Våre bærekraftsanalytikere

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

Risiko og Eierskap

Kamil Zabielski

Leder bærekraftige investeringer

Kamil har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2021. Tidligere har han ledet bærekraftsteamet i GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt, og før det jobbet han i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Finansdepartementet. Han har en Master of Laws (LL.M.) i internasjonal rett og Master of Philosophy in Law (M.Phil.) Human Rights Law. (2007), med spisskompetanse samfunnsansvar.

Tulia Machado-Helland

Senior bærekraftsanalytiker

Tulia begynte i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer i 2008. Hennes spesialfelt er internasjonal menneskerett, menneskerettigheter, urfolks rettigheter og aktivt eierskap. Hun er ansvarlig for Storebrands overordnede aktive eierskapsstrategi og selskapsengasjement. Tidligere jobbet hun i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Finansdepartementet i Norge og som advokatfullmektig i USA. Hun har utdanning som advokat og har en Texas State Attorney license. Hun har også en master i internasjonale relasjoner og utvikling.

Andreas Bjørbak Alnæs

Senior bærekraftsanalytiker

Andreas har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2018. Hans fokusområde er anti-korrupsjon og hvitvasking. Andreas er ansvarlig for konsernets proxy voting-prosess, og er involvert i konsernets selskapsdialoger. Før han begynte i Storebrand, jobbet han med bistandsarbeid og anti-korrupsjon i Norad, Utenriksdepartementet og UNDP. Andreas har en MSc i økonomi og administrasjon fra NHH og det internasjonale universitet i Japan.

Emine Isciel

Fagdirektør klima og miljø 

Emine har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltning siden 2018 og har det overordnede arbeidet med klima og miljø. Før hun begynte i Storebrand, jobbet hun i Klima- og miljødepartementet med multilaterale miljøavtaler, oppfølging av privat næringsliv og bærekraftsmålene. Hun har også jobbet for FN i Mosambik og New York. Hun har en MA i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til studier fra University of Cape Town, New York University og Harvard Extension School.

Vemund Olsen 

Senior bærekraftsanalytiker

Vemund startet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer i 2021. Før det ledet han Regnskogfondets arbeid med bærekraftig finans, og han har lang erfaring innen analyse og selskapsdialog om avskoging, klima, biologisk mangfold og menneskerettigheter. Tidligere har han jobbet for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Venezuela og med menneskerettighetsorganisasjoner i Colombia. Han har en M.Phil i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo.

Victoria Lidén

Senior bærekraftsanalytiker

Victoria startet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer i 2021. Hun er holder til i Stockholm og jobber med bærekraftsanalyse og aktivt eierskap med spesielt fokus på det svenske og nordiske markedet. Victoria har, fra før hun startet i Storebrand, seks års erfaring fra å jobbe med bærekraft innen finansnæringen. Hun har en B.Sc. i bedriftsøkonomi og økonomi fra Stockholms universitet (hovedfag i finans), inkludert et semester ved National University of Singapore. I tillegg har tatt flere kurs i bærekraftig utvikling ved CSR Sweden og Stockholm Resilience Center..


«Solutions-investeringer»

Philip Ripman

Porteføljeforvalter

Philip har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2006. Siden 2015 har han vært porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions,  et fond som fokuserer på selskaper med løsninger til utfordringer som er adressert av FNs bærekraftsmål, og verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi siden 2020. Philip har hatt en rekke stillinger i Storebrand, inkludert leder for bærekraft på konsernnivå. Gjennom sitt arbeid med bærekraft har han vært rådgiver for en rekke stater og institusjoner på tematikk som strekker seg fra kull-eksklusjoner til miljøpåvirkning av menneskelig aktivitet, til reguleringskrav for å oppnå de internasjonale klimamålene. Philip har en MA i kinesiske studier og en master i statsvitenskap. Han spesialiserer seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft og integrering av FNs bærekraftsmål i investeringstematikk.

Sunniva Bratt Slette

Porteføljeforvalter

Sunniva har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2017. Hennes fokusområder er bærekraftig byutvikling, ansvarlig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, grønne obligasjoner og løsningsselskaper med bærekraftige forretningsmodeller. Sunniva har en MSc i industriell økonomi (NTNU) og Ajou University i Sør-Korea). Sunniva har tidligere jobbet I det strategiske forskningsområdet NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Ellen Grieg Andersen

Porteføljeforvalter

Greig Andersen begynte i Storebrand Kapitalforvaltnings Solutions Investment-team som investeringsanalytiker i april 2020. Hun har en mastergrad i internasjonal økonomi med fokus på Kina fra Lund University (2018) og en BSc i International Business i Asia fra Copenhagen Business School, inkludert et semester ved Fudan University i Shanghai (2016). Grieg Andersen begynte som konserntrainee hos Storebrand Asset Management i september 2019. Hun har tidligere jobbet for Norges Røde Kors som finanskoordinator.


Ressurspersoner innenfor bærekraft

Våre ressurspersoner jobber med alt fra forvaltning, bærekraftig eiendom og miljøsertifisering til salg, markedsføring og kommunikasjon.

 • Henrik Wold Nilsen, porteføljeforvalter, Storebrand
 • Unn Hofstad, sjef for klima og miljø, Storebrand Eiendom
 • Rune Stenbro, bærekraftsjef Eiendom Norge 
 • Laura Jaugelyte, bærekraftsrapportering, Storebrand
 • Augustas Degutis, automatisering av bærekraftsrating, Storebrand
 • Greta Milašiūtė, analytiker, Cognizant
 • Lina Ragauskaitė, senior analytiker, Cognizant
 • Miglė Antanavičiūtė, analytiker, Cognizant
 • Johanna Lundgren Gestlöf, bærekraftssjef, SPP
 • Kitty Ehn, kommunikasjon, SPP
 • Margrethe Assev, nordisk bærekraftsdirektør
 • Nodin Elias Midtskog Ennals, bærekraftsrådgiver, Storebrand
 • Martin Boger, bærekraftsanalytiker konsern, Storebrand
 • Amanda Selhammer, Konsernansvarlig Bærekraftsrapportering
 • Yvonne-Susann Fadnes, Bærekraftsrådgiver

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?