Hva er viktigst når du velger pensjonsavtale til bedriften?

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn. Derfor er det viktig å investere pensjonspengene på en måte som gir best mulig langsiktig avkastning. La oss gjøre jobben, så har du alltid eksperter på laget.

Få det lovpålagte på plass

Velg en av våre ferdig "produktpakker" med pensjon og forsikring, så får du enkelt en god og trygg løsning som er tilpasset deg, bedriften og dine ansatte.

Storebrand inngår avtale med Insr

I forbindelse med at Storebrand tar over kundene fra Nemi, vil kundeforholdene bli flyttet over til Storebrand​.

NHO Pensjon - nå med enda bedre betingelser

Samtidig som egen pensjonskonto rulles ut, fornyer Storebrand og NHO Pensjon pensjonsavtalen for medlemsbedriftene.

Logg inn i Bedriftsportalen

Enkelt og effektivt å administrere bedriftens pensjonsordning.

Små og mellomstore bedrifter

Vi er eksperter på pensjon og forsikring, og kan hjelpe deg med de forpliktelsene du har overfor dine ansatte.

Selvstendig næringsdrivende

Det er mange fordeler med å jobbe for seg selv, men du er sårbar om noe skulle skje. Få tips til hva du bør tenke på.

Store bedrifter

Med 250 års erfaring er vi eksperter på pensjon og forsikring. Vi hjelper deg med en konkurransedyktig pensjonsordning.

Bærekraftig pensjon

God avkastning og bærekraftige investeringer gir deg og dine ansatte en god pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.