Illustrasjonsfoto: Dame i rød lue i naturen med termos i hånden

Pensjonskasser

Storebrand Pensjonstjenester (SBP) ble stiftet i 1982 og er et 100 % eid datterselskap av Storebrand Livsforsikring. Vi har lang erfaring med drift av pensjonskasser og betydelig kompetanse knyttet til både enkelttjenester og nøkkelferdige pensjonskasser.

Satsing på risikostyring

Vi tilbyr kostnadseffektive løsninger med høy kvalitet for å imøtekomme nye krav til revidert tjenestepensjonsdirektiv.

Komplett leverandør

Vi tilbyr skreddersydde løsninger til eksisterende pensjonskasser, samt til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen.

kunderådgiver

Regnskapsberegninger

Vi leverer aktuarberegninger til ca 450 store og små virksomheter, etter ønsket regnskapsstandard.

Driftspensjon

Storebrand Pensjonstjenester leverer administrasjon av driftsordninger til mer enn 80 norske foretak.

Storebrand Pensjonstjenester

SBP er Storebrand-konsernets satsning i pensjonskassemarkedet. Vi tilbyr løsninger til eksisterende pensjonskasser, samt til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse. Pensjonstjenester inngår i enheten Bedriftsmarkedet (BM) i Storebrand Livsforsikring sammen med Storebrand Offentlig Sektor og Produktutvikling.

Kompetansetungt fagmiljø

Ressurser i BM samarbeider om faglige problemstillinger og bidrar på tvers av miljøer. 

Storebrand Pensjonstjenester har i seg selv, og sammen med de andre miljøene i BM, et svært kompetansetungt og robust fagmiljø på privat og offentlig tjenestepensjon.

Vi har fagekspertise innenfor saksbehandling, aktuarfag, regnskapsberegninger, jus og IT-utvikling.

Automatiserte løsninger

Vårt mål er å levere kostnadseffektive, sikre og robuste løsninger.

Storebrand Pensjonstjenester bygger opp forretningsmodellen med tanke på digitalisering i alle ledd og høy grad av selvbetjening.

Vi har investert mye i system og systemløsninger med fokus på ende-til-ende digitalisering, som er avgjørende for å få enda bedre og mer attraktive løsninger som flyter enklere og med høyere kvalitet.

Sikkerhet i fokus

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av våre digitale løsninger for å forenkle prosessen for kunder og medlemmer. Samtidig skal kommunikasjonen være både forståelig og sikker. Dette gjøres parallelt med kontinuerlig fokus på å videreutvikle vårt pensjonssystem, Abakus.

Vår relasjon til kundene kjennetegnes av høyt servicenivå og god kvalitet i alle leveranser, betjent av et dedikert og erfarent kundeteam. Vi har effektive nettbaserte løsninger, gode system- og rapporteringsrutiner og pålitelige drifts- og oppgjørsfunksjoner.

Jan Erik Saugestad
Storebrand

Kapitalforvaltning

Storebrand er en ledende leverandør av kapitalforvaltning gjennom attraktive investeringsløsninger og god rådgivning.

Provident Fund

Storebrand Pensjonstjenester tilbyr også rådgivning og administrative tjenester for Provident Fund, som omfatter oppfølgning av utenlandske arbeidstakere.