Fondssparing – få pengene dine til å vokse

Fondssparing gir deg høyere forventet avkastning enn om pengene står i banken. Du kan både spare i aksjefond eller i fond med lavere risiko, som rentefond eller kombinasjonsfond. 

Start fondsinvestering!

Storebrand tilbyr mange typer fond. Du kan velge indeksfond eller aktivt forvaltede aksjefond. Det er også mulig å velge sparing med lavere risiko i rentefond eller kombinasjonsfond.

Enten du ikke har handlet fond før, eller ønsker å øke investeringene dine, har vi et fond som passer for deg.

Vil du lære om fondssparing?

Vi kan hjelpe deg å forstå det bedre.

Dette er et godt sted å starte om du ønsker å ta dine første steg innen fondsinvestering.

Lurer du på hva som skjer i aksje- og rentemarkedene?

Noen utvalgte fond

Storebrand Indeks – Alle Markeder

Et globalt, indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det globale aksjemarkedet, målt ved fondets referanseindeks. Årlig forvaltningshonorar: 0,30 %.

Storebrand Fremtid 100

Et globalt, aktivt forvaltet aksjefond som investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets aksjefondsutvalg. Fondet vil normalt ha en aksjeandel på 100 %. Årlig forvaltningshonorar: 1,4 %.

Storebrand Global Solutions

Et globalt, fossilfritt aksjefond som investerer i selskaper vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Årlig forvaltningshonorar: 0,75 %.

Alle våre fond

Her finner du oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Ikke alle fond er tilgjengelig i både Aksjesparekonto og fondskonto. 

Storebrand formuesforvaltning hjelper deg!

Gjennom helhetlig rådgivning og gode løsninger hjelper vi deg med å få verdiene dine til å vare og vokse – enten du vil investere hele eller deler av formuen din.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?