Sertifisering, utmerkelser og resultater

Sertifisering og måling styrker vårt fokus

Bygg- og eiendomssektoren er viktig for utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. Sektoren står for førti prosent av miljøbelastningen i samfunnet, blant annet innen klimagassutslipp, energibruk, avfall og bruk av materialressurser.

Miljøledelsessystemer sikrer at miljøhensyn ivaretas i alle ledd og tredjepartssertifiseringer dokumenterer kvaliteten i bærekraftsarbeidet i eiendomsforvaltningen. Gjennom miljøsertifiseringen og miljøklassifisering av enkelteiendommer i forbindelse med rehabilitering og nybygging, dekker vi hele bredden av relevante miljøaspekter: Energi, materialer, vann, transport, helse og innemiljø, arealbruk og økologi, og avfall og forurensning.

Internasjonal benchmarking på bærekraft gir oss nok en evaluering som både er verdifull for kontinuerlig forbedring i forvaltningen og for investorenes vurderinger.

Vår sertifisering og rangering («rating») omfatter:

  • 100 % miljøsertifisert eiendomsforvaltning: Miljøfyrtårn, ISO 14001, BREEAM NOR In-Use
  • Miljøklassifisering av enkelteiendommer: BREEAM NOR. Minimumskrav "Very Good" ved rehabilitering og "Excellent" ved nybygging.
  • Internasjonal bærekraftsrating av porteføljeforvaltning: Global Real Estate Sustainability Benchmark – GRESB. Våre tre porteføljer er på henholdsvis andre, tredje, og fjerde plass blant tilsvarende porteføljer i Norden.

Eiendomsinvesteringene er en del av de samlede investeringer i Garantert Pensjon.

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er en internasjonal miljøsertifiseringsordning for eksisterende bygg. Gjennom systemet sertifiseres miljøkvaliteten i tre deler.

  • Del 1 - selve bygget
  • Del 2 - driften av bygget
  • Del 3 - hos leietaker

Summen av kvalitetsnivået innen energi, vann, avfall, forurensning, arealbruk og økologi, helse og innemiljø, transport, materialer og ledelse gir inntil 6 stjerner i karakter, hvor de tre siste betegnes hhv. Very Good, Excellent og Outstanding.

BREEAM NOR er den tilsvarende ordningen for sertifisering av nybygg- eller rehabiliteringsprosjekter. Storebrand Eiendomsfond Norge arbeider for god kvalitet og redusert risiko gjennom størst mulig andel sertifiserte eiendommer. 

GRESB «Sector Leader» - Best i Europa

Bærekraftsarbeidet og ESG*-nivået til SEN har i 2019 resultert i over 10 % økt poengscore i forhold til året før, og ytterligere en grønn stjerne tildelt av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Fondet ble belønnet med statusen Sector Leader i Europa for tilsvarende unoterte porteføljer.

SEN er på god vei mot målet om fem grønne stjerner og et ”grønt eiendomsfond”. Fem stjerner vil innebære at man er blant de 20 % beste av rapporterende selskaper globalt. Det fordrer god balanse mellom strategi /ledelse og tiltaks gjennomføring /måling på eiendomsverdi.


Fant du det du lette etter?