Aksjesparekonto – enkel fondssparing

Ønsker du  å starte fondssparing og samtidig ha full oversikt? Med aksjesparekonto (ASK) kan du ha flere aksjefond samlet på ett sted, og få skattefordeler på kjøpet.

Aksjesparekonto passer for deg som vil spare langsiktig i fond.

Fondssparing på 1-2-3

Steg 1: Åpne aksjesparekonto

For å starte sparing i aksjefond, må du logge inn og åpne en aksjesparekonto. 

Steg 2: Velg fond

Velg ett eller flere fond for sparingen din. Her finner du spareutvalget for aksjesparekonto.

Steg 3: Sett inn penger

Velg om du vil sette inn en engangssum eller starte en månedlig spareavtale. 

Har du aksjesparekonto hos oss, får du:

 • en konto som passer for deg som vil spare langsiktig i aksjefond.
 • stort utvalg av fond, både fra Storebrand og andre fondsforvaltere.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.
 • mulighet til å kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen.
 • frihet til å ta ut pengene du har satt inn på kontoen når som helst – skattefritt.

Se hvilke fond du kan kjøpe på aksjesparekonto

Og hva slags avkastning de har hatt.

Status for dine fond

Du må være logget inn for å se hvordan det går med dine aksjefond. Bruk "Logg inn"-knappen øverst på siden.

Ofte stile spørsmål om aksjesparekonto

 • Hva er en aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto er en konto der du har aksjefond. Aksjefondene må ha en aksjeandel på minst 80 prosent. 

  Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og beholde pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker. 

 • Hvorfor aksjesparekonto?

  Du trenger en konto, et sted, å plassere fondene du kjøper. Aksjesparekonto (ask-konto) er en slik konto, som er gratis i bruk. En av fordelen med aksjesparekontoen er at du kan bytte mellom fond (kjøpe/selge) inne på kontoen uten å betale skatt. 

  Det er noen forutsetninger også: Det er kun fond med aksjeandel på minst 80 prosent og som hører hjemme i EU/EØS som kontoen kan brukes til.

 • Hvordan opprette aksjesparekonto (ASK)?

  Aksjesparekonto er enkelt å opprette. Trykk på "åpne aksjesparekonto" og logg inn med BankID. Følg deretter stegene som skal til for at kontoen blir opprettet. Når kontoen er klar, kan du kjøpe aksjefond som blir plassert på kontoen. 

 • Hva er aksjesparekonto kontra aksjefond?

  Aksjesparekonto er kontoen du kan kjøpe aksjefond fra. Det er ikke mulig å kjøpe aksjefond uten en slik konto. Du må først opprette konto, deretter kan du kjøpe fond.

  (Det finnes også andre kontoer som du kan handle fond med, ofte kalt fondskonto eller investorkonto.)

 • Hvor mye skatt betaler jeg med aksjesparekonto?

  Ved uttak av skattepliktig gevinst, beskattes denne med 37,84 prosent. 

  Du får verdsettelsesrabatt på aksjefond. Kun 80 prosent av verdiene i aksjefondene dine blir lagt til grunn for formuesskatten. 

  Tallene gjelder for inntektsåret 2023.

 • Kan jeg spare i indeksfond på aksjesparekonto?

  Ja, indeksfond passer fint å ha på en aksjesparekonto. 

 • Kan jeg ha flere aksjesparekontoer?

  Du kan ha aksjesparekontoer hos flere tilbydere, så mange du ønsker.

 • IPS eller aksjesparekonto?

  IPS er pensjonssparing. Denne sparingen har en skattefordel på inntil 3 300 kroner, og du kan spare inntil 15 000 i året. Det er ingen skatt på avkastningen underveis i spareperioden, men den dagen du tar ut pengene må du betale alminnelig inntektsskatt. Pengene er låst frem til pensjonsalder. 

  Aksjesparekonto er mer fleksibelt. Du kan ta ut pengene når du ønsker, og de står på konto i løpet av få dager. Dette kan utløse skatt hvis du har fått gevinst på sparingen, men innskuddet er skattefritt.

