Null kull innen 2026

Siden 2013 har Storebrand solgt seg ut av kull, og innen 2026 er planen å ha solgt seg helt ut. Konserndirektøren for kapitalforvalting i Storebrand, Jan Erik Saugestad, oppfordrer andre investorer til gjøre det samme.

Published 30.11.2018 by Caroline Sesvold Tørring


I slutten av november lanserte Storebrand endringer i sin investeringspolicy for kull, og vil selskapet være ute av kullindustrien innen 2026 – noe som er helt i tråd med anbefalingene til FNs klimapanel.

Ute innen 2026

I 2013 startet Storebrand å selge seg ut av virksomheter som har inntekter fra kull, og solgte seg da ut av selskaper med mer enn 30 prosent av virksomheten i kull. Nå i 2018, trekker selskaper med mer enn 25 prosent. Målet er hvert andre år å trekke ut 5 prosent mer. Det vil si 20 prosent i 2020 og 15 prosent i 2022 og så videre.

I 2026 skal selskaper som har mer enn 5 prosent av virksomheten i kull være solgt, noe som vil si så å si alle. Grunnen til at målet ikke er satt til null, er at fem prosent er det laveste forvalterne kan garantere, ut fra kvaliteten på tilgjengelige data om selskapene, og markedsføringsregler av fond.

– Vi oppfordrer andre investorer og pensjonsfond til å trekke seg ut av den svært forurensende kullindustrien. Vi skal jobbe hardt for at selskaper og investorer følger opp denne strategien, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for Storebrand Asset Management.

Gradvis utfasing

Grunnen til at Storebrand ikke selger seg ut med en gang, er at Storebrand er en ansvarlig eier og vil at skal selskapene skal få mulighet til å endre seg.
Siden 2013 har 64 selskaper blitt ekskludert fra Storebrands investeringsunivers på bakgrunn av kullkriteriene. Ytterligere fem selskaper vil bli nøye fulgt opp mot 2020 og de nye 20 prosent kriteriene.

– Omtrent halvparten av investeringene på globale børser består av pensjonspenger. Forbedrede investeringskriterier som våre vil ha en slående effekt på kullinvesteringer, og understreker klimariskene som kullintensive økonomier står overfor, påpeker Saugestad.

Obamas tidligere klimastrateg roser Storebrand

Samtidig som nyheten om de nye kullkriteriene ble kjent i slutten av november, deltok Saugestad på et frokostseminar blant annet sammen med amerikanske John Podesta. Podesta var tidligere Obamas klimastrateg og er en kjent internasjonal talsperson for klimasaken. Han leder nå tankesmien Center for American Progress.

– Dagens nyheter fra Storebrand var en spennende kunngjøring. Det vil gi momentum til de internasjonale klimaforhandlingene som starter neste uke. Jeg håper andre investorgrupper forstår konsekvensene av å holde seg til en strategi som ikke er bærekraftig, og går inn for en smartere investeringsstrategi, slik Storebrand gjør. Jeg er svært glad for å høre at det ikke er noen fremtid for kull i Storebrand, sa Podesta.

Se intervjuet med Podesta her 


Fant du det du lette etter?