Nå får du 10 prosent nettrabatt.

Uføreforsikring gir utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak

Risikoen for at du blir helt eller delvis arbeidsufør er mange ganger større enn risikoen for at huset ditt brenner ned. Du får heldigvis noe uføretrygd fra NAV, men det er betraktelig mindre enn det du tjener i dag.

Har du uføreforsikring hos oss, får du

 • månedlig utbetaling hvis du har vært minst 40 prosent arbeidsufør i 12 måneder - uansett årsak (uførepensjon).
 • gradert utbetaling i forhold til uføregrad; det vil si at du får 65 prosent av beløpet hvis du har en uføregrad på 65 prosent.
 • månedlige utbetalinger så lenge du er ufør, eller til du fyller 67 år.

Vi anbefaler at du sikrer en månedlig utbetaling på minimum 80 prosent av dagens netto lønn. Så lenge du er frisk, blir dette beløpet årlig justert i tråd med i folketrygdens grunnbeløp.

Du må være under 56 år, 100 prosent arbeidsfør og levere egenerklæring om helse når du kjøper forsikringen.

Med valgfri tilleggsdekning, får du

 • en skattefri engangsutbetaling hvis du har vært minst 40 prosent arbeidsufør sammenhengende i fire år - uansett årsak.
 • hele forsikringssummen utbetalt selv om du bare er delvis arbeidsufør.

Vi anbefaler en forsikringssum tilsvarende en til to ganger dagens brutto årslønn. Tilleggsdekningen blir avsluttet når beløpet er utbetalt eller du har fylt 62 år.

Du må være under 51 år for å kunne kjøpe denne tilleggsdekningen.

Detaljer om uføreforsikring

 • Hvor mye får jeg utbetalt?

  Beløpet blir justert i forhold til uføregraden. Er du 65 prosent ufør, får du 65 prosent av det avtalte beløpet.

  Som månedlige utbetalinger kan du velge dekning inntil 100 prosent av dagens netto inntekt etter skatt. Vi anbefaler minimum 80 prosent dekning.

  Studenter og hjemmeværende med omsorg for barn som ikke har en fast normal inntekt, kan velge uføreforsikring inntil 120 000 kroner i årlig.

 • Når starter den månedlige utbetalingen?

  Uføreforsikringen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent sammenhengende arbeidsufør i mer enn den avtalte karenstiden. For uføreforsikring kjøpt før februar 2019, er kravet minst 50 prosent arbeidsufør.

  For uføreforsikring er karenstiden 12 måneder. Næringsdrivende og personer med inntekt over 6G, kan avtale karenstid på 3 måneder (G=Folketrygdens grunnbeløp).

 • Hvordan blir forsikringsbeløpet regulert?

  Så lenge du er frisk, blir forsikringsbeløp justert hvert år i tråd med i folketrygdens grunnbeløp. På den måten opprettholder forsikringen sin verdi i takt med inflasjon og verdistigning i samfunnet forøvrig.

  Uføreforsikring under utbetaling bli ikke regulert, så det er beløpet i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

 • Hva betaler jeg i skatt på uføreforsikring?

  Med dagens skatteregler betaler du bare 4,4 prosent skatt på de månedlige utbetalingene.

Detaljer om tilleggsdekning

 • Hvor mye får jeg utbetalt?

  Beløpet blir ikke justert i forhold til uføregraden ved utbetaling, det vil si at du får utbetalt hele forsikringssummen selv om du bare er delvis arbeidsufør.

  Erstatningen blir trappet ned når forsikringstilfellet inntreffer etter at du har fylt 52 år. Beløpet blir redusert med 7 prosentpoeng per år. 

  For tilleggsdekningen anbefaler vi en forsikringssum tilsvarende en til to ganger dagens brutto årslønn.

 • Når får jeg utbetalt engangsbeløpet?

  Tilleggsdekningen kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent sammenhengende arbeidsufør i mer enn 4 år. For forsikring kjøpt før februar 2019, er kravet minst 50 prosent arbeidsufør.

 • Hvordan blir forsikringsbeløpet regulert?

  Så lenge du er frisk, blir forsikringsbeløpet justert hvert år i tråd med i folketrygdens grunnbeløp. På den måten opprettholder forsikringen sin verdi i takt med inflasjon og verdistigning i samfunnet forøvrig.

  Reguleringen opphører når du har fylt 52 år.

 • Hva betaler jeg i skatt på utbetalingen?

  Engangsutbetalingen er skattefri.

Klarer du å betjene gjelden din hvis du blir ufør?

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er uføreforsikring?

  En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør (uførepensjon). Forsikringen gir utbetalinger uansett årsaken til at du har blitt ufør. Utbetalingene kommer i tillegg til det du får fra NAV. På den måten kan du rent økonomisk opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

 • Hvorfor trenger jeg uføreforsikring?

  Er du lenge arbeidsufør, blir inntekten din kraftig redusert. Det gjør selvfølgelig at du får mindre å rutte med i hverdagen. Redusert inntekt påvirker også den fremtidige alderspensjonen din. Utbetalingene fra uføreforsikringen gir deg en kompensasjon for det reduserte inntektsgrunnlaget når alderspensjonen din blir beregnet.

 • Er ikke støtten fra NAV nok å leve av?

  NAV gir ca. 66 prosent av bruttolønn opp til 6G (G = folketrygdens grunnbeløp). For den delen av inntekten som overstiger 6G får du ingen utbetaling fra NAV. En uføreforsikring bidrar til å dekke gapet, og gir deg en levestandard som er mer i tråd med hva du er vant til.

 • Er jeg ikke dekket gjennom arbeidsgiver?

  500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobben eller privat. Sjekk med arbeidsgiveren din hvordan du er dekket.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Hvis du er ung og frisk, er uføreforsikring forholdsvis rimelig. Prisen varierer i forhold til alder, utdannelse og om du røyker eller ikke.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


Fant du det du lette etter?