Reiseforsikring super med terningkast 6

Forsikringen har en av markedets beste ulykkesdekninger, og gir deg et ubegrenset beløp til lege eller sykehusopphold hvis du blir akutt syk på reisen.

Kjøper du direkte på nett, får du 10 prosent nettrabatt.

Reiseforsikring super er best i test

Storebrand gjør det generelt svært godt på alle punkter. Spesielt at du ved forsinket reisegods kan få dekket innkjøp til nødvendige klær og toalettsaker, uten timeskrav.

Du kan se hele testen hos Norsk Familieøkonomi.

Illustrasjonsfoto: far og datter på skitur
Er du klar for ferie i vinter?

Har du reiseforsikring hos oss, får du blant annet

 • en reiseforsikring som bare dekker deg selv, eller en familieforsikring som omfatter ektefelle/samboer og barn som bor hjemme (inntil 20 år).
 • ubegrenset sum til lege eller sykehusopphold hvis du blir akutt syk på reisen.
 • en av markedets beste ulykkesdekninger.
 • ubegrenset sum til evakuering ved naturkatastrofer eller terror.
 • inkludert avbestillingsforsikring.
 • trygt skadeoppgjør — vi er tilgjengelig hele døgnet for deg.

Bruk kalkulatoren for å beregne pris. Tilpass slik at du får den billigste forsikringen med de dekningene du har behov for.

Rask hjelp på reisen

Kontakt vår døgnåpne alarmsentral. De hjelper deg så du får den hjelpen du trenger, der du er.

20 % lavere pris

Når arbeidsgiver sparer til pensjon for deg i Storebrand, er du en del av «Storebrand fordel». Du får 20 prosent lavere pris sammenlignet med ordinær pris på alle skadeforsikringer.

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

15 % samlerabatt

Du får 15 prosent rabatt på ordinær pris når du kjøper en skadeforsikring, og samlet har minst tre forsikringer hos oss. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

En av forsikringene må være et hovedprodukt. Som hovedprodukt regnes bil-, hus-, innbo-, hytte-, barne-, livs- og uføreforsikring. Vi gir ikke rabatt på personforsikringer.

Hva dekker reiseforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du kan velge Reiseforsikring standard eller Reiseforsikring super. Hovedforskjellen er at Reiseforsikring super gir deg høyere erstatning på enkelte dekninger. I tillegg dekker den flere typer skader.

Forsikringen dekkerStandardSuper
Reisegods
Avbestilling
Sykdom på reise
Utgifter til innhenting av din reiserute ved forsinket fly
Hjemtransport ved sykdom
Ansvarsforsikring
Rettshjelp
Ulykkesforsikring – gjelder hele døgnet
Kry – digital helsehjelp på utenlandsreiser
Reisedager pr. reise, inntil4575, 90 eller 120
Egenandel ved skade på leiebil 
Barnebarn og oldebarn som reiser sammen med deg (for familieforsikring) 
Leie av sportsutstyr ved forsinkelse 
Tapte utgifter ved forsinket reise: hotell, arrangement eller leiebil 
Skade på reisegods ved uhell 
Veterinærutgifter 

Kry – helsehjelp på reise utenfor Norge

Med reiseforsikring i Storebrand, får du gratis rådgivning fra sykepleier på Helsetelefon 24/7 og legetime over video – hele året, når du er på utenlandsreise. Du kan få medisinsk vurdering, råd, behandling eller EU-resept.

Illustrasjonsfoto: Kry-appen – helsetjenester på reiser utenfor Norge

Ofte stilte spørsmål

 • Når gjelder reiseforsikringen?

  Du og eiendelene dine er forsikret, enten du er på dagstur eller på lengre reiser. Reiseforsikring standard dekker reiser i hele verden som varer i inntil 45 dager.

  Reiseforsikring super dekker reiser i hele verden som varer i inntil 75 dager. Du kan utvide forsikringen til å gjelde i 90 eller 120 reisedager.

