Illustrasjonsfoto: mann i hengekøye

Planlegg og få oversikt med «Smart pensjon»

Vet du egentlig hvor mye du får å leve av når du blir pensjonist? Tjenesten Smart pensjon gir deg oversikt over hva du kan forvente å få, enten du førtidspensjonerer deg eller velger å jobbe lenge.

Du får også gode råd for hvordan du kan få en bedre pensjon.

Invester i fremtiden din

Både arbeidsgiver og folketrygden bidrar til pensjonen din, men de aller fleste må også spare på egenhånd for å få det livet de ønsker som pensjonist.

Få oversikt over hva du får i pensjon – test ulike pensjonsaldere

Vet du egentlig hva du får i årlig pensjon når du blir pensjonist? Og lurer du på hvordan pensjonen vil endre seg ved å starte utbetaling ved ulike aldere?

Tjenesten Smart pensjon gir deg svarene. Velg «Dette får du i pensjon».

Se om pensjon dekker behovet ditt

Vet du hva du trenger i pensjon?

Mange mener de trenger 85 % av dagens lønn, andre mener at 65 % av lønna vil holde. 

Vi viser deg hvordan du ligger an til å oppnå det du trenger.

Ta enkle grep for en bedre pensjon

Det er mange ulike grep du kan ta for å øke utbetalingene som pensjonist.

I tjenesten Smart pensjon gir vi deg nyttige tips basert på hvem du er, når du skal slutte å jobbe og hvilke pensjonsavtaler du har i dag.

 

 

Se alle detaljer om avtalene dine

Vi henter avtalene du har, og samler dem på ett sted slik at du får oversikt. Du kan også legge til egne avtaler du han andre steder – dersom du ønsker det.

Har du egen pensjonskonto hos en annen pensjonsleverandør? 

Det kan være smart å flytte pensjonskontoen din til oss. Da får du full oversikt og et bredt fondsutvalg fra Storebrand og andre dyktige forvaltere.

Er du over 55 år og har pensjon hos oss? Få 4,15 % på Smartkonto!

Med Smartkonto hos oss får du full fleksibilitet og ubegrenset antall uttak.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.