Suksessfaktorene

Debatten går ofte på om man skal velge aktive eller indeksfond. Hos Storebrand trenger du ikke ta valget, for velger du et faktorfond får en mellomting. Men avkastningen er langt fra midt imellom.

Published 04.06.2021 by Caroline Sesvold Tørring

andreas-poole-portrett-utendors-gront-712x400
Forvalter Andreas Poole. Foto: Storebrand

Mens det i et aktiv fond er en forvalter som velger ut aksjene som det skal investeres i, er dette fraværende i et indeksfond. Da er forvalterens oppgave å investere i de samme aksjene som indeksen fondet skal følge. 

Modellene bestemmer

I et faktorfond, derimot, har forvalteren laget en modell, eller algoritme, som bestemmer hvilke kjennetegn (eller faktorer) selskapene som fondet skal investere i skal ha. Forvalterens rolle er altså ikke å velge selskapene, men å lage og etterse modellen.

Hos Storebrand kan du investere i to ulike faktorfond. Storebrand Global Value og Storebrand Global Multifactor. Forvalter for Storebrand Global Multifactor, Andreas Poole, er langt fra fraværene, for datamaskinen kan ikke gjøre jobben alene.

– Totalt består porteføljen vår av 350 aksjer, men til enhver tid følger vi og analyserer to tusen aksjer. Det er langt flere enn i et aktivt forvaltet fond, som gjerne består av 30-50 aksjer. Da trenger vi hjelp fra datamaskinene, som kan gjøre grovarbeidet, sier fondsforvalter Andreas Poole.

Men Poole har altså lang fra mistet jobben til robotene helt ennå. Uten den menneskelige innsatsen og erfaringen i bunn, hadde ikke maskinenes prestasjoner vært like mye å skryte av, skal vi tro forvalteren:

– Datamaskiner kan ikke veie opp for alt. Det er ikke teknologien i seg selv som er det interessante her, men at man kan bruke teknologien til å oppnå et mål, sier Poole.

 Metoden har gitt en avkastning på 22,5 prosent så langt i år (per 4. juni 2021). Snittavkastningen de siste ti årene ligger på i underkant 15 prosent.

Ulike faktorer

Det finnes mange ulike faktorer man kan velge å legge til grunn i en investeringsstrategi. I Storebrand Global Multifactor er det følgende kjennetegn datamaskinene leter etter før de investerer i selskaper: Verdi, momentum, størrelse og lav volatilitet.

– Det finnes mange flere faktorer man kan eksponere seg mot. De fire faktorene i Multifactor har alle gitt dokumentert høyere avkastning enn markedet over tid. Samtidig fins det rasjonelle forklaringer for at disse skal gi meravkastning – noe som gjør at vi kan forvente at det også vil fungere fremover, forteller Poole.

Forvalternes rolle i faktorfondet er som nevnt å lage modellene, ikke å la egne meninger om valg av selskaper styre investeringen. Overvåking og «fintuning» av modellen for å få den mest mulig effektiv er imidlertid forvalternes rolle.

– Forvalterens rolle er å implementere teorien i praksis og forvalte fondet på en måte som gir mest mulig eksponering mot faktorene, samtidig som kostnadene holdes så lave som mulig. I takt med at fondet har vokst fra ca. 800 millioner i 2013 til 15,5 milliarder i 2021, har vi gjort kontinuerlige justeringer og forbedringer av den underliggende modellen, sier Poole.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?