 • Hvem er omfattet av familieforsikringen?

  Forsikringen omfatter ektefelle/samboer og barn (inntil 20 år) som bor på den samme folkeregistrerte adressen. Barnebarn og oldebarn under 20 år er også omfattet av forsikringen når de reiser sammen med deg, såfremt de ikke er omfattet av en annen reiseforsikring (gjelder kun Reiseforsikring super).

 • Hvor lenge gjelder forsikringen?

  Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år. Du kan avslutte forsikringen ved hovedforfall, eller med 30 dager oppsigelsestid hvis du vil flytte forsikringen til et annet forsikringsselskap.

 • Holder det med reiseforsikringen på kredittkortet?

  Nei, reiseforsikringen på kredittkortet gjelder som regel kun på reiser hvor du har benyttet kredittkortet for å betale for reise og opphold. Med vår helårs reiseforsikring er du dekket på alle små og store reiser – også på fritiden.

 • Gjelder reiseforsikringen etter at jeg har fylt 70 år?

  Ja, forsikringen gjelder også når du har fylt 70 år. Det er heller ingen aldersbegrensning ved erstatning for død og invaliditet.

Illustrasjonsfoto: glad jente på biltur.

Hertz når du trenger leiebil

Er du forsikringskunde i Storebrand, får du inntil 15 prosent rabatt på leiebil i Norge og i store deler av verden.

Detaljer om Reiseforsikring standard

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Reiser i hele verden som varer i inntil 45 dager
  • Reisegods 100 000 kroner for familie, 50 000 kroner for enslige
  • Reisesyke (ubegrenset sum)
  • Hjemtransport (ubegrenset sum)
  • 100 000 kroner ved barns død
  • 300 000 kroner ved død for øvrig
  • Inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet
  • Inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig
  • Reiseansvar 7 000 000 kroner
  • Rettshjelp 20 000 kroner
  • Avbestilling 100 000 kroner, 50 000 kroner for enslige

  Dekningene omfatter ikke

  • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, samlinger, møbler, dyr, varer, verktøy og verdipapirer
  • Reiser som varer mer enn 45 dager
 • Avbestilling

  Dekningene omfatter

  • Reiser og/eller leieforhold i hele verden hvis den er betalt i Norden før utreisedato og hvis reisen starter i Norden

  Dekningene omfatter ikke

  • Avbestillingskostnader som følge av påregnelig akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse
  • Undersøkelser, behandling som var planlagt før reisen ble bestilt
 • Forsinkelse

  Dekningene omfatter

  • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Kostnader ved overnatting dekkes med inntil 3 000 kroner pr. person. Innhenting av den fastlagte reiseruten dekkes med inntil 1 500 kroner pr. person.
   Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Kostnader ved overnatting dekkes med inntil 3 000 kroner pr. person. Innhenting av den fastlagte reiseruten dekkes med inntil 20 000 pr. person.
  • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 3 000 kroner pr. person.

  Dekningene omfatter ikke

  • Forsinkelse som skyldes andre årsaker enn værforhold/teknisk feil
  • Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise
 • Hjemtransport

  Omfatter

  • Merutgifter ved transport til behandlingssted/hjemsted i Norge som er nødvendig av medisinske årsaker
  • Ved plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS, og ved forsikredes død
  • Ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bopel eller kontor i Norge, som krever at du er tilstede

  Omfatter ikke

  • Tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir hjemtransportert innen kort tid
 • Reiseansvar

  Dekningene omfatter

  • Erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting
  • Gjelder kun på reiser utenfor Norden

  Dekningene omfatter ikke

  • Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, seilbåt eller lignende
  • Ansvar overfor medlemmer av familien din
  • Ansvar for skade på lånte ting
 • Reisesyke

  Dekningene omfatter

  • Nødvendige og vanlige sykeutgifter som oppstår under reise i forsikringstiden og som skyldes dødsfall, akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade
  • Utsettelse/innhenting av reise
  • Reiseavbrudd/tapt ferie
  • Tilkallelse av familiemedlem
  • Forsikringen gjelder for reiser og/eller leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt av sikrede før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge, hvis  det ikke står noe annet i forsikringsbeviset.

