Fondshandel

Her finner du informasjon om hvordan du som institusjonell investor handler fond hos oss. Du finner også annen relevant informasjon knyttet til fondshandel.

Slik handler du

Institusjonelle kunder handler fond ved å sende ordreblankett til faksnummer 23 31 71 12 eller ik.ordre@storebrand.no.

Viktige forutsetninger

Skjæringspunkt for handel (cut-off) er klokken 15:00 for at handelen kan utføres samme dag. Tegning forutsetter i tillegg at oppgjøret er mottatt (valutert) på vår oppgjørskonto.

NB: Du finner all fondsinformasjon (for eksempel ISIN-nummer) du trenger til å fylle ut ordreblanketten via Fondslisten.

NB: Er du privatkunde, kjøper du fond her.


Internasjonal skatterapportering (FATCA og CRS)

Storebrand er pålagt å innhente egenerklæring ved opprettelse av nye rapporteringspliktige konti. Dette i henhold til avtalen Norge har signert med både USA (ved Foreign Account Tax Compliance Act — FATCA) og OECD medlemsstatene (ved Common Reporting Standard — CRS). Formålet er å innhente informasjon for å avdekke om våre kunder har skatteplikt til andre land enn Norge. Dette medfører at Storebrand og andre norske finansielle institusjoner er pålagt å identifisere kunder med skatteplikt til andre land enn Norge og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene videre til andre lands skattemyndigheter. Les mer om Fatca og CRS på skatteetaten.no.

For institusjonelle investorer:

Ordre sendes til: 

E-post: ik.ordre@storebrand.no

Faks: 23 31 71 12

Har du en klage?

Bruk dette skjemaet


Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.
Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond
Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?