Storebrand Pensjonstjenester

Storebrand Pensjonstjenester er Storebrand-konsernets satsning i pensjonskassemarkedet. Vi tilbyr løsninger til eksisterende pensjonskasser, samt til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse.

Pensjonstjenester inngår i enheten Bedriftsmarkedet (BM) i Storebrand Livsforsikring sammen med blant andre Offentlig Sektor.

Alle våre leveranser tilknyttet pensjonskasser er tilpasset krav til nytt tjenestepensjonsdirektiv IORP II fra 1. januar 2023. 

Pensjonskasser og driftspensjoner

Storebrand Pensjonstjenester ble stiftet i 1982 og er et 100 % eid datterselskap av Storebrand Livsforsikring. Vi har lang erfaring med drift av pensjonskasser og betydelig kompetanse knyttet til både enkelttjenester og nøkkelferdige pensjonskasser. Vi tilbyr også skreddersydde løsninger for kunder som har behov for driftspensjonsløsninger. 

Breddeleverandør

Ressurser i bedriftsmarkedet samarbeider om faglige problemstillinger og bidrar på tvers av miljøer. 

Storebrand Pensjonstjenester har i seg selv, og sammen med de andre miljøene i bedriftsmarkedet, et svært kompetansetungt og robust fagmiljø på privat og offentlig tjenestepensjon.

Vi har fagekspertise innenfor saksbehandling, aktuarfag, regnskapsberegninger, jus og IT-utvikling.

Digitale tjenester

Storebrand Pensjonstjenester leverer sikre, robuste og kostnadseffektive løsninger for administrasjon og drift av private og offentlige pensjonsordninger.

Vi investerer tungt i utvikling av digitale tjenester for å sikre at disse har høy grad av automatisering og selvbetjening. Dette gir effektiv drift av pensjonsordningen og brukervennlige verktøy for ordningens medlemmer. 

Sikkerhet i fokus

Hos oss er sikkerhet alltid i førersetet, både under utvikling og i drift. Gjennom våre digitale løsninger legger vi til rette for at all kommunikasjon med bedrifter og medlemmer skal være sikker og pålitelig.

Vår relasjon til kundene kjennetegnes av høyt servicenivå og god kvalitet i alle leveranser. Pensjonsordninger hos oss betjenes av et dedikert og erfarent kundeteam. Vi har effektive nettbaserte løsninger, gode system- og rapporteringsrutiner og pålitelige drifts- og oppgjørsfunksjoner.

Aktuar og risikostyring

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet for å imøtekomme eksisterende krav.

Komplett leverandør

Vi tilbyr skreddersydde løsninger til eksisterende pensjonskasser, samt til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen.

Regnskaps­beregninger

Vi leverer aktuarberegninger til ca 450 store og små virksomheter, etter ønsket regnskapsstandard.

Driftspensjon

Storebrand Pensjonstjenester leverer administrasjon av driftsordninger til mer enn 200 norske foretak.

Kapitalforvaltning

Storebrand er en ledende leverandør av kapitalforvaltning gjennom attraktive investeringsløsninger og god rådgivning.

Provident Fund

Storebrand Pensjonstjenester tilbyr også rådgivning og administrative tjenester for Provident Fund, som omfatter oppfølgning av utenlandske arbeidstakere.