Webinar med SEN KS

Webinar om våre vurderinger av eiendomsmarkedet og SEN KS.

Published 01.05.2020 by Caroline Sesvold Tørring

11.juni holdt investeringssjef i Storebrand Eiendom, Andreas Henriksen Lerø, en gjennomgang om Storebrand Eiendoms overordnede syn på markedssituasjonen, eiendommene i porteføljen, og erfaringer så langt som følge av COVID-19.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?