Fondshandel

Her finner du informasjon om hvordan du som institusjonell investor handler fond hos oss. Du finner også annen relevant informasjon knyttet til fondshandel.

Slik handler du

Institusjonelle kunder handler fond ved å sende ordreblankett til faksnummer 23 31 71 12 eller ik.ordre@storebrand.no.
 

Viktige forutsetninger

Skjæringspunkt for handel (cut-off) er klokken 15:00 for at handelen kan utføres samme dag. Tegning forutsetter i tillegg at oppgjøret er mottatt (valutert) på vår oppgjørskonto.

NB: Du finner all fondsinformasjon (for eksempel ISIN-nummer) du trenger til å fylle ut ordreblanketten via Fondslisten.
 


 

Er du privatkunde, kjøper du fond her

 

Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

Storebrand er pålagt å innhente egenerklæring ved opprettelse av nye rapporteringspliktige konti. Dette i henhold til avtalen Norge har signert med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) og OECD medlemsstatene (ved Common Reporting Standard — CRS). Formålet er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder har skatteplikt til andre land enn Norge. Dette medfører at Storebrand og andre norske finansielle institusjoner er pålagt å identifisere kunder med skatteplikt til andre land enn Norge og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene videre til andre lands skattemyndigheter. Les mer om Fatca og CRS på skatteetaten.no.

For institusjonelle investorer:


 

Ordre sendes til: 

E-post: ik.ordre@storebrand.no

Faks: 23 31 71 12
 

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no


Privat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.


 

Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fondNyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Investors rettigheter


Klager

Vi jobber hardt for at du skal være fornøyd, men hvis du likevel er misfornøyd med våre tjenester eller service, vil vi gjerne høre fra deg. 

Klagebehandlingsskjema
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?