Sjef og ansatt som har medarbeidersamtale.

Pensjon og forsikring for bedriften din - helt enkelt

Med Bedriftsveilederen kan du fikse pensjon og forsikring på 3 minutter!

Sømløst

Raskt

Effektivt

Hvordan vil du investere i dine ansatte? 

Glem lange ventetider og komplekst papirarbeid. Invester i dine ansatte med vår enkle og prisvinnende løsning. Bedriftsveilederen hjelper deg å velge de beste pensjons- og forsikringsordningene tilpasset bedriften og dine ansatte. Vi har bransjens beste oppfølging av ansatte (Norsk kundebarometer 2022). 

Lovpålagt

Valgfritt


Innskuddspensjon

Dekket i denne forsikringen

Yrkesskadeforsikring

Dekket i denne forsikringen

Uføreforsikring

Dekket i denne forsikringen

Helseforsikring

Dekket i denne forsikringen

Reiseforsikring

Dekket i denne forsikringen

Kåret til beste digitale løsning

(UX Nordic Awards 2023)

Ha disse opplysningene klare

 • Organisasjonsnummer
 • BankID
 • Ansattopplysninger som:
  • Fødselsnummer
  • Navn
  • E-post
  • Årslønn
  • Stillingsprosent
  • Ansattdato
  • Yrkeskategorier

Husk å legge til deg selv om du skal være med i avtalen. Du kan velge mellom å fylle ut felt eller laste opp en fil med ansattopplysninger.

Mal for å laste opp ansattopplysninger finner du her

Best på ansattoppfølging

Ved hjelp av gode digitale løsninger og et dedikert kundeteam gjør vi pensjon og forsikring enkelt for deg. 

Hva velger andre?

Se oversikt over hvilken pensjonsordning som er vanlig i din bransje. 

kunderådgiver

Ønsker du å forsikre bedriften?

Vi tilbyr et stort utvalg av bedriftsforsikringer. Finner du det ikke i listen over, kan en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg. 

Slik gjør du det

Søk opp din bedrift og fyll inn informasjon. Tilpass etter ditt behov og motta et tilbud.

Ofte stilte spørsmål

 • add Trenger du andre forsikringer?

  Har du et ytterligere behov for økt sikkerhet med forsikringer så vil vi gjerne hjelpe deg med dette. 

  Dette kan være forsikringer som: 

  • Eiendomsforsikring som dekker skader på bedriftens bygninger og eiendeler.
  • Firmabilforsikring som dekker skader på bedriftens kjøretøy og ansvar for eventuelle skader forårsaket av dem. 
  • Ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar bedriften kan få for skade på person eller eiendom. 
  • Ulykkesforsikring som dekker skader som oppstår ved ulykker for ansatte eller eiere. 
  • Transportforsikring som dekker skader på varer som transporteres. 
  • Forsikring mot datakriminalitet som dekker tap eller skade som følge av datakriminalitet. 
  • Les om alle forsikringene vi tilbyr

  Ring oss og få gratis veiledning og tilbud på 

 • add Hvilke forsikringer må bedriften ha?

  Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for bedrifter, og alle arbeidstakere skal være inkludert. 
   
  Forsikringen gir økonomisk dekning dersom ansatte blir rammet av sykdom eller en ulykke i forbindelse med arbeidet.
   
  Forsikringen gir utbetaling til den skadelidte ved varig medisinsk invaliditet, varig arbeidsuførhet og tap/utgifter som følge av skade eller sykdom. 

 • add Hva er innskuddspensjon?

  Det er en pensjonsordning som er innskuddsbasert. Det vil si at bedriften setter inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn inntil 12G. 

  Det er av regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12G, men det er mulig å tilrettelegge for sparing til høytlønte i Ekstrapensjon.

  Det er også mulig å velge tilleggssparing for lønn mellom 7,1G og 12G som kompenserer for at det ikke tjenes opp rettigheter i folketrygden for lønn over 7,1G. Maksimal tilleggssparing er 18,1 prosent.

  Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. 

 • add Hvorfor bør man ha uføreforsikring?

  Uføreforsikring sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør. Ansatte som blir helt eller delvis ufør får månedlige utbetalinger uansett årsak til uførhet. Utbetalingene varer helt frem til pensjonsalder, eventuelt til du blir frisk. 

  Hvorfor er ikke støtten fra staten nok?

  Staten utbetaler maksimalt 66 prosent av lønn opp til 6 G. Du får ingen kompensasjon for lønn utover 6 G, så høytlønnede får et ekstra stort inntektstap.

 • add Hvilke foretak må etablere kollektiv tjenestepensjonsordning etter OTP-loven?

  Alle foretak, med eller uten skatteplikt, må etablere tjenestepensjonsordning hvis foretaket har

  • minst to personer som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 % av full stilling
  • minst én arbeidstaker uten eierinteresser i foretaket som har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 % av full stilling
  • personer i deltidsstilling som utgjør minst 20 % av full stilling, og som til sammen tilsvarer minst to årsverk

  Foretak som ikke oppfyller ovenstående kan eventuelt etablere frivillig tjenestepensjonsordning etter innskuddspensjonsloven § 2-3 annet ledd, det gjelder særlige regler, se avsnittet om selvstendige næringsdrivende. 

 • add Hvorfor bør bedriften vurdere helseforsikring?

  Med en helseforsikring viser du de ansatte at du tar helse på alvor og ønsker at de skal være trygge, til stede og ikke minst komme raskt tilbake hvis de blir syke. Dette gir bedriften en ekstra trygghet som kan bidra til å redusere sykefravær.

 • add Hva dekker reiseforsikring for bedriftens ansatte?

  Vår helårs reiseforsikring gjelder for ansatte på reiser inntil 75 dager. Ektefelle eller samboer og barn under 20 år som bor på samme folkeregistrerte adresse, kan også være medforsikret om ønskelig. Du kan også velge en reiseforsikring som kun gjelder for den ansatte på tjenestereiser som varer inntil 75 dager per reise.

  • reisegods og reisesyke
  • ulykke og hjemtransport
  • reiseansvar
  • rettshjelp
  • avbestilling og forsinkelser
 • add Hva er bedriftsgruppelivsforsikring?

  Bedriftsgruppelivsforsikring gir erstatning til den forsikrede ved varig arbeidsuførhet på minst 40 % eller til de forsikredes etterlatte ved dødsfall - uansett årsak.

  Med uansett årsak menes at arbeidsuførheten eller dødsfallet kan være en følge av en ulykkeshendelse eller sykdom (livsforsikring).

  Gruppelivsforsikringen må defineres om hva den skal omfatte (død/uførhet), hvem den skal omfatte, forsikringssummer, osv.

  Det kan etableres følgende gruppelivsforsikringer:

  • Bedriftsgruppeliv død
  • Bedriftsgruppeliv død med tradisjonell uførekapital
  • Bedriftsgruppeliv uførhet uansett årsak "annen sykdom"
  • Bedriftsgruppeliv utbetaling etter avtalt tid

  Det anbefales å gjøre seg kjent med tegningsbestemmelsene. 

  Ønsker din bedrift denne forsikringen må den foreløpig bestilles via rådgiver. 


Fant du det du lette etter?