Oppdatering på krigen i Ukraina

Krigen er nå inne i sin fjerde uke. Vi blir daglig møtt med bilder av menneskelig lidelse, sivile tap og mennesker som flykter for livet. Det er fortsatt en svært bekymringsfull og usikker situasjon, som vil ha vidtrekkende virkninger på det internasjonale samfunnet som vi enda ikke vet omfanget av i dag.  

Published 25.03.2022 by Storebrand Asset Management

Storebrand tok den 1. mars, som følge av krigen i Ukraina, beslutningen om å fryse alle russiske investeringer og selge oss ut av Russland. Beslutningen trådte i kraft umiddelbart, men på grunn av lukkede børser og utsatt handel i russiske selskaper, har vi, per i dag, ikke vært i stand til å selge alle beholdninger på en ansvarlig måte. 

 
Siden vi heller ikke har hatt en markedspris å forholde oss til, og ulike indeksleverandører på beslutningstidspunktet indikerte at de ville «nullprise» sine beholdninger, har vi i Storebrand valgt å gjøre det samme. Dette betyr at vi ikke lenger forventer at vi har noen verdier igjen i disse posisjonene, noe som selvfølgelig kan endre seg når børsene gradvis åpnes for handel igjen, og vi igjen kan gjøre en riktig verdivurdering. Moskvabørsen har delvis åpnet for handel, men oppfyller ikke de kriteriene vi har for et velfungerende marked.


Med nullverdi både hos oss og hos indeksleverandørene, har vi i praksis ikke lenger noen eksponering mot russiske selskaper, og er dermed verken over- eller undereksponert, men vi forblir juridiske eiere av et antall aksjer. Effekten det har hatt på avkastningen på investeringene til våre kunder har vært relativt liten, ettersom vi har holdt oss nær indeks. 


Vi fortsetter med å overvåke situasjonen kontinuerlig, og vurderer fortløpende hvilke tiltak vi behøver å gjøre i vår virksomhet. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?