Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Gode sparevaner kan gi deg en sunn økonomi og større frihet. Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken.

Storebrand Fremtid-fondene

Vil du at sparingen din skal gå mest mulig av seg selv? Storebrand Fremtid er en fondsserie som gjør det enkelt for deg å spare.

Du trenger kun å ta stilling til om du vil ha en lav, middels eller høy aksjeandel, så gjør våre dyktige forvaltere resten av jobben for deg.

Andre utvalgte fond

Storebrand Fornybar Energi

Nå kan du spare i selskapene som utvikler fremtidens energi, enten det er solkraft, hydrogen, geotermisk energi eller vannkraft.

Storebrand Indeks Norge

Et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det norske aksjemarkedet. 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.

Barcode-området i Oslo

Storebrand Verdi

Et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. 1,5 % i årlig forvaltningshonorar.

Sparer du i fond hos oss, får du:

 • tilgang til et bredt utvalg av spareløsninger – aksje-, rente- og kombinasjonsfond. Sammen finner vi den spareløsningen som passer best for deg.
 • mulighet til å velge en fast spareavtale eller sette inn penger når du ønsker. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene.
 • ingen administrasjons- eller etableringskostnader. Du betaler for forvaltningskostnaden i fondene du sparer i.

Slik vokser sparepengene hvis du sparer i fond

Fondssparing er ideelt for deg vil spare langsiktig, enten det er snakk om sparing til bil, båt, hytte, barn eller barnebarn. Eller rett og slett at du ønsker at pengene dine skal gi best mulig avkastning.

Eksempelet viser forventet avkastning med en månedlig spareavtale på 2000 kroner i aksjefond og sparing i 27 år.»

FORUTSETNINGER: Prognosen er basert på aksjefond. Beregningen er etter kostnader for forvaltning og i henhold til Finans Norges bransjeavtale om avkastningsprognoser. Tallene er ikke inflasjonsjustert. Illustrasjon: Storebrand

Ofte stilte spørsmål om fondssparing

 • Hvorfor spare i fond?

  Å spare i fond er mer lønnsomt over tid enn å spare på en bankkonto. Rentene du får på en sparekonto er lav, så utviklingen på sparepengene dine blir derfor lav, og enda lavere om du tar prisveksten i betraktning. Fondssparing har høyere forventet avkastning enn banksparing, så sparer du i fond øker sjansen for at pengene vokser i verdi.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont. I perioder vil verdien i fond svinge. På sikt vil likevel fondssparing lønne seg.

 • Hva slags avkastning kan jeg forvente?

  Forventning til avkastning avhenger av hvilket fond du velger. Jo høyere andel aksjer du velger, jo høyere avkastning kan du forvente, men husk at du da også øker risikoen. Risiko og avkastning går hånd i hånd. Så velger du et fond med lav risiko, må du også forvente lavere avkastning.

  Husk at fondssparing er langsiktig, og du bør ha minst 5 års sparehorisont.

 • Hva koster fondssparing?

  Fond koster vanligvis en prosentsats i forvaltningshonorar som trekkes årlig fra pengene du har i fondet. Avgiften beregnes ut fra den totale verdien av pengene du har satt i fondet, og prosentsatsen er den samme uavhengig av om fondet øker eller minsker i verdi.

  Forvaltningskostnaden er som oftest et sted mellom 0,2 og 4 prosent, og varierer fra fond til fond. 

 • Kan jeg ha fast sparing i fond?

  Ja, dette kalles ofte en spareavtale. En spareavtale går av seg selv, og du bestemmer selv et fast sparebeløp som trekkes fra kontoen din hver måned. Dette kan skrus på og av når du ønsker.

  Å sette opp en månedlig spareavtale kan være en god måte å spre risikoen på. Med jevn sparing reduseres risikoen for å være uheldig med tidspunktet for kjøp. Du kjøper fondsandeler både når kursene er høyere og når de er lave. Det tjener du på over tid.  

 • Hva er skatten på fondssparing?

  Forskjellige typer fond skattlegges ikke likt. Det er aksjeandelen i fondet som avgjør hvordan fond skal beskattes.

  For fond med aksjeandelen over 80 prosent, vil man i 2021 betale 31,68 prosent skatt på avkastningen som overstiger skjermingsfradraget.

  Hvis aksjeandelen er under 20 prosent vil avkastningen bli skattlagt som renteinntekt med en sats på 22 prosent. Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

  Det må understrekes at dette er en forenkling. Skatteetaten.no har det hele og fulle lovverket på skatt ved fondssparing.

 • Kan jeg flytte fond fra annen bank?

  Fond kan kjøpes med forskjellige kontoer, som fondskonto og aksjesparekonto. Noen ganger kalles det også investeringskonto, pensjonskonto eller flexipensjon. 

  Det er stedet som du skal flytte kontoen til som administrerer flyttingen, enten det skjer digitalt eller via kundesenteret.

 • Går det an å flytte fond til andre som arv?

  Ja, det er mulig å arve fondsandeler. Den som arver overtar samme kostpris (prisen avdøde anskaffet andelene for) og opptjent gevinst/tap som avdøde hadde slik at det ikke skattes på mer enn det som skal, ved uttak fra kontoen. Ta kontakt med kundesenteret for å overføre som arv, så hjelper de deg. 

 • Hvordan avslutte eller ta ut penger av fondssparing?

  Det er ingen bindingstid på sparing i fond. Du bestemmer selv når du vil ta ut pengene, og du kan velge å ta ut hele eller deler av fondet.

  Det tar tre til fire dager fra du ber om å ta ut pengene til de står på bankkontoen din. Men husk at du må skatte av gevinst når du tar ut pengene.

  Vi anbefaler at du kan beholde pengene i fond i minst fem år slik at du ikke må ta ut pengene rett etter et børskrasj. Dersom du har behov for pengene på kort varsel bør du derfor ikke ha pengene i fond.

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både Aksjesparekonto og fondskonto. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?