Våre bærekraftsanalytikere

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

Risko og Eierskap

Tulia Machado-Helland

Senior bærekraftsanalytiker

Tulia begynte i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer i 2008. Hennes spesialfelt er internasjonal menneskerett, menneskerettigheter, urfolks rettigheter og aktivt eierskap. Hun er ansvarlig for Storebrands overordnede aktive eierskapsstrategi og selskapsengasjement. Tidligere jobbet hun i Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Finansdepartementet i Norge og som advokatfullmektig i USA. Hun har utdanning som advokat og har en Texas State Attorney license. Hun har også en master i internasjonale relasjoner og utvikling.

Tulia Machado-Helland,
Storebrand Asset Management

Karin Gjerde-Meyer

Senior bærekraftsanalytiker

Karin har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2017. Hennes fokusområder er vann-risiko, bærekrafts- og karbonrapportering og selskapseksklusjoner. Tidligere har hun jobbet i Posten og Bring i 10 år med klimarapportering, miljøstyring, strategiutvikling og oppfølging av etisk standard for leverandører. Hun har en MSc i markedsføring og ledelse fra BI (2007), med spisskompetanse samfunnsansvar.

Karin Gjerde-Meyer
Storebrand Asset Management

Andreas Bjørbak Alnæs

Senior bærekraftsanalytiker

Andreas har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2018. Hans fokusområde er anti-korrupsjon og hvitvasking. SDG 16 Fred og rettferdighet. Andreas er ansvarlig for konsernets proxy voting-prosess, og er involvert i konsernets selskapsdialoger. Før han begynte i Storebrand, jobbet han med bistandsarbeid og anti-korrupsjon i Norad, Utenriksdepartementet og UNDP. Andreas har en MSc i økonomi og administrasjon fra NHH og det internasjonale universitet i Japan.

Andreas Bjørbak Alnæs
Storebrand Asset Management

Emine Isciel

Fagdirektør klima og miljø 

Emine har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltning siden 2018 og har det overordnede arbeidet med klima og miljø. Før hun begynte i Storebrand, jobbet hun i Klima- og miljødepartementet med multilaterale miljøavtaler, oppfølging av privat næringsliv og bærekraftsmålene. Hun har også jobbet for FN i Mosambik og New York. Hun har en MA i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo i tillegg til studier fra University of Cape Town, New York University og Harvard Extension School.

Emine Isciel
Storebrand Asset Management


Solutions

Philip Ripman

Porteføljeforvalter

Philip har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2006. Siden 2015 har han vært porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions,  et fond som fokuserer på selskaper med løsninger til utfordringer som er adressert av FNs bærekraftsmål, og verdipapirfondet Storebrand Fornybar Energi siden 2020. Philip har hatt en rekke stillinger i Storebrand, inkludert leder for bærekraft på konsernnivå. Gjennom sitt arbeid med bærekraft har han vært rådgiver for en rekke stater og institusjoner på tematikk som strekker seg fra kull-eksklusjoner til miljøpåvirkning av menneskelig aktivitet, til reguleringskrav for å oppnå de internasjonale klimamålene. Philip har en MA i kinesiske studier og en master i statsvitenskap. Han spesialiserer seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft og integrering av FNs bærekraftsmål i investeringstematikk.

Philip Ripman
Storebrand Asset Management

Sunniva Bratt Slette

Investeringsanalytiker

Sunniva har jobbet i Storebrand Kapitalforvaltnings team for bærekraftige investeringer siden 2017. Hennes fokusområder er bærekraftig byutvikling, ansvarlig forbruk og produksjon, karbonavtrykk, grønne obligasjoner og løsningsselskaper med bærekraftige forretningsmodeller. Sunniva har en MSc i industriell økonomi (NTNU) og Ajou University i Sør-Korea). Sunniva har tidligere jobbet I det strategiske forskningsområdet NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Sunniva Bratt Slette
Storebrand Asset Management

Ellen Grieg Andersen

Investeringsanalytiker

Greig Andersen begynte i Storebrand Kapitalforvaltnings Solutions Investment-team som investeringsanalytiker i april 2020. Hun har en mastergrad i internasjonal økonomi med fokus på Kina fra Lund University (2018) og en BSc i International Business i Asia fra Copenhagen Business School, inkludert et semester ved Fudan University i Shanghai (2016). Grieg Andersen begynte som konserntrainee hos Storebrand Asset Management i september 2019. Hun har tidligere jobbet for Norges Røde Kors som finanskoordinator.

Ellen Grieg Andersen
Storebrand Asset Management


Ressurspersoner innenfor bærekraft

Våre ressurspersoner jobber med alt fra forvaltning, bærekraftig eiendom og miljøsertifisering til salg, markedsføring og kommunikasjon.

 • Henrik Wold Nilsen, porteføljeforvalter, Storebrand
 • Unn Hofstad, sjef for klima og miljø, Storebrand Eiendom 
 • Laura Jaugelyte, bærekraftsrapportering, Storebrand
 • Augustas Degutis, automatisering av bærekraftsrating, Storebrand
 • Greta Milašiūtė, analytiker, Cognizant
 • Lina Ragauskaitė, senior analytiker, Cognizant
 • Miglė Antanavičiūtė, analytiker, Cognizant
 • Johanna Lundgren Gestlöf, bærekraftssjef, SPP
 • Kitty Ehn, kommunikasjon, SPP
 • Marcus Bruns, Nordisk bærekraftssjef, Storebrand
 • Petter Natås, konsernansvarlig bærekraftsrapportering, Storebrand

Fant du det du lette etter?