Aksjesparekonto – enkel fondssparing

Ønsker du  å starte fondssparing og samtidig ha full oversikt? Med aksjesparekonto kan du ha flere aksjefond samlet på ett sted, og få skattefordeler på kjøpet

Aksjesparekonto passer for deg som vil spare langsiktig i fond.

Har du aksjesparekonto hos oss, får du:

 • en konto som passer for deg som vil spare langsiktig i aksjefond.
 • stort utvalg av fond, både fra Storebrand og andre fondsforvaltere.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.
 • mulighet til å kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen.
 • frihet til å ta ut pengene du har satt inn på kontoen når som helst – skattefritt.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er en aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto er en konto der du har aksjefond. Aksjefondene må ha en aksjeandel på minst 80 prosent. 

  Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og beholde pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker. 

 • Hva er aksjesparekonto kontra aksjefond?

  Aksjesparekonto er kontoen du kan kjøpe aksjefond fra. Det er ikke mulig å kjøpe aksjefond uten en slik konto. Du må først opprette konto, deretter kan du kjøpe fond.

  (Det finnes også andre kontoer som du kan handle fond med, ofte kalt fondskonto eller investorkonto.)

 • Hvor mye skatt betaler jeg med aksjesparekonto?

  Skattesatsen er 31,68 prosent i 2020.

  Du får formuerabatt med aksjesparekonto. I 2020 blir kun 75 prosent av verdiene i aksjefondene dine lagt til grunn for formuesskatten.

 • Kan jeg flytte aksjesparekonto mellom banker?

  Ja. Har du fondsandeler hos andre forvaltere, er det enkelt å flytte disse. Vi hjelper deg gjerne med å overføre til Storebrand.

 • Kan jeg ha enkeltaksjer på aksjesparekonto?

  Nei, på Storebrands aksjesparekonto er det ikke mulig å ha enkeltaksjer.

  Har du aksjer med gevinst hos en annen leverandør, anbefaler vi å etablere en aksjesparekonto for aksjer hos den leverandøren. Du kan fortsatt ha aksjefondene dine på aksjesparekonto hos Storebrand.

 • Kan jeg ha flere aksjesparekontoer?

  Du kan ha aksjesparekontoer hos flere tilbydere, så mange du ønsker.

 • Hva slags sparing kan jeg flytte?

  Du kan flytte verdipapirfond med mer enn 80 prosents aksjeandel. Pr. i dag kan du ikke overføre enkeltaksjer til Storebrands aksjesparekonto.

 • Kan jeg flytte fond fra fondskonto eller Ekstrapensjon?

  Nei, du kan ikke flytte denne typen sparing til en aksjesparekonto. 

  Fond som er plassert i Ekstrapensjon og fondskonto ligger på en annen plattform med andre egenskaper. I disse løsningene kan du også bytte fond uten å skatte, eller bytte til rente/kombinasjonsfond.

  Sparer du i fondskonto eller Ekstrapensjon i dag, bør du fortsette sparingen din der. Dette er også gode, skattegunstige spareløsninger.

 • IPS eller aksjesparekonto?

  IPS er pensjonssparing. Denne sparingen har en skattefordel på inntil 8 800 kroner, og du kan spare inntil 40 000 i året. Pengene er låst frem til pensjonsalder.  

  Aksjesparekonto er mer fleksibelt. Du kan ta ut pengene når du ønsker, og de står på konto i løpet av få dager. Dette kan utløse skatt hvis du har fått gevinst på sparingen, men innskuddet er skattefritt.

 • Kan jeg spare i indeksfond på aksjesparekonto?

  Ja, indeksfond passer fint å ha på en aksjesparekonto. 

Din beholdning?

Du må være logget inn for å se hvordan det går med dine aksjefond. Bruk "Logg inn"-knappen øverst på siden.

Last ned appen Mine penger

Mine penger samler spare- og pensjonspengene dine og  gir deg full oversikt – enkelt og forståelig.

Detaljer om aksjesparekonto

Med aksjesparekonto i Storebrand, får du tilgang til noen av de aller beste og mest bærekraftige aksjefondene i markedet.

 • Om aksjesparekonto
  • Aksjesparekonto er en fleksibel spareløsning hvor du kan spare i aksjefond med en aksjeandel på 80 prosent eller mer.
  • Det er ikke mulig å spare i rentefond, kombinasjonsfond og spareprofiler. I Storebrand er det heller ikke mulig å spare i enkeltaksjer.
  • Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og plassere pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen.  
  • Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker. 
 • Skatt

  Du betaler vanlig inntektsskatt av gevinsten på fondsandelene dine.

  Skatteplikten oppstår først når du tar eventuell gevinst ut fra aksjesparekonto. Du kan med andre ord bytte fra aksjefond til aksjefond uten å betale skatt. Med vanlig fondssparing realiserer du eventuell gevinst samtidig som du gjør fondsbytter eller selger fondsandelene dine. Da oppstår skatteplikten umiddelbart.

  Du kan selge fondsandeler med gevinst, uten å betale skatt med en gang, dersom du lar pengene stå på aksjesparekontoen. Da får du innskuddsrente på 0 prosent. 

  I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten blir fastsatt hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å opparbeide skjermingsfradrag, er at du eier fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradraget for fondsandelene dine blir akkumulert år for år.

  Når du tar penger ut fra aksjesparekontoen, trenger du ikke skatte av det opprinnelige innskuddet og verdien av skjermingsfradraget. 

  Andeler i aksjefond inngår i skattegrunnlaget for formueskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 65 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

 • Forvaltningskostnader

  Det koster ingenting å åpne aksjesparekonto.

  Du betaler ikke når du flytter fond fra andre leverandører til aksjesparekontoen din hos oss. Det koster heller ikke noe å sette inn mer penger, og det er ingen kostnader ved uttak.

  Med aksjesparekonto hos oss kan du fritt bytte mellom fond uten at det koster noe. Du betaler bare forvaltningshonorar for det fondet du har valgt. Denne varierer fra fond til fond. Forvaltningshonoraret blir beregnet daglig, og markedsverdien på fondene dine tar hensyn til dette.

 • Fondsliste for aksjesparekonto
 • Avtalevilkår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021