Hjelp oss å bli bedre

Storebrand Asset Management jobber med å utvikle nye nettsider. For å gjøre de best mulig, trenger vi å høre fra deg.

Published 05.12.2021 by Storebrand Asset Management

dame-pc-bord-712x400
HJELP: Vi ønsker å snakke med deg for å få verdifull kundeinnsikt.

Vi er i gang med å lage nye nettsider for Storebrand Asset Management og skulle veldig gjerne kommet i kontakt med deg for en uformell prat om hvordan du bruker og opplever Storebrand Asset Management sine nettsider og kjøpsløsningen Connect. 

Samtalen vil ta 30–40 minutter og vil foregå via Teams. All informasjon som oppgis vil bli behandlet konfidensielt.

 Ønsker du å hjelpe oss med dette arbeidet? Vennligst trykk her for å registrere deg med navn og e-postadresse, så vil vi ta kontakt med deg så snart som mulig for å avtale et tidspunkt som passer deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?