Bærekraftsrapporter

Bærekraftsrapportene revideres av en uavhengig part, og er integrert i årsrapporten. Vi følger Global Reporting Initiative's (GRI4, Core) retningslinjer for rapportering.