Pensjonsløsninger tilpasset bedriften og dine ansattes behov

Det er viktig å sikre at dine ansatte har en god pensjonsordning. Det er et viktig ansattgode, og bidrar til at du blir en mer attraktiv arbeidsgiver.

Med vår lange erfaring og kompetanse kan vi skreddersy en pensjonsløsning som er tilpasset bedriften din. Det er raskt og enkelt å bli kunde hos oss, sjekk ut våre digitale løsninger.

Lars-Erik Eriksen, leder for bedriftsmarked i Storebrand.
Lars-Erik Eriksen
Storebrand

Med Storebrand som pensjonsleverandør får du:

 • Bransjens beste oppfølging av dine ansatte (Norsk kundebarometer 2022)
 • Pensjonsprofiler på avkastningstoppen
 • Bredt utvalg av pensjonsprodukter (eneste aktør som tilbyr alle former for tjenestepensjon)
 • Konkurransedyktige priser

Vi har markedets mest fornøyde pensjonskunder (Norsk Kundebarometer 2022).
Ønsker du å snakke med en rådgiver kan du gjerne kontakte oss på: 915 08881

Innskuddspensjon (ITP)

9 av 10 ansatte i privat sektor har innskuddspensjon. Forutsigbare kostnader og enkel administrasjon gjør at vi anbefaler innskuddspensjon til de fleste bedrifter. 

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon.

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon er en gunstig pensjonsordning for ansatte i kommuner og virksomheter, regulert i tariffavtaler.

Ofte stilte spørsmål

 • Må alle bedrifter ha en pensjonsordning?

  Alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Det finnes enkelte unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper. Hvis du er selvstendig næringsdrivende er det ikke krav om etablering, men vi hjelper deg gjerne med å sikre en god pensjons- og forsikringsløsning.

 • Hva med arbeidstakere som jobber deltid?

  Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Grunnlaget for beregningen er ansatte som arbeider minst 20 prosent av full stilling.

  Eksempler:

  • 4 ansatte som hver jobber 50 prosent av full stilling vil omfattes av loven, fordi samlet utført arbeid er 2 årsverk.
  • 5 ansatte som hver jobber 25 prosent av full stilling, vil til sammen utføre 1,25 årsverk. Her er det ikke krav om å opprette pensjonsordning.
  • 3 ansatte som hver jobber 50 prosent, 2 ansatte som hver jobber 20 prosent og 2 ansatte som hver jobber 10 prosent av full stilling, vil heller ikke ha krav om å opprette pensjonsordning. Det skyldes at de 2 ansatte som jobber 10 prosent holdes utenfor beregningen.
 • Hva er minimumskravene til bedriftens pensjonsordning?

  Du som arbeidsgiver plikter å betale et beløp tilsvarende minst to prosent av de ansattes lønn til pensjonssparing. De fleste arbeidsgivere i privat sektor må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) oppfyller arbeidsgiver de lovpålagte minimumskravene for pensjon.

  Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, så må denne oppfylle disse minimumskravene:

  • Bedriften betaler en fast andel av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd, minimum 2 prosent av lønn inntil 12 G.
  • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
  • Ordningen inkluderer innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at fremtidige innbetalinger til pensjonsordningen frem til 67 år dekkes i henhold til uføregrad dersom en ansatt blir ufør.
  • Bedriften dekker kostnaden ved pensjonsopptjeningen fram til pensjonsalder og så lenge den ansatte jobber i bedriften, og frem til 67 år eller tidligere friskmelding for ansatt som er blitt ufør.
  • Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent.
  • Det kan likevel avtales at opptak i pensjonsordningen først skal skje når den ansatte har mottatt samlet lønn som minst tilsvarer rapporteringspliktig lønn i A-meldingen.

  Kontakt oss gjerne om du er usikker.

  Les mer om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovdata)

 • Hva skjer med pensjonssparing til en ansatt som slutter i bedriften?

  Ansatte som slutter får med seg pensjonssparingen sin. Egen pensjonskonto følger de ansatte gjennom hele yrkeskarrieren så lenge de er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon.

Dame i hvit skjorte og blazer som ser ut av et vindu.

Er det tøffe tider i bedriften? Dette har pensjon og forsikring å si for bunnlinjen.

I en tid hvor mange opplever usikre fremtidsutsikter, er det generelt viktig å ikke få panikk, og trygge de ansatte.

Konferansemøte, illustrasjonsfoto.

Slik får du tak i de beste kandidatene

Arbeidsmarkedet er i endring, og kampen om de mest kvalifiserte søkerne er tøffere enn noen gang. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å gjøre bedriften din enda mer attraktiv for nye søkere.

Pensjonssparing i din bransje – hva er vanlig praksis?

Har du noen gang lurt på hvor mye andre bedrifter i din bransje sparer til pensjon for sine ansatte? Det er ikke alltid lett å vite hva som er vanlig praksis, men å ha en solid pensjonsordning er viktig for å kunne tiltrekke seg og beholde gode medarbeidere.


Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.