Storebrand Norge A

AKSJEFOND
BÆREKRAFTSCORE

7 av 10

RISIKO

6 av 7

AVKASTNING I ÅR -0.71 % 26.02.2024
SIDEN START (14.09.1983) 11.36 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Norge har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet er stilnøytralt, har en diversifisert sektorsammensetning, og investerer i store, mellomstore og små selskaper. Fondets investeringer er basert på en grundig fundamentalanalyse, som blant annet innebærer vurdering av nøkkeltall, selskapets virksomhet, ledelse, framtidsutsikter og markedsposisjon. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0008000783
Etablert14.09.1983
Kurs547.24  NOK  (27.02.2024)
AUM1254045007 NOK  (31.01.2024)
Aktiv andel : 39.37 % (31.12.2021)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader1.5 % 
ReferanseindeksOslo Børs Fondsindeks  (.OSEFX)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

7

av 10

Indeks

7

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

24

Indeks

20

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Hans Thrane Nielsen

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.2021

Historisk avkastning

Periode Storebrand Norge A Referanseindeks
Hittil i år -0,71 % -1,65 %
Siste 12 mnd 4,98 % 4,38 %
Siste 3 år * 5,46 % 6,13 %
Siste 5 år * 8,75 % 7,48 %
Siste 10 år * 9,60 % 8,47 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (14.09.1983) * 11,36 % 9,90 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 13,71 % -0,08 % 17,67 % 17,56 % 11,15 % -2,75 % 12,52 % -0,71 %
Indeks 17,05 % -2,20 % 19,33 % 7,33 % 21,14 % -7,09 % 11,19 % -1,65 %

Sist oppdatert: 26.02.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Telenor ASA: 6,53 %
 • Aker ASA: 6,04 %
 • Yara International ASA: 4,25 %
 • Subsea 7 SA: 4,22 %
 • SalMar ASA: 3,95 %
 • Schibsted ASA: 3,91 %
 • JP Morgan Chase Bank NA, Luxembourg: 3,85 %
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA: 3,66 %
 • Aker BP ASA: 3,57 %
 • Norsk Hydro ASA: 3,41 %
Vis alle

Sist oppdatert: 31.01.2024

Sektorfordeling

 •   Energy 20,85  %
 •   Industrials 17,62  %
 •   Financials 15,80  %
 •   Communication Services 13,30  %
 •   Materials 12,00  %
 •   Consumer Staples 11,36  %
 •   Cash 3,87  %
 •   Consumer Discretionary 2,14  %
 •   Utilities 1,54  %
 •   Real Estate 0,80  %
 •   Information Technology 0,71  %

Sist oppdatert: 31.01.2024

Landfordeling

 • NOR: 76,61 %
 • BRA: 4,25 %
 • GBR: 4,22 %
 • Cash: 3,87 %
 • SGP: 3,21 %
 • FRA: 2,86 %
 • FRO: 2,09 %
 • GAB: 1,40 %
 • ZAF: 0,84 %
 • HKG: 0,66 %

Sist oppdatert: 31.01.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?