Storebrand Verdi: Beste norske aksjefond

Storebrand Verdi og forvalter Alf Inge Gjerde vinner Morningstar Fund Awards for beste norske aksjefond.

Published 28.02.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Alf-Inge-Gjerde_lite2
Porteføljeforvalter for Storebrand Verdi, Alf Inge Gjerde. Foto: Storebrand. 

Hvert år kårer analysehuset Morningstar de fondene og fondsselskapene som har utmerket seg med gode resultater. Prisen for beste norske aksjefond gikk til Storebrand Verdi og forvalter Alf Inge Gjerde. Gjerde har forvaltet fondet siden oppstart tilbake i 1997, men påpeker at forvaltingen ikke er et «one-man-show».

– De gode resultatene kommer av et godt teamarbeid, og meravkastningen skyldes at vi har truffet bra på våre langsiktige bet i blant annet selskapene Europris, Wallenius Wilhelmsen, Borregård og Elkem, sier Gjerde til Morningstar.Like viktig å unngå tapene

Like viktig som det er å finne vinneraksjene, påpeker Gjerde det er å unngå de store taperaksjene.

– Det har bidratt til en minst like stor del av meravkastningen de siste årene, sier Gjerde.

I tillegg til å vurdere tradisjonelle prisingskriterier som PE, Pris/bok, pris/cashflow, bruker Gjerde og teamet mye tid på å besøke selskapene og prate med ledelsen.

– Vi analyserer også mer kvalitative egenskaper som markedsposisjon, produktutvikling, selskapsstrategi og aksjonærpolitikk. Vi legger også stor vekt på å være langsiktige investorer når vi først investerer i et selskap, forteller Gjerde til Morningstar.Stabil og forutsigbar inntjening

Storebrand Verdi er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i norske aksjer. Fondet vil normalt innehold 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper. Verdiselskaper er selskaper som ofte kjennetegnes av en stabil og forutsigbar inntjening.

I 2021 hadde Storebrand Verdi en avkasting på 26 prosent, mens fondets referanseindeks var opp 16 prosent. Ser lyst på norske aksjer

220228 FA MstarAwards_500
Faksimile: Finansavisen

Gjerde forteller til Morningstar at han ser lyst på norske aksjer.

– De gode resultatene for norske selskaper er basert på god kostnadskontroll og høye råvarepriser. Oslo Børs prises nå noe høyere enn normalen, og vil vi se effekten både av inflasjonspress og høyere renter. Samtidig vil lettelser i COVID-restriksjonene løse opp i logistikk- og komponentmangelen vi har sett. De høye råvareprisene vil fortsette i år også, noe som vil være positivt for Oslo Børs og spesielt verdi-aksjene, påpeker Gjerde.

Les også saken: «Storebrand-forvalter til topps i prestisjekåring» i Finansavisen. Modellporteføljen er kjernen

Storebrands aktive norske forvalterteam består foruten av Alf Inge Gjerde, Hans Thrane Nielsen, Karin Busch og Knut Ivar Saatvedt. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for Storebrands norske, aktive aksjefond.

Porteføljens sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen.

Les mer om Morningstars begrunnelse og metode her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?