En suksessfull fossilfri treåring

Da det fossilfrie fondet Storebrand Global ESG Plus ble lansert for tre år siden, ble 1,6 milliarder av pensjonsverdiene til 700.000 norske pensjonskunder flyttet over til fondet. Ved utgangen av april 2020 hadde forvaltningskapitalen i fondet bikket hele 5 milliarder kroner.

Published 24.05.2020 by Caroline Sesvold Tørring

tim-zankert-gm3M-CsuynI-unsplash_800

Det var Storebrands konserndirektør, Odd Arild Grefstad, som selv trykket på lanseringsknappen for tre år siden,  og det er helt klart at det fossilfrie aksjefondet har vært en suksess både med tanke på kundeetterspørselen og avkasting. I og med at fondet, som alle Storebrands fond, utelukker en rekke selskaper, kaller Storebrand sine indeksfond for indeksnærefond.

– Målet er likevel at fondene skal følge indeks tett. Vi sier at våre indeksnære fond søker å etterligne indeksens avkastning, og ikke indeksens vekting av ulike selskaper. Så har vi ulike begrensninger på hva fondene kan investere i, og fondet Storebrand Global ESG Plus har blant annet begrensninger på investeringer i fossile selskaper, sier leder for aksjeforvaltingen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Selv med begrensninger på fossile investeringer, og at mindre bærekraftige selskaper er erstattet med de mest bærekraftige selskapene, søker fondet å holde risikoen på nivå med indeksen vi følger.  

 – Fossile selskaper utviklet seg svakt siste 3 år, mens mer bærekraftige selskaper med løsninger på verdens bærekraftsutfordringer har utviklet seg sterkt, og dermed har fondet levert bedre avkastning enn markedet, sier leder for aksjeforvaltingen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

BardB
Leder for aksjeforvaltingen, Bård Bringedal.

Indeksfondet som slår indeks


Ser man på Oslo Børs sin oversikt over alle globale aksjefond, ligger fondet på 11. beste avkastning for de siste tre årene. Fondets differanseavkastning de siste tre årene er på 1,3 prosent. Selv om fondet skal følge indeks tett, gjør fondet det altså bedre enn indeksen når mindre bærekraftige selskaper er erstattet med de mest bærekraftige.

Henrik Wold Nilsen, tidligere forsker i eksperimentell partikkelfysikk, er ansvarlig forvalter av fondet Storebrand Global ESG Plus. Ikke bare utelukkes de mindre bærekraftige selskapene, men han utelukker også fossile selskaper og dermed er aksjefondet fossilfritt.

Mens om lag 90 prosent av fondets midler er investert i den generelle verdensøkonomien, retter resten av fondets investeringer mot selskaper og teknologi som kutter klimagassutslipp. Samtidig unngår aksjefondet selskaper med høye CO2-utslipp, både fra egen produksjon og fra kundenes bruk av produktene. Strategien senker klimarisikoen og har en potensiell stor oppside.

– Hvis du ser for deg at vi skal bli et nullutslippssamfunn tidsnok til å nå togradersmålet, så trenger vi et enormt krafttak. Når EU skal kutte utslipp, kommer de til å gå for både fornybare energikilder og energieffektive løsninger. Det kommer i så fall til å skape en kraftig medvind for de selskapene som produserer løsninger på klimakrisen, sier Bringedal.

Sveriges mest solgte fond


I 2019 var fondet, Sveriges mest solgte fond. I Sverige heter fondet SPP Global Plus, og over 9 milliarder kroner gikk inn i fondet i løpet av året. 

– Fondet har nærmest blitt et «folkefond» i Sverige, og vi ser at svenskene i større grad er opptatt av hvordan fondene deres investeres. Bærekraft, eller «hållbarhet» som det heter på svensk, har i lang tid vært høyt på agendaen i Sverige. Vi ser nå at nordmenn begynner å følge etter sine naboer i øst, sier Bringedal.

Også i valutasikret versjon


26. mai etablerte Storebrand en valutasikret variant av fondet. Lanseringen kom som følge av store etterspørsel fra våre institusjonelle kunder, men vi opplever nå en større etterspørsel etter valutasikrede fond fra personkunder også. Les mer om Storebrands valutasikrede fond her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?