Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken. Du kan både spare i aksjefond eller i fond med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond. 

Start fondsinvestering!

Storebrand tilbyr mange typer fond. Du kan velge indeksfond eller aktivt forvaltede aksjefond. Det er også mulig å velge sparing med lavere risiko i rentefond eller kombinasjonsfond.

Enten du ikke har handlet fond før, eller ønsker å øke investeringene dine, har vi et fond som passer for deg.

Vil du lære om fondssparing?

Vi kan hjelpe deg å forstå det bedre.

Dette er et godt sted å starte om du ønsker å ta dine første steg innen fondsinvestering.

Noen utvalgte fond

Storebrand Fremtidens Byer

Storebrand Fremtidens Byer invester i internasjonale selskaper som forøker å løse sosiale og miljømessige utfordringer i byer. 1,05 % i årlig forvaltningshonorar.

Illustrasjonsfoto: panorama fra teltet mot fjell og fjord.

Storebrand Indeks – Alle Markeder

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet. 0,3 % i årlig forvaltningshonorar.

Barcode-området i Oslo

Storebrand Verdi

Et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. 1,5 % i årlig forvaltningshonorar.

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både Aksjesparekonto og fondskonto. 

I dag hadde du hatt

 kr

Hvis du hadde spart

 kr

i Storebrand Global Solutions A for

 år siden.

Basert på gjennomsnittlig årlig avkastning.  

Mer om fondet

Storebrand formuesforvaltning hjelper deg!

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?