Forvaltningskapitalen bikket 1.000 milliarder kroner

Den sterke veksten i fortsetter for Storebrand Asset Management med en økning på 50 milliarder kroner i andre kvartal. Den totale kapitalforvaltningen utgjør nå 1.037 milliarder kroner.

Published 14.07.2021 by Storebrand Asset Management

Adm.dir Jan Erik Saugestad
Adm.dir. Jan Erik Saugestad. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Økningen er en vekst på 157 milliarder kroner, opp 18 prosent fra året før. Dermed bikket forvaltningskapitalen milepelen på 1.000 milliarder kroner i løpet av andre kvartal.

Verdi for kundene

Kvartalet var preget av positive strømmer på 5 milliarder kroner, men den sterke avkastningen styrkes også av valutaeffekter. Inntektene i andre kvartal utgjør 454 millioner kroner, som er en økning på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vårt hovedmål er å skape verdi for våre kunder. 1.000 milliarder i forvaltningskapital er en milepæl som vi er veldig stolte av, og et tegn på at kundene våre fortsetter å stole på oss. Bærekraft er fortsatt en viktig drivkraft, ettersom kundene våre fortsetter å be om investeringsløsninger som tilpasser porteføljene deres til deres generelle klimaambisjoner eller andre viktige ESG-faktorer, sier Jan Erik Saugestad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

En økt kundeinteresse for alternative investeringer har også bidratt til de sterke resultatene.

– Kunder innser i økende grad behovet for å være bærekraftig i alle aktivaklasser, inkludert eiendom, Private Equity og infrastruktur. Å skape verdi i dette området er en sentral del av strategien vår fremover, forsetter Saugestad.

Fortsatt vekst i Norden og videre utover

I Danmark har vi etter en registrering av utvalgte sentrale aksjefond på NASDAQ og åpningen av et lokalt kontor i juni 2020, sett en jevn vekst på tvers av alle segmenter. Institusjonelle investorer, som pensjonsfond og kommuner, er den største gruppen investorer, men privatmarkedet vokser raskt.

Vi fortsetter også å vokse i Finland og Island, hvor vi har etablert sterke forbindelser med sentrale institusjoner lokalt og gjort at midlene våre er tilgjengelige via sentrale distributører og lokale finansinstitusjoner. Vår suksess er basert på vår evne til å være en produktiv diskusjonspartner for institusjoner som ønsker å øke bærekraften i investeringene.

Vi fortsetter også å forfølge mange britiske muligheter, og Storebrand Global ESG Plus har nå formelle godkjenninger fra irske myndigheter på plass, slik at den kan introduseres som en CCF -løsning for kunder, som er en milepæl.

Infrastruktur foran forventningene

Kundens interesse for infrastruktur fortsetter å vokse. Gjennom partnerskap og egen kapital tilbyr Storebrand