Sertifisering, utmerkelser og resultater

Sertifisering og måling styrker vårt fokus

Bygg- og eiendomssektoren er viktig for utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Sektoren står for førti prosent av miljøbelastningen i samfunnet, blant annet innen klimagassutslipp, energibruk, avfall og bruk av materialressurser.

Miljøledelsessystemer sikrer at miljøhensyn ivaretas i alle ledd og tredjepartssertifiseringer dokumenterer kvaliteten i bærekraftsarbeidet i eiendomsforvaltningen. Gjennom miljøsertifiseringen og miljøklassifisering av enkelteiendommer i forbindelse med rehabilitering og nybygging, dekker vi hele bredden av relevante miljøaspekter: Energi, materialer, vann, transport, helse og innemiljø, arealbruk og økologi, og avfall og forurensning.

Internasjonal benchmarking på bærekraft gir oss nok en evaluering som både er verdifull for kontinuerlig forbedring i forvaltningen og for investorenes vurderinger.

Vår sertifisering og rangering («rating») omfatter:

  • 100 % miljøsertifisert eiendomsforvaltning: Miljøfyrtårn, ISO 14001, BREEAM NOR In-Use
  • Miljøklassifisering av enkelteiendommer: BREEAM NOR. Minimumskrav "Very Good" ved rehabilitering og "Excellent" ved nybygging.
  • Internasjonal bærekraftsrating av porteføljeforvaltning: Global Real Estate Sustainability Benchmark – GRESB. Våre tre porteføljer er på henholdsvis andre, tredje, og fjerde plass blant tilsvarende porteføljer i Norden.

Eiendomsinvesteringene er en del av de samlede investeringer i Garantert Pensjon.

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for eksisterende bygg. Gjennom systemet sertifiseres miljøkvaliteten i tre deler.

  • Del 1 - selve bygget
  • Del 2 - driften av bygget
  • Del 3 - hos leietaker

Summen av kvalitetsnivået innen energi, vann, avfall, forurensning, arealbruk og økologi, helse og innemiljø, transport, materialer og ledelse gir inntil 6 stjerner i karakter, hvor de tre siste betegnes hhv. Very Good, Excellent og Outstanding.

BREEAM NOR er den tilsvarende ordningen for sertifisering av nybygg- eller rehabiliteringsprosjekter. Storebrand Eiendomsfond Norge arbeider for god kvalitet og redusert risiko gjennom størst mulig andel sertifiserte eiendommer. 

GRESB «Sector Leader» - Best i Europa

Bærekraftsarbeidet og ESG*-nivået til SEN har i 2019 resultert i over 10 % økt poengscore i forhold til året før, og ytterligere en grønn stjerne tildelt av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Fondet ble belønnet med statusen Sector Leader i Europa for tilsvarende unoterte porteføljer.

SEN er på god vei mot målet om fem grønne stjerner og et ”grønt eiendomsfond”. Fem stjerner vil innebære at man er blant de 20 % beste av rapporterende selskaper globalt. Det fordrer god balanse mellom strategi /ledelse og tiltaks gjennomføring /måling på eiendomsverdi.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?