Nå får du 10 prosent nettrabatt.

Uføreforsikring – økonomisk trygghet hvis lønnen reduseres

Du setter kanskje av penger til uforutsette utgifter. Men har du tenkt på hvordan du ville levd hvis lønnen din plutselig ble halvert?

Blir du syk eller skadet må du kanskje slutte å jobbe, helt eller delvis. Du får uføretrygd fra NAV, men det er betraktelig mindre enn det du tjener i dag.

Har du uføreforsikring hos oss, får du:

 • økonomisk trygghet - spesielt den første tiden som langtidssykemeldt og arbeidsufør.
 • faste månedlige utbetalinger som reduserer gapet mellom det du får utbetalt av NAV og det du tjener i dag.
 • mulighet å betjene lån og andre utgifter, så du kan opprettholde levestandarden du har i dag.
 • løpende utbetaling etter 12 måneders sammenhengende sykefravær.
 • utbetales til 67 år eller så lenge arbeidsevnen er nedsatt.
 • kommer i tillegg til ytelser fra NAV og eventuelle bedriftsbetalte forsikringsordninger.

Flere detaljer om uføreforsikring

Klarer du å betjene gjelden din hvis du blir ufør?

Prøv vår trygghetsveileder

Med trygghetsveilederen får du enkelt oversikt over hva dine etterlatte vil få dersom du skulle dø. Veilederen viser deg hva dine etterlatte vil få fra NAV, eventuelle private forsikringer eller forsikringer gjennom arbeidsgiver i Storebrand.

Få oversikt

Ofte stilte spørsmål

 • Er ikke støtten fra NAV nok å leve av?

  NAV gir ca. 66 prosent av bruttolønn opp til 6G (G = folketrygdens grunnbeløp). For den delen av inntekten som overstiger 6G får du ingen utbetaling fra NAV. Gapet mellom hva du tjener i dag og hva du får som arbeidsufør blir dermed enda større. En uføreforsikring bidrar til å dekke gapet, og gi deg en levestandard som er mer i tråd med hva du har hatt.

 • Hva skjer om jeg blir for eksempel 50 prosent ufør?

  Utbetalingene er gradert etter uføregraden. Dette betyr at hvis du for eksempel får en uførhetsgrad på 50 prosent, vil forsikringssummen tilpasses tilsvarende, med 50 prosent utbetaling.

  Du må være minst 50 prosent ufør for at forsikringssummen skal utbetales.

  For vår nye uføreforsikring er kravet minst 40 prosent uførhet.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Hvis du er ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis billig. Prisene varierer i takt med alder, utdannelse og om du røyker eller ikke.

 • Hvilken forsikringssum kan jeg få?

  Størrelsen på forsikringssummen bestemmer du selv innenfor visse rammer. Du kan ikke avtale en forsikringssum som er høyere enn 90 prosent av inntekten din – med fradrag av det du får fra NAV og eventuelle individuelt betalte forsikringer. Forsikringssummen viser årlig utbetaling og utbetales i 12 like store summer månedlig.

  Uavhengig av inntekt, kan du kjøpe en uføreforsikring med forsikringssum på inntil 120 000 kroner årlig. Dette gjelder også for studenter og hjemmeværende med omsorg for barn.

  Du kan dessverre ikke kjøpe uføreforsikring så lenge du er permittert, arbeidsledig, sykmeldt, ufør eller mottar arbeidsavklaringspenger.

  Utbetalingene fra Storebrand kommer i tillegg til det du får fra folketrygden. Forsikringssummene reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp (G).

 • Er jeg ikke dekket gjennom arbeidsgiver?

  Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobben eller privat. Har du forsikringer gjennom jobben i Storebrand? Logg deg inn på dine personlige sider for å få oversikt.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.


  Fant du det du lette etter?