Storebrand Eiendom lanserte bærekraftspris

Under Arendalsuka i august i år ble Storebrand Eiendoms Bærekraftspris delt ut for første gang. Prisen gikk til Entra ASA og deres prosjekt i Kristian Augusts gate 13. Bærekraftsprisen skal anerkjenne eiendomsaktører som utfordrer etablert praksis, går foran og deler av sin kunnskap slik at hele bransjen kan bli mer bærekraftig, forteller leder bærekraft, Unn Hofstad, i Storebrand Eiendom.

Published 17.08.2021 by Storebrand

STB Eiendom Bærekraftspris.JPG
Juryleder og leder bærekraft i Storebrand Eiendom Unn Hofstad (t.v.) adm. dir. i Entra ASA, Sonja Horn og direktør prosjektutvikling Per Ola Ulseth.

Storebrand Eiendom er en del av Storebrand Asset Management som har jobbet med bærekraftige investeringer siden slutten av nittitallet. Som Norges største private kapitalforvalter og en av de største i Norden, benytter de sin posisjon til å påvirke selskaper til stadig forbedring, særlig innenfor bærekraft. Aktivt eierskap handler ikke bare om å utfordre og hjelpe selskaper til å bli bedre. Det handler også om å investere i nye løsninger. Deres erfaring er at det gir gode resultater.

Bygg og eiendom omtales som 40 %-sektoren innen miljøpåvirkning i verden. Storebrand Eiendom ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet innen næringseiendom og fremme miljø, økonomisk og sosial bærekraft innenfor et bredt spekter. Unn Hofstad leder juryen for den nye prisen og sier videre: Prisen skal bidra til økt oppmerksomhet rundt bærekraft i vår bransje.

Bredt sammensatt jury

– Vi er opptatt av at prisen får høy legitimitet og anerkjennelse, ikke bare i eiendomsbransjen, men av alle. Derfor har det vært viktig at juryen er bredt sammensatt av dyktige fagpersoner innen bærekraftsområdet, sier leder bærekraft i Storebrand Eiendom Unn Hofstad.

Foruten juryleder har juryen bestått av Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse, Nicolai Riise i MAD arkitekter, Jonas Holme fra Sintef Community og Agathe Schjetlein i Finans Norge. Kjell Petter Småge fra Evotek har fungert som juryens sekretær og har sørget for omfattende grunnarbeid og god tilrettelegging for juryens diskusjoner og endelige beslutning.

– Det har vært en svært utfordrende oppgave å evaluere kandidatene, fordi det var mange sterke kandidater. Vi har jobbet oss gjennom et poengsystem i flere runder for å trekke en konklusjon vi sammen kan stå inne for. Som en konsekvens av juryens faglige tilknytning til bærekraft har det selvsagt vært viktig å håndtere eventuelle habilitetsspørsmål, sier Hofstad.

Jurymedlemmer med tilknytning til enkelte av kandidatene har ikke deltatt i poenggivningen for disse.

Kriterier for tildeling av prisen

Kandidater til prisen kan vise til prosjekter knyttet til nybygg, rehabiliteringer, drift eller andre relevante prosjekter der bærekraft utgjør en forskjell og/eller utfordrer etablert praksis. Juryen har ved tildelingen vektlagt bredden i bærekraft som hver kandidat representerer.

Kriterier som vektlegges er blant annet:

  • Sirkulærøkonomi
  • Redusert CO2–avtrykk
  • Redusert Klimarisiko
  • Tiltak som fremmer biologisk mangfold
  • Grønn mobilitet
  • Redusert energiforbruk
  • Sosiale forhold

– Vi fikk inn svært mange gode kandidater til vurdering. Ved siden av bredde, har juryen denne gangen særlig vektlagt redusert klimafotavtrykk og ombruk av materialressurser som representerer de største utfordringene for eiendomssektoren fremover. Prosjektet i Kristian Augusts gate 13 utpeker seg i så måte med imponerende 80 prosent ombruk av materialer. Prosjektet er til stor inspirasjon og baner vei for andre som vil ombruke mer, både ved å påvirke tolkning av lovverket og ved å dokumentere praktiske erfaringer som andre kan lære av. Det har imidlertid ikke gått på bekostning av andre bærekraftskvaliteter. Prisen er vel fortjent, avslutter Hofstad.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023