Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken. Du kan både spare i aksjefond eller i fond med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond. 

Vi hjelper deg å finne fond

Storebrand Fremtid-fondene passer for de aller fleste. De ulike fondene er tilpasset tidshorisonten du har på investeringene dine.

Usikker på hvilket fond som passer deg?

La fondsvelgeren hjelpe deg.

Har du sparepenger som krymper på bankkonto?

Det tryggeste stedet å oppbevare sparepenger er i banken. Men over tid kan de tape seg i verdi.

Se hvilken verdiutvikling du hadde fått i bank og i aksjefondet Storebrand Indeks Alle Markeder siste 10 år.

Vil du lære om fondssparing?

Hvis du skal spare i fond for første gang, kan det være nyttig å bruke litt tid på våre filmer og saker om fondssparing. 

Da får du vite mer om denne form for sparing, og hvordan du kommer i gang.

Noen utvalgte fond

Storebrand Indeks – Alle Markeder

Et globalt, indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Årlig forvaltningshonorar: 0,30 %.

Storebrand Fremtid 100

Et globalt, aktivt forvaltet aksjefond som investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Fondet vil normalt ha en aksjeandel på 100 %. Årlig forvaltningshonorar: 1,20 %.

Storebrand Global Solutions

Et globalt, fossilfritt aksjefond som investerer i selskaper vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Årlig forvaltningshonorar: 0,75 %.

Vil du velge blant alle våre fond?

Storebrand tilbyr mange typer fond. Du kan velge indeksfond eller aktivt forvaltede aksjefond. Det er også mulig å velge sparing med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond.

Enten du ikke har handlet fond før, eller ønsker å øke investeringene dine, har vi et fond som passer for deg.

Storebrand formuesforvaltning hjelper deg!

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Denne tjenesten er for organisasjoner og privatpersoner som har minimum 3 millioner i investerbar formue.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?