Fossilfritt fosser frem

Et fond uten olje på en oljetung Oslo børs, har over lang tid ligget på topp som beste fond de siste 12 månedene. I tillegg til å være fritt for olje, har fondet nå fått strengere etiske krav.

Published 12.09.2019 by Caroline Sesvold Tørring

Storebrand Norge Fossilfri ble lansert i slutten av april 2017, og har siden oppstart hatt en avkastning på 10,7 prosent (annualisert). Bare i år er fondet opp 14,1 prosent, hele 4,9 prosent foran indeks.

Fondet, som er et aktivt norske aksjefond, ble lansert samtidig med det indeksnære fossilfire globale aksjefondet, Storebrand Global ESG Plus. Dette fondet har så langt i år hatt en avkastning på 22 prosent. 1,5 prosent foran indeks.

Ute av energisektoren, men ikke solenergi

Storebrand Norge Fossilfri er fossilfritt ved at hele energisektoren utelukkes.

– Ved å gjøre dette avstår fondet fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og relatert virksomhet. Fondet kan likevel investere i sol- og vannkraft da disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs. Fondet investerer bredt og inneholder normalt 40-55 selskaper, forteller forvalter av fondet, Alf Inge Gjerde.

I 2019 har oljeprisen svingt veldig, men er i øyeblikket opp 14 prosent. Til tross for en sterk oljepris har olje og offshoreselskapene hatt en svak utvikling, noe som har bidratt positivt til fondets meravkastning.

– Vi har også vært undervektet i Hydro, men overvektet i Scatec Solar, Borregaard, NEL, Schibsted, Bakkafrost og Tomra som har gitt god avkastning, forteller Gjerde.

Strengere kriterier

Tidligere i sommer ble fondet lagt til enda strengere investeringskriterier for fondet. Storebrand Norge Fossilfri er, som alle Storebrands fond underlagt Storebrand standarden. Den beskriver hvilke fond Storebrand utelukker fra sitt investeringsunivers, og er i dag på 179 selskaper.

De utvidede kriteriene går et steg videre og dermed utelukkes selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra våpen/krigsmateriell, alkohol, gambling eller pornografi. Grunnen til at vi må ha en grense på prosent og ikke null, er fordi våre dataleverandører klarer ikke å garantere en nullprosentkrav.

Les mer om tilleggskriteriene her

Fire fossilfrie fond 

I tillegg til Storebrand Norge Fossilfri og Storebrand Global ESG Plus tilbyr Storebrand, to andre fossilfrie fond. Storebrand Global Solutions som er et aktivt globalt aksjefond som investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. De fjerde fossilfrie fondet, er et rentefond. Storebrand Global Kreditt IG investerer i kredittobligasjoner utstedt av finansinstitusjoner og industriselskaper innenfor OECD.

I midten av august skrev Dagens Næringsliv om Storebrand Norge Fossilfri. Les saken her på dn.no

190817-DN-Norge-Fossilfri_lite
Faksimile Dagens Næringsliv

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.
Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond
Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.


Fant du det du lette etter?