Husforsikring som gir deg trygghet og gode rabatter

Husforsikringen vår er kraftig forbedret og har blitt enda tryggere for deg og dine. Med vår beste husforsikring får du vilkårsgaranti i tillegg. Vi ordner flytting fra et annet selskap for deg.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Har du husforsikring hos oss, får du blant annet

Fullverdigaranti
Ved totalskade gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel blir erstattet med ny. I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering. Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

Alarm-rabatt
Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon. Storebrand anbefaler boligalarm fra Homely.

Kriseforsikring
Denne dekningen gir inntil 10 timer hos psykolog etter alvorlige hendelser i hjemmet, for eksempel ved alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt.

Rettshjelp
Forsikringen gir privatperson og eier av den forsikrede boligen rettshjelp inntil 100 000 kroner. Er det flere parter på samme side dekker vi inntil 250 000 kroner.

Supergaranti
Med Husforsikring super får du vilkårsgaranti; vi garanterer like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet. Garantien gjelder for to år fra du flyttet til oss.

Bruk kalkulatoren for å beregne pris. Tilpass slik at du får den billigste forsikringen med de dekningene du har behov for.

Julen er høysesong for brann

Hvert sekund teller i kampen for å redde redde liv og andre store verdier. Sikre deg og dine med røykvarslere som er tilkoblet en døgnbemannet alarmstasjon.

Adventstilbud: Brannpakke i samarbeid med Homely
Som Storebrandkunde kan du nå enkelt komme i gang med brannalarm fra Homely til kr 0,- (verdi 4 399 kroner). Bestill innen 19. desember 2021 for å sikre deg tilbudet.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

20 % fordelsrabatt

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, får du 20 prosent fordelsrabatt på ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper husforsikring og samlet har minst tre hovedprodukter hos oss. Tilbudet kommer i tillegg til 10 prosent nettrabatt.

Som hovedprodukt regnes bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- og uføreforsikring. Vi gir ikke rabatt på personforsikringer.

Hva dekker husforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Forsikringen dekker Standard Super
Brann, eksplosjon, lynnedslag
Vann- og rørskader
Innbrudd, tyveri og hærverk
Naturskade som følge av storm, skred eller flom
Rettshjelp og ansvar
Hageanlegg
Tap ved at egen bolig ikke kan brukes grunnet skade
Bekjempelse av skadeinsekter, veggedyr, rotter og mus
Utleieforsikring (når avtalt)
Sopp- og råteskade
Følgeskader etter utette tak, vegger og våtrom
Skade på bygning forårsaket av skadeinsekter og -dyr
Ombygging av bolig ved invaliditet
Håndverkerfeil

Detaljer om husforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset.
  • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet mellom bygningen og offentlig ledning, brønn eller gasstank.
  • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning.
 • Husforsikring standard

  Dekningene omfatter

  • Vann- og rørskader. Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør. Forsikringen dekker dokumenterte utgifter til tining eller annen tilrettelegging med inntil 50 000 kroner, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes.
  • Innbrudd, tyveri og hærverk. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri og annet plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg. Gjelder også annen utvendig badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende.
  • Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.
  • Vi har dyktige fagfolk som er tilgjengelig ved behov og som hjelper til med skadebegrensning.
  • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring mener vi byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
  • Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak inntil 150 000 kroner ved gjenoppbygging av bolig etter større skader.
  • Maks erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
  • Forsikringen dekker kunstnerisk utsmykning av bygning med inntil 200 000 kroner.
  • Du får dekket utgifter til midlertidig bolig om du må flytte ut en periode på grunn av skade.
  • Utgifter til advokat blir dekket hvis det oppstår en tvist ved for eksempel reklamasjon på håndverkertjenester eller ved eierskiftesaker.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, sopp eller råte.
  • Skader som skyldes feil ved bygging av huset; for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil eller setninger.
  • Skade på våtrom som skyldes at det er utett, eller skade ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
 • Husforsikring super

  Du kan kun kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere. Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 10 år. Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

  Dekningene omfatter

  Husforsikring super dekker det samme som Husforsikring standard pluss følgende

  • Inntil 300 000 kroner for tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Spesielle regler gjelder.
  • Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris.
  • Håndverkerfeil. Vi dekker følgeskader som plutselig oppstår og som er en direkte følge av håndverkerfeil, inntil 10 år etter at arbeidet er utført. Ved skade på våtrom dekker vi også utbedring av våtrommet.
  • Påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger dekkes med inntil 1 million kroner.
  • Skadeforebyggende tiltak ved rørskade. Ved erstatning etter innvendig rørbrudd dekker selskapet 50 prosent av kostnaden til montering av vannstopper som stenger hovedvannet, inntil 5 000 kroner.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader forårsaket av sopp, råte, insekter eller dyr og som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet.
  • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.
  • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk.
  • Skade som skyldes kjæledyr.
  • Håndverkerfeil: Skade som skyldes arbeid dere ikke kan dokumentere at er utført av godkjent (autorisert) håndverker eller entreprenør så lenge dere har vært eiere, for arbeid utført for mer enn 10 år siden, eller arbeid utført av forsikrede selv.
 • Supergaranti

  Supergarantien gjelder for kunder med Husforsikring super.

  Flytter du forsikringen til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet ditt.

  Selve flytteprosessen ordner vi for deg, og garantien gjelder i to år fra den datoen du flyttet til oss.

  Supergarantien gjelder forsikringens dekninger, men ikke egenandeler eller dekninger i vilkårene inngått med ekstern samarbeidspartner eller tredjepart. Garantien gjelder for skader oppstått etter 15. oktober 2020.

 • Alarm-rabatt

  Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

  Klikk «ja» for alarm når du kjøper forsikringen om du allerede har installert alarm.

  Installerer du alarm etter å ha kjøpt husforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider, slik at du får riktig pris.

 • Døgnåpen alarmsentral

  Døgnåpen alarmsentral. Får du skade på hus eller hytte, kan du ringe den døgnåpne alarmsentralen vår. Ring så snart som mulig, så kan vi sammen minimere skadene.

  Ring alarmsentralen på +47 915 08880

 • Utleieforsikring

  Med utleie mener vi at du leier ut hele boligen til andre mot betaling. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset.

  Du kan forsikre boligen du leier ut hvis leieforholdet er direkte mellom deg og privat person (ikke gjennom tredjepart eller næring), og du leier ut til kun én privatperson og dennes familie.

  Leier du ut til andre eller via tredjepart, eller boligen er veldig stor, kan vi dessverre ikke tilby deg forsikring på huset du leier ut. Begrensningene gjelder ikke hvis du leier ut til foreldrene dine, søsken, barn eller barnebarn, eller ektefellene deres.

  Har du en utleiebolig som oppfyller kriteriene for utleie og du har forsikret boligen under forutsetning av at den er utleid, har du utleieforsikringen inkludert i husforsikringen.

  Utleieforsikringen dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.

 • Egenandel for husforsikring

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter :4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum)

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

  • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • Følgeskader fra vanntilkoblede maskiner eldre enn 15 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.
 • Fullstendige vilkår for husforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?