 • Hvor mye er det i rente på aksjesparekonto?

  Det er ingen renter på aksjesparekonto, og ingen banker tilbyr dette. Poenget med kontoen er at den skal brukes til verdipapirer. Du kan holde pengene på kontoen hvis du vil vente med å plassere dem igjen eller ta de ut, men det er da ingen renter å få. 

 • Kan jeg flytte aksjesparekonto mellom banker?

  Ja. Har du fondsandeler hos andre forvaltere, er det enkelt å flytte disse. Vi hjelper deg gjerne med å overføre til Storebrand, du kan enten flytte digitalt via knapp på aksjesparekontosiden eller ved å ta kontakt med kundesenteret. 

 • Kan jeg ha enkeltaksjer på aksjesparekonto?

  Nei, på Storebrands aksjesparekonto er det ikke mulig å ha enkeltaksjer.

  Har du aksjer med gevinst hos en annen leverandør, anbefaler vi å etablere en aksjesparekonto for aksjer hos den leverandøren. Du kan fortsatt ha aksjefondene dine på aksjesparekonto hos Storebrand.

 • Hva slags sparing kan jeg flytte til Storebrand?

  Du kan flytte verdipapirfond med mer enn 80 prosents aksjeandel. Pr. i dag kan du ikke overføre enkeltaksjer til Storebrands aksjesparekonto.

 • Kan jeg flytte fond fra fondskonto eller Ekstrapensjon?

  Nei, du kan ikke flytte denne typen sparing til en aksjesparekonto. 

  Fond som er plassert i Ekstrapensjon og fondskonto ligger på en annen plattform med andre egenskaper. I disse løsningene kan du også bytte fond uten å skatte, eller bytte til rente/kombinasjonsfond.

  Sparer du i fondskonto eller Ekstrapensjon i dag, bør du fortsette sparingen din der. Dette er også gode, skattegunstige spareløsninger.

Detaljer om aksjesparekonto

 • Om aksjesparekonto
  • Aksjesparekonto er en fleksibel spareløsning hvor du kan spare i aksjefond med en aksjeandel på 80 prosent eller mer.
  • Det er ikke mulig å spare i rentefond, kombinasjonsfond og spareprofiler. I Storebrand er det heller ikke mulig å spare i enkeltaksjer.
  • Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og plassere pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen.  
  • Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker. 
 • Skatt

  Du betaler vanlig inntektsskatt av gevinsten på fondsandelene dine.

  Skatteplikten oppstår først når du tar eventuell gevinst ut fra aksjesparekonto. Du kan med andre ord bytte fra aksjefond til aksjefond uten å betale skatt. Med vanlig fondssparing realiserer du eventuell gevinst samtidig som du gjør fondsbytter eller selger fondsandelene dine. Da oppstår skatteplikten umiddelbart.

  Du kan selge fondsandeler med gevinst, uten å betale skatt med en gang, dersom du lar pengene stå på aksjesparekontoen. Da får du innskuddsrente på 0 prosent. 

  I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten blir fastsatt hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å opparbeide skjermingsfradrag, er at du eier fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradraget for fondsandelene dine blir akkumulert år for år.

  Når du tar penger ut fra aksjesparekontoen, trenger du ikke skatte av det opprinnelige innskuddet og verdien av skjermingsfradraget. 

  Andeler i aksjefond inngår i skattegrunnlaget for formueskatt. 

 • Forvaltningskostnader

  Det koster ingenting å åpne aksjesparekonto.

  Du betaler ikke når du flytter fond fra andre leverandører til aksjesparekontoen din hos oss. Det koster heller ikke noe å sette inn mer penger, og det er ingen kostnader ved uttak.

  Med aksjesparekonto hos oss kan du fritt bytte mellom fond uten at det koster noe. Du betaler bare forvaltningshonorar for det fondet du har valgt. Denne varierer fra fond til fond. Forvaltningshonoraret blir beregnet daglig, og markedsverdien på fondene dine tar hensyn til dette.

 • Fondsliste for aksjesparekonto
 • Avtalevilkår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.