  Dekningene omfatter ikke

  • Utgifter som påløper etter at du kommer tilbake til hjemstedet ditt i Norge
  • Utgifter som følge av skade oppstått ved aktiviteter som for eksempel sports-/fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, motorsport som utøves i konkurranser og trening til dette
  • Utgifter som skyldes eksisterende sykdom/kronisk lidelse når reisens hensikt er undersøkelse eller behandling
  • Skadetilfeller som inntreffer når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden
 • Reisegods

  Dekningene omfatter

  • Tyveri, ran og innbrudd
  • Skadeverk, brann, nedsoting, eksplosjon, naturskade, inntrengning av vann eller væske i bygning og trafikkuhell
  • Tap av/skade på innsjekket reisegods

  Dekningene omfatter ikke

  • Sykkel innenfor kommunen du bor, arbeider eller studerer i
  • Verdigjenstander utover 15 000 kroner pr. enkeltperson og 30 000 kroner pr. familie per skadetilfelle
  • Enkeltgjenstander utover 15 000 kroner
  • Kontanter utover 3 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
  • Billetter/pass utover 5 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
  • Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen emballasje under transport
  • Reisegods erstattes ikke når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden.
 • Rettshjelp

  Dekningene omfatter

  • Advokathjelp ved privat rettstvist

  Dekningene omfatter ikke

  • Tvister som har sammenheng med yrke/erverv
  • Gjelder ikke på reise i Norden
 • Ulykke

  Dekningene omfatter

  • Erstatning ved død
  • Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
  • Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade, begrenset oppad til 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet

  Dekningene omfatter ikke

  • Ulykkesskade som skyldes kampsport, deltakelse i kriminell handling og slagsmål
  • Ulykkesskade forårsaket av sykdom/sykelig tilstand
  • Ulykkesskade som skyldes utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
  • Sports- og fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, og motorsport som utøves i konkurranser og trening til dette
 • Egenandel

  Det er 1 000 kroner i egenandel ved erstatning under reisegods.

Detaljer om Reiseforsikring super

For Reiseforsikring super gjelder samme dekninger og begrensninger som for Reiseforsikring standard, men med følgende tilleggsdekninger og økte forsikringssummer. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Gjelder for reiser i hele verden som varer i inntil 75 dager. Du kan velge å utvide til 90 eller 120 reisedager når du kjøper forsikringen.

 • Forsinkelse
  • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Overnatting har ubegrenset sum, og innhenting av den fastlagte reiseruten etter 24 timers forsinkelse dekkes med inntil 7 000 kroner pr. person.
  • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Overnatting og innhenting av den fastlagte reiseruten har ubegrenset sum.
  • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 6 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle.
 • Reiseansvar

  Reiseansvar 15 000 000 kroner

 • Reisegods
  • Verdigjenstander dekkes inntil 150 000 kroner for enkeltperson og 300 000 kroner for familie pr. skadetilfelle
  • Enkeltgjenstander dekkes inntil 40 000 kroner pr. skadetilfelle
  • Kontanter dekkes inntil 10 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
  • Billetter/pass dekkes inntil 10 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
 • Rettshjelp
  • Rettshjelp 100 000 kroner
 • Ulykke
  • 150 000 kroner ved barns død
  • 500 000 kroner ved død for øvrig
  • Inntil 800 000 kroner ved barns invaliditet
  • Inntil 600 000 kroner ved invaliditet for øvrig
 • Egenandel

  Det er ingen egenandel, unntatt for uhellsdekningen. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon eller nettbrett er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på to kalenderår.

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?