Husforsikring som gir deg trygghet og gode rabatter

Fra mus og veggedyr til flom og ekstremvær; våre husforsikringer dekker både små og store skader på huset og i hagen.

Med Husforsikring super garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Hva dekker husforsikringen? 

I tabellen under ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Standard

Super

Vann- og rørskader


Brann, eksplosjon og lynnedslag


Innbrudd, tyveri og hærverk


Bekjempelse av skadedyr


Naturskade


Offentlig påbud


Rettshjelp og ansvar


Ubeboelig bolig og husleietap


Klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak


Kriseforsikring


Ombygging av bolig for rullestolbruker


Utleieforsikring, når avtalt


Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom


Håndverkerfeil


Bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter


Sopp og råteskade


Alltid gode priser

 • 20 % lavere pris til fordelskunder

  Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • 15 % samlerabatt

  Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper en husforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss.

  Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

 • 10 % nettrabatt

  Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt på alle skadeforsikringer.

Sikkerhetsrabatt

– skadeforebyggende tiltak gir lavere pris

Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm og/eller brannalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Du får også rabatt om du har montert FG-godkjent vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

Klikk «ja» for alarm eller vannstopper når du kjøper forsikringen om du allerede har installert det. Installerer du det etter å ha kjøpt husforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider, slik at du får riktig pris.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg kjøpe Husforsikring super?

  Du kan kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere.

  Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 10 år.

  Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

 • Bør jeg velge Husforsikring super på nyere hus?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hus og bygninger. I tillegg er det høyere maks-erstatning på en del dekninger med Husforsikring super.

 • Når gjelder garantien om like gode vilkår som jeg hadde før?

  Med Husforsikring super garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet. Garantien gjelder for to år fra du flyttet til oss – for skader oppstått etter 15. oktober 2020.

  Vilkårsgarantien gjelder forsikringens dekninger, men ikke egenandeler eller dekninger i vilkårene inngått med ekstern samarbeidspartner eller tredjepart.

 • Har dere fullverdigaranti?

  Ja, ved totalskade gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel blir erstattet med ny.

  Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris. I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering.

  Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

 • Har jeg forsikring om jeg leier ut huset mitt?

  Ja, husforsikringen omfatter utleieforsikring når utleie er avtalt med oss og fremkommer i forsikringsbeviset ditt. Som ny kunde, svarer du på spørsmålene om utleie i kjøpsløsningen. Er du eksisterende kunde, og har husforsikring, ta kontakt med oss på telefon 915 08880, så hjelper vi deg.

  Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil seks måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

  Forsikringen dekker skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen/eiendelene dine er ikke å anse som skadeverk. Eksempler på skader som ikke dekkes er kondensskader som følge av lukkede lufteluker, kaffeflekker i sofaen, oppsvulmede baderomsmøbler eller benkeplater på grunn av vannsøl, eller ødelagt gulv på grunn av vasking med alt for mye vann. Videre dekker forsikringen heller ikke hakk og riper i parkett eller benkeplate, vasking og rydding av etterlatte eiendeler og søppel, eller skader forårsaket av kjæledyr.

  Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum to måneders depositum, eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum tre måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor tre måneders depositum for å redusere eget tap.

 • Kan jeg kjøpe forsikring til alle typer boliger?

  Du kan kjøpe husforsikring for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som brukes som enebolig.

 • Hvilke egenandeler gjelder på husforsikring?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Bekjempelse av skadedyr: 2 000 kroner
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum)

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

  • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
 • Må jeg melde fra om jeg bygger på huset?

  Utfører du byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg, må du huske å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall.

  Forsikringssummer for 'Bygg under oppføring' fremkommer i vilkåret.

 • Kan jeg forsikre leiligheten min?

  Du kan ikke forsikre kun én leilighet. Hvis leiligheten din er del av et sameie eller borettslag, skal sameiet eller borettslaget ha en felles bygningsforsikring for alle leilighetene.

  Husk at du selv må ha innboforsikring for å sikre møblene og de andre eiendelene dine.

 • Kan sameiet eller borettslaget kjøpe husforsikring?

  Nei, ikke husforsikring, men vi tilbyr en omfattende forsikringspakke for borettslag og boligsameier. Pakken inneholder de fleste dekninger og representerer et trygt valg for både styret og beboerne.

  Til borettslag- og sameieforsikring

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Skadebegrensning

– døgnåpen alarmsentral

Ring så snart som mulig på telefon 915 08880. Vi har dyktige fagfolk som hjelper deg å begrense skadene.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023