To fornøyde damer ser på dataskjermen.

Investering i fond

Har du sparepenger du ikke skal bruke på en stund, kan investering i fond være et lønnsomt valg.

Bruker du investeringsappen Kron, får du hjelp til å velge fond og jobben gjort på få minutter.

Så enkelt. Så lurt.

JEG SPARER ALLEREDE I FOND

Sjekke avkastning eller gjøre endringer?

Skal du gjøre endringer på fondssparing du har i Storebrand, som å selge eller kjøpe mer i samme fond, gjør du det på dine sider.

Logg inn og se hvordan du ligger an.

 

JEG VIL STARTE FONDSSPARING

Finn riktige fond – bli investor

Kron er Storebrands investeringstjeneste for sparing i fond – og Norges best likte investeringsapp.

Kron gir deg tilgang på mer enn 500 fond og 7 fondspakker – og hjelp til å velge investeringene som passer deg. 

Mann som sjekker mobilen sin.

Vil du snakke med oss?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Da kontakter du en av våre rådgivere.

Ofte stilte spørsmål om fondssparing

 • add Hvorfor spare i fond?

  Å spare i fond er mer lønnsomt over tid enn å spare på en bankkonto. Rentene du får på en sparekonto er relativt lav, så utviklingen på sparepengene dine blir derfor lav, og enda lavere om du tar prisveksten i betraktning. Fondssparing har høyere forventet avkastning enn banksparing, så sparer du i fond øker sjansen for at pengene vokser i verdi.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont. I perioder vil verdien i fond svinge. På sikt kan du likevel forvente at fondssparing vil lønne seg.

 • add Hva er forventet avkastning i fond?

  Forventning til avkastning avhenger av hvilket fond du velger. Jo høyere andel aksjer du velger, jo høyere avkastning kan du forvente, men husk at du da også øker risikoen. Risiko og avkastning går hånd i hånd. Så velger du et fond med lav risiko, må du også forvente lavere avkastning.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • add Hva er forskjellen på indeksfond og aktivt forvaltede fond?
 • add Hva koster fondssparing?

  Fond koster vanligvis en prosentsats i forvaltningshonorar som trekkes årlig fra pengene du har i fondet. Avgiften beregnes ut fra den totale verdien av pengene du har satt i fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minsker i verdi.

  Forvaltningskostnaden er som oftest et sted mellom 0,2 og 4 prosent, og varierer fra fond til fond. 

 • add Kan jeg ha fast sparing i fond?

  Ja, dette kalles ofte en spareavtale. En spareavtale går av seg selv, og du bestemmer selv et fast sparebeløp som trekkes fra kontoen din hver måned. Dette kan skrus av og på når du ønsker.

  Å sette opp en månedlig spareavtale kan være en god måte å spre risikoen på. Med jevn sparing reduseres risikoen for å være uheldig med tidspunktet for kjøp. Du kjøper fondsandeler både når kursene er høyere og når de er lave. Det tjener du på over tid. Mer om spareavtale i fond 

 • add Hva er skatten på fondssparing?

  Forskjellige typer fond skattlegges ikke likt. Det er aksjeandelen i fondet som avgjør hvordan fond skal beskattes.

  For fond med aksjeandelen over 80 prosent, vil man i 2024 betale 37,84 prosent skatt på avkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

  Hvis aksjeandelen er under 20 prosent vil avkastningen bli skattlagt som renteinntekt med en sats på 22 prosent. Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

  Det må understrekes at dette er en forenkling. Skatteetaten.no har det hele og fulle lovverket på skatt ved fondssparing.

 • add Kan jeg flytte fond fra annen bank?

  Fond kan kjøpes med forskjellige kontoer, som fondskonto og aksjesparekonto. Noen ganger kalles det også investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. 

  Det er stedet som du skal flytte kontoen til som administrerer flyttingen, enten det skjer digitalt eller via kundesenteret.

 • add Går det an å flytte fond til andre som arv?

  Ja, det er mulig å arve fondsandeler. Den som arver overtar samme kostpris (prisen avdøde anskaffet andelene for) og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde slik at det ikke skattes på mer enn det som skal, ved uttak fra kontoen. Ta kontakt med kundesenteret for å overføre som arv, så hjelper de deg. 

 • add Hvordan avslutte eller ta ut penger av fondssparing?

  Det er ingen bindingstid på sparing i fond. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene, og du kan velge å ta ut hele eller deler av fondet.

  Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på bankkontoen din. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fond i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

Formuerådgiver Sverre Thoresen i kundemøte

Investere et større beløp eller få mer ut av formuen din?

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din

Storebrand formuesrådgivning passer for privatpersoner og organisasjoner som har minst 5 millioner i investerbare midler.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?