deg stor bredde i investeringene til en lav pris, og at dette er et godt valg for mange. 

 • Hvordan forvaltes et indeksfond?

  Indeksfond blir kalt passive fond. Det er fordi jobben til forvalterne til et indeksfond er å gi deg samme avkastning som fondets referanseindeks. Forvalteren skal ikke vurdere selskapene, men kun investere i de selskapene som inngår i fondets referanseindeks

 • Er indeksfond et aksjefond?

  Ja, et indeksfond er en type aksjefond.

 • Finnes det indeksfond for Norge?

  Ja, og dette vil som oftest gjenspeiles i navnet som f. eks. "Storebrand Indeks Norge"

 • Indeksfond med lave kostnader?

  Sammenlignet med aksjefond generelt ligger indeksfond som oftest i den rimelige enden av skalaen. Storebrands indeksfond ligger mellom 0,2 og 0,45 prosent i forvaltningskostnad. 

 • Hvordan kjøpe indeksfond?

  Den enkleste måten å kjøpe indeksfond på er gjennom en Aksjesparekonto. Du må i praksis logge inn for å opprette kontoen, overføre penger, for deretter å kjøpe de fondsandelene du ønsker. 

  Det finnes også andre måte å kjøpe indeksfond på. Eksempler på dette er: Investorkonto, fondskonto, eller hvis du kan investere pensjonssparing som Ekstrapensjon eller IPS. (Forskjellige banker kan ha forskjellige navn på kontoene.) 

Sparer du i fond hos oss, får du:

 • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Storebrands indeksnære fond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?