Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken. Du kan både spare i aksjefond eller i fond med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond. 

Illustrasjonsfoto: Mann og dame foran pcnn

Vi hjelper deg å finne fond

Storebrand Fremtid-fondene passer for de aller fleste. De ulike fondene er tilpasset tidshorisonten du har på investeringene dine.

Usikker på hvilket fond som passer deg?

La fondsvelgeren hjelpe deg.

Vil du velge blant alle våre fond?

Storebrand tilbyr mange typer fond. Du kan velge indeksfond eller aktivt forvaltede aksjefond. Det er også mulig å velge sparing med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond.

Enten du ikke har handlet fond før, eller ønsker å øke investeringene dine, har vi et fond som passer for deg.

Har du sparepenger som krymper på bankkonto?

Det tryggeste stedet å oppbevare sparepenger er i banken. Men over tid kan de tape seg i verdi.

Se hvilken verdiutvikling du hadde fått i bank og i aksjefondet Storebrand Indeks Alle Markeder siste 10 år.

Vil du lære om fondssparing?

Hvis du skal spare i fond for første gang, kan det være nyttig å bruke litt tid på våre filmer og saker om fondssparing. 

Da får du vite mer om denne form for sparing, og hvordan du kommer i gang.

Lurer du på hva som skjer i markedene?

Våre fondsforvaltere gir deg oppdatering hver mandag og en oppsummering av hver enkelt måned.  

Sjekk også hvilke webinarer vi skal holde om markedsutviklingen og temaer knyttet til sparing og investering.

Sverre Georg Haig Thoresen, finansiell rådgiver i Storebrand.

Storebrand Formuesrådgivning hjelper deg

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Denne tjenesten er for organisasjoner og privatpersoner som har minimum 3 millioner i investerbar formue.

Ofte stilte spørsmål om fondssparing

 • Hvorfor spare i fond?

  Å spare i fond er mer lønnsomt over tid enn å spare på en bankkonto. Rentene du får på en sparekonto er lav, så utviklingen på sparepengene dine blir derfor lav, og enda lavere om du tar prisveksten i betraktning. Fondssparing har høyere forventet avkastning enn banksparing, så sparer du i fond øker sjansen for at pengene vokser i verdi.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont. I perioder vil verdien i fond svinge. På sikt vil likevel fondssparing lønne seg.

 • Hva er forventet avkastning i fond?

  Forventning til avkastning avhenger av hvilket fond du velger. Jo høyere andel aksjer du velger, jo høyere avkastning kan du forvente, men husk at du da også øker risikoen. Risiko og avkastning går hånd i hånd. Så velger du et fond med lav risiko, må du også forvente lavere avkastning.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hva er forskjellen på indeksfond og aktivt forvaltede fond?
 • Hva koster fondssparing?

  Fond koster vanligvis en prosentsats i forvaltningshonorar som trekkes årlig fra pengene du har i fondet. Avgiften beregnes ut fra den totale verdien av pengene du har satt i fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minsker i verdi.

  Forvaltningskostnaden er som oftest et sted mellom 0,2 og 4 prosent, og varierer fra fond til fond. 

 • Kan jeg ha fast sparing i fond?

  Ja, dette kalles ofte en spareavtale. En spareavtale går av seg selv, og du bestemmer selv et fast sparebeløp som trekkes fra kontoen din hver måned. Dette kan skrus på og av når du ønsker.

  Å sette opp en månedlig spareavtale kan være en god måte å spre risikoen på. Med jevn sparing reduseres risikoen for å være uheldig med tidspunktet for kjøp. Du kjøper fondsandeler både når kursene er høyere og når de er lave. Det tjener du på over tid.  

 • Hva er skatten på fondssparing?

  Forskjellige typer fond skattlegges ikke likt. Det er aksjeandelen i fondet som avgjør hvordan fond skal beskattes.

  For fond med aksjeandelen over 80 prosent, vil man i 2023 betale 37,84 prosent skatt på avkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

  Hvis aksjeandelen er under 20 prosent vil avkastningen bli skattlagt som renteinntekt med en sats på 22 prosent. Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

  Det må understrekes at dette er en forenkling. Skatteetaten.no har det hele og fulle lovverket på skatt ved fondssparing.

 • Kan jeg flytte fond fra annen bank?

  Fond kan kjøpes med forskjellige kontoer, som fondskonto og aksjesparekonto. Noen ganger kalles det også investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. 

  Det er stedet som du skal flytte kontoen til som administrerer flyttingen, enten det skjer digitalt eller via kundesenteret.

 • Går det an å flytte fond til andre som arv?

  Ja, det er mulig å arve fondsandeler. Den som arver overtar samme kostpris (prisen avdøde anskaffet andelene for) og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde slik at det ikke skattes på mer enn det som skal, ved uttak fra kontoen. Ta kontakt med kundesenteret for å overføre som arv, så hjelper de deg. 

 • Hvordan avslutte eller ta ut penger av fondssparing?

  Det er ingen bindingstid på sparing i fond. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene, og du kan velge å ta ut hele eller deler av fondet.

  Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på bankkontoen din. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fond i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?