The Plus vinner Storebrand Eiendoms Bærekraftspris: – Fremstår som et industriforbilde på verdensbasis

The Plus, Vestres nye møbelfabrikk på Magnor, er vinneren av Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2022. Det er andre gang prisen deles ut til den aktøren som har strukket seg lengst for en mer bærekraftig eiendomsbransje.

Published 16.08.2022 by Storebrand

Eiendom_pris_2022
Fra venstre: Truls Nergaard, Leder for Storebrand Eiendom, Stefan Tjust, CEO i Vestre og Unn Hofstad, leder bærekraft i Storebrand Eiendom.

– Dette er en stor anerkjennelse, særlig fordi vi ser at ambisjonene til prisen er de samme som vi har: Å pushe og gå foran i det grønne skiftet. At Storebrand Eiendom fremhever oss som et utstillingsvindu for å gå lengre enn de konvensjonelle kravene, og at vi føler oss sett og forstått, betyr mye, sier prosjektleder i Vestre, Marianne Preus Jacobsen.

The Plus er bygget i massivtre og regnes som den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. Fabrikken vil stå som et globalt eksempel for bærekraftig og høyeffektiv produksjon.

Bærekraft fra A til Å

Juryen mener at når det først skal bygges nytt, kan det knapt gjøres mer gjennomført enn Vestre har gjort det i The Plus. Videre begrunner de valget slik:

«Ingenting relatert til bærekraft er overlatt til tilfeldighetene. Prosjektet har vurdert og regnet på mange alternativer før man har landet både lokalisering, utforming og tekniske løsninger. Man har optimalisert ved å se bygget og bruken av det i sammenheng, og tilrettelagt for endringer i fremtiden. Både prosjektaktører og publikum får ny innsikt. Prosjektet har benyttet krevende rammeverk som BREEAM-NOR og FutureBuilt for å definere høy bærekraftsstandard over et bredt spekter av temaer, og i tillegg sikret god arkitektur og andre menneskevennlige kvaliteter. Det er rett og slett "Outstanding".»


Preus Jacobsen påpeker at Vestre har 75 års historie som møbelprodusent, så deres kjernevirksomhet er ikke først og fremst signalbygg.

– Vi vokste ut av vår eksisterende fabrikk, og hadde store ambisjoner for den nye fabrikken. Vi er en bedrift i vekst og når vi stiller høye krav til produktenes kvalitet, design og bærekraft, må vi også sørge for å ha det samme i eget hus. Denne prisen deler vi med alle involverte; fra Fokus Rådgiving, entreprenører og leverandører som alle har strukket seg langt for å komme i mål, sier hun.

Hedrer de som strekker seg lengst

– Hensikten med denne prisen er å være til inspirasjon og motivasjon for en bransje som betyr mye med tanke på sitt klimaavtrykk, og som kan ha stor positiv påvirkning på miljøet dersom vi beveger oss i riktig retning, sier leder for Storebrand Eiendom, Truls Nergaard.

Storebrand har tatt hensyn til bærekraft i våre investeringer i mer enn 25 år og ønsker å bruke sin posisjon til å påvirke selskaper i riktig retning.

– Vi opplever at flere ledd i verdikjeden har løftet seg. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom de titalls kandidatene som var med i første evalueringsrunde hos juryen, og ikke minst gjennom kvaliteten vi ser i topp tre-prosjektene, sier Nergaard og trekker frem The Plus som en spennende vinner som utfordrer bransjen med sin høye og gjennomførte bærekraftskvalitet.


Etter første evalueringsrunde stod det til slutt mellom tre kandidater som pekte seg ut:
I Entras prosjekt, Rebel, i Oslo har 60-tallets hovedkontor for Televerket og Telegrafverket blitt reddet fra rivning. Byggets kvaliteter og særtrekk er bevart, men modernisert og tilpasset dagens krav til fleksible og åpne arbeidsplasser. Resultatet er en teknologi-hub som fremmer innovasjon og kunnskapsfordeling. I tillegg til å unngå utslipp knyttet til nybygg, har prosjektet hatt stort fokus på ombruk og avfall både på byggeplass og i drift, og prosjektet har tatt sikte på BREEAM In-Use Excellent.


Vestaksen Eiendoms SporX, Norges høyeste kontorbygg i tre, og er ett av få kontorbygg med BREEAM-NOR Outstanding-sertifisering. Her er det ingen kjerne i stål eller betong; det hele er bygget i massivtre fra lokale produsenter. I tillegg bidrar bygget til områdetransformasjon og byutvikling i området langs jernbanen og elven i Drammen, med en åpen og inkluderende fasade som gir innsyn til kunst og adkomst til kantine og restaurant for publikum.

Motiverer til endring

I dag står eiendomssektoren for rundt 40% av verdens klimagassutslipp, og bransjen møter store krav og forventninger om å begrense sitt klimaavtrykk. Bærekraftsprisen løfter frem de beste, som gjennom sine ambisjoner og resultater hever standarden for bærekraft og utslippskutt innen bygg og eiendom.


– Mange strekker seg langt for å virkeliggjøre nødvendige omstillingstiltak, og målet med prisen er å hedre disse aktørene, og ikke minst: inspirere flere til å gjøre mer. Forhåpentligvis blir det enda «vanskeligere» å utpeke en vinner fremover – nettopp fordi vi vil få så mange gode prosjekter å velge imellom, avslutter Nygaard.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?