Stabilt aksjemarked i urolige tider

Til tross for noen svært turbulente uker utløst av krisen i Silicon Valley Bank (SVB) så vi en moderat stigning i globale aksjemarkeder i løpet av mars. Unntaket var Norge hvor særlig Equinor påvirket markedet i negativ retning. Uroen rundt SVB spredde seg raskt til andre regionale banker i USA, og etter hvert også til Europa hvor storbanken Credit Suisse endte opp med å bli overtatt av Union Bank of Switzerland. Omfattende og koordinert innsats av sentralbanker og myndigheter ser ut til å ha dempet frykten for en ny finanskrise.

Published 14.04.2023 by Jørgen Hjemdal, Leder for Institusjonelle kunder & Distribusjon

Aditya-Vyas-Wall-Street-Unsplash-v2_1280x640px.jpg
Photo by Aditya Vyas on Unsplash

Dilemmaet sentralbankene står overfor nå er å balansere ønsket om finansiell stabilitet opp mot behovet for å bekjempe inflasjonen.  Frykten er at fortsatte rentehevninger vil utløse en global resesjon, og flere markedsaktører forventer nå at den amerikanske sentralbanken vil gjøre helomvending i løpet av året med og starte en ny runde med rentekutt. En svak norsk krone kombinert med et sterkt arbeidsmarked og høye lønnsforventninger  gir fortsatt høyere inflasjonsutsikter for Norge.

På denne bakgrunnen hevet Norges Bank renten nok en gang i mars, og varslet nye rentehevninger i mai og juni. Høyere renter og kraftig prisstigning på varer og tjenester begynner å bite for mange norske husholdninger, så forhåpentligvis fungerer den stramme pengepolitikken slik at vi får kontroll på inflasjonen og etter hvert et stabilt og kanskje litt lavere rentenivå.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023