Fremtiden er grønn, men veien er ikke rett

Trendene peker mot en grønn global vekst selv om det er noe negativ støy i mediebildet om dagen, mener forvalter Philip Ripman. Fondene han forvalter ligger begge i toppsiktet.

Published 14.10.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Philip-banner2
Forvalter Philip Ripman

Forvalter av Storebrand Global Solutions og Storebrand Fornybar Energi deltok i oktober på Investordagene som ble arrangert av Finansavisen. Her ga han hvor han ga en analyse av det grønne markedet.

– Det er mange krefter i sving for å fortsette bærekraftig vekst. Vi tror det blir en eventyrlig mulighet fremover, sa Ripman.

Portefølje med suksess

Ripman forvalter fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Fornybar Energi, og mens Storebrand Global Solutions ligger på topp på Oslo Børs  fondsoversikten over globale fond på femårshistorikken, kan det relativt nyoppstartede fondet, Storebrand Fornybar Energi, vise til en avkastning på over 65 prosent siden oppstart i juni.

I mars 2018 startet Storebrand Livsforsikring opp porteføljen Fornybar Energi, som har vært en suksess både med tanke på antall kunder og ikke minst når man ser på avkastningen som det siste året har vært på 63 prosent. I juni i år ble porteføljen blitt gjort om til et verdipapirfond, og ble dermed tilgjengelig for langt flere ved at det etter hvert kan kjøpes via andre distributørene som selger Storebrands fond, som for eksempel Nordnet og Skandiabanken. Fondet kan kjøpes direkte eller som et fond i en aksjesparekonto.

Les også: Nytt fond med formidabel historikk

Kraftige krefter

På Investordagene hos Finansavisen snakket Ripman om mulighetene innen grønne selskaper, og at hans vurderinger er at de korte og langsiktige trendene i markedene peker mot fremtidig global vekst innenfor det grønne. 

– Vi ser ingen tegn til at dette skal stoppe opp med det første. Heller tvert i mot, det er så mange krefter i sving for å fortsette denne veksten og vi tror det blir en eventyrlig mulighet fremover. 

– Det er ingen rett pil, men fremtiden er definitivt grønn, sa Ripman fra scenen.

Les og se hele innslaget fra Investordagene her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023