Hold deg til strategien

Den siste uken har vi opplevd de verste børsdagene i moderne tid, og usikkerheten om hvordan verdens aksje- og kredittmarkeder vil utvikle seg fremover er stor. Storebrands aksje- og renteforvaltning følger markedene tett.

Published 19.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Oslobors_vinter14_800x
NEDGANG: Kraftige fall på Oslo Børs og andre børser verden over de siste ukene. Foto: Kristian Skalland Moen.

Svingningene i markedene er voldsomme, og tallene på verdens børser er røde. På toppen av virusutbruddet kom også «oljekrigen» mellom Saudi Arabia og Russland som har gitt markant lavere oljepriser.

Fallende markeder og pandemier – intet nytt

Fallet på børsene de siste dagene er ikke unikt i et historisk perspektiv. Aksjemarkedet opplever denne type fall med ujevne mellomrom, og det ligger i markedets natur at verdiene på aksjene svinger – det er nettopp disse svingningene som på sikt skal gi deg en høyere forventet avkastning.

Pandemier er heller ikke noe nytt, men erfaringer med SARS, Ebola, svineinfluensa og andre epidemier har vist at den negative effekten på økonomien har vært kortvarig, til tross for stort mediefokus og utbredt frykt.

Så lenge vi ikke vet når spredningen er under kontroll vil usikkerheten være ekstra stor, og dette er negativt for finansmarkedene. Skulle tidligere pandemier være en pekepinn, er det likevel snakk om tid før ting normaliserer seg. En tid som sannsynligvis ikke gir store økonomiske konsekvenser på sikt, og som langsiktig investor bør du være tro mot din plasseringsstrategi.

Storebrands forvaltere tar grep om plasseringene i aksje- og kredittmarkedet, samtidig som det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger.

Ned 30 prosent på én måned

BardB
Leder for aksjeforvaltningen, Bård Bringedal.

Leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal, påpeker at Oslo Børs er ned mer enn 30 prosent siden toppen kun én måned tilbake, og flere selskaper er priset på nivåer vi sist så under finanskrisen.

– Myndigheter og sentralbanker har forsøkt med en rekke tiltak for å støtte økonomien, men fremdeles er usikkerheten rundt kortsiktige og langsiktige effekter av koronaviruset for stor til at aksjemarkedene har stabilisert seg.

God likviditet


Til tross for meget urolige markeder går håndteringen av aksjeporteføljene Storebrand forvalter som normalt.

– Til tross for meget volatile markeder opplever vi likviditeten som god. I aktive mandater følger vi naturligvis situasjonen tett, og gjør fortløpende tilpasninger av over– og undervekter. Vi har nå vært igjennom et fallende, og turbulent marked, og det kan nok vedvare en stund, men så vil markedet normalisere seg – og da vil vi påse at våre porteføljer tar del i oppturen, påpeker Bringedal.

Historien har gitt gode investeringer

Markedet preges av stor usikkerhet, og er det noe markedet ikke verdsetter så er det nettopp det.

– Vi tror nok den usikkerheten vil kunne vare en stund til. Samtidig vet vi at flere selskaper nå er priset lavt i forhold til egen historikk, og investeringer i aksjemarkedet på disse prisingsnivåer historisk har gitt god avkastning med noen års horisont. Når man ser indikasjoner om at korona–situasjonen globalt er under kontroll, skal man være overvektet aksjer, sier Bringedal.

Sterk turbulens i rente- og kredittmarkedet

DagfinNorum
Leder for renteforvaltningen, Dagfin Norum.

Leder for renteforvaltningen i Storebrand, Dagfin Norum, forklarer at rente– og kredittmarkedet også preges av turbulens.

– Utbruddet av koronaviruset fører til stadig større begrensninger både her i Norge og globalt, og dermed dempes økonomisk aktivitet, men ser vi at sentralbankene og myndighetene kommer på banen for å stimulere økonomisk aktivitet, støtte finansmarkedene og begrenser potensielle konkurser, sier Norum.

Kraftige rentefall siden februar

I tråd med rentekutt fra de toneangivende sentralbankene globalt og Norges Bank, samt økte kvantitative lettelser og etablering av likviditetsfasiliteter, har det vært et kraftig rentefall siden midten av februar både i den korte og lange enden av rentekurven. I de fleste land, inkludert både Norge og USA, har vi observert de laveste rentenivåene noensinne, til og med lavere enn det vi så i kjølvannet av finanskrisen.

– Samtidig kommer kredittspreadene markant ut, både på grunn av usikkerheten som nå råder og hvordan bortfall av økonomisk aktivitet vil påvirke næringslivet, men også grunnet strammere likviditet i finansmarkedene. Utgangen i kredittspreadene har gått svært raskt, på samme måte som fallet i aksjemarkedet, og nivåene vi nå observerer er tett på de vi så under finanskrisen, forteller Norum.

Solide selskaper med god kredittkvalitet

Obligasjonsfondene, som har moderat rente og kredittrisiko, har tjent på rentefallet, men utgangen i kredittspreader har trukket i motsatt retning og ført til negativ avkastning så langt i år.

– Vi opplever nå også at pengemarkedsfondene våre har hatt negativ avkastning den siste tiden. Økte kredittspreader gir negativ effekt på kort sikt, men fondene våre er investert i solide selskaper med god kredittkvalitet. På lengre sikt gir spreadutgangen oss en høyere løpende avkastning i fondene, sier Norum.

Ligget i forkant

Norum forteller at med den økte usikkerheten og volatiliteten i markedet har teamet hans sittet relativt «stille i båten» og holdt risikoeksponeringen uforandret.

– Markedet har beveget seg svært raskt og de kredittspreadene vi nå observerer vurderer vi som attraktive på lengre sikt. Vi har ligget i forkant av markedet og gjort de nødvendige tilpasningene for å møte de kundenes behov for å reallokere til aksjer eller møte andre likviditetsbehov. Vi lå overvekt durasjon i februar før rentene begynte å falle, men har tatt denne ned til en nøytral vekt etter at rentene kom ned til dagens lave nivå, sier Norum.

God anledning for å øke

Det eneste som er sikkert, er at det meste er usikkert, og at det vil vedvare en periode. Imidlertid er det tegn til at kredittspreadene topper noe ut etter den siste tids markerte økning. På lengre sikt tror vi det økte risikopåslaget vil bidra til en høyere avkastning for våre kunder.

– Historisk sett har kredittspreader på de nivåer vi ser nå vært en god anledning til å øke sin kreditteksponering, og dermed en høyere forventet avkastning. Vi ser også at både sentralbanker og myndigheter iverksetter kraftfulle tiltak som vi forventer vil bidra til å stabilisere rente– og kredittmarkedene fremover, påpeker Norum.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Motta nyhetsbrev

I starten av hver måned sender vi ut nyhetsbrev med informasjon om markedene, utviklingen av våre fond og andre nyheter som vi mener er aktuelle for deg.

Meld deg på her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?