Sparegris med graf på

Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Gode sparevaner kan gi deg en sunn økonomi og større frihet. Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken.

Storebrand fremtid-fondene

Vil du at sparingen din skal gå mest mulig av seg selv? Storebrand Fremtid er en fondsserie som gjør det enkelt for deg å spare.

Du trenger kun å ta stilling til om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel, så gjør våre dyktige forvaltere resten av jobben for deg.

Andre utvalgte fond

Storebrand Fornybar Energi

Nå kan du spare i selskapene som utvikler fremtidens energi, enten det er solkraft, hydrogen, geotermisk energi eller vannkraft.

Storebrand Indeks Norge

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.

Barcode-området i Oslo

Storebrand Verdi

Et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. 1,5 % i årlig forvaltningshonorar.

Sparer du i fond hos oss, får du:

  • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
  • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
  • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Slik vokser sparepengene hvis du sparer i fond

Fondssparing er ideelt for deg vil spare langsiktig, enten det er snakk om sparing til bil, båt, hytte, barn eller barnebarn. Eller rett og slett at du ønsker at pengene dine skal gi best mulig avkastning.

Eksempelet viser forventet avkastning med en månedlig spareavtale på 2000 kroner i aksjefond og sparing i 27 år.»

FORUTSETNINGER: Prognosen er basert på aksjefond. Beregningen er etter kostnader for forvaltning og i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Tallene er ikke inflasjonsjustert. Illustrasjon: Storebrand

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både Aksjesparekonto og fondskonto. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?