Annen kontaktinformasjon

Spørsmål om bedriftsportalen?
Send e-post til bedriftsportalen@storebrand.no

Kontaktpersoner
Ved å logge inn i bedriftsportalen finner du din bedrifts kundekontakt

Storebrand Bank
Organisasjonsnummer: NO 953299216
SWIFT-adresse: STFBNOKK
E-post: bedriftsmarked@storebrand.no

 

Hovedkontor
Professor Kohts vei 9, Lysaker

Postadresse
Postboks 500, 1327 Lysaker

Organisasjonsnummer
NO 916 300 484

Sentralbord
22 31 50 50