Ny forvalter for Storebrand Norge Fossilfri

Karin Busch tar nå steget opp til porteføljeforvalter for Storebrand Norge Fossilfri fra og med 1. februar 2023

Published 09.02.2023 by Bård Bringedal, Ole Øivind Skaar

Karin-Busch_712x400px.jpg

Karin Busch startet som porteføljeforvalter hos Storebrand i november 2021, og tar nå steget opp til porteføljeforvalter. Fra og med 1. februar er hun ansvarlig forvalter for aksjefondet Storebrand Norge Fossilfri. Alf Inge Gjerde, som har forvaltet fondet siden oppstarten i 2017, vil være co-forvalter sammen med Karin.

Storebrand Norge Fossilfri er ett av seks fond forvaltet av teamet, og er i dag på ~NOK 1.6 milliarder. Siden fondet ble lansert har fondet levert jevnt med sin referanseindeks, men den fossilfrie profilen gjør at fondet avviker tildels mye fra indeksen i perioden; bla. stor meravkastning i 2021, men også betydelig mindreavkastning i 2022, sterkt påvirket av utviklingen i den fossile sektoren. Denne profilen mener vi like fullt bør være interessant for mange kunder, både dem som ønsker lav eksponering mot fossil sektor eller for den del har høy eksponering mot fossil sektor på annet vis. 

Dette handler om aktiv forvaltning, og med Karin ved roret håper vi å videreføre den meget solide forvaltningen det norske aksjeteamet har hatt i en årrekke, og samtidig øke oppmerksomheten rundt et attraktivt fond.

Vi ønsker Karin lykke til!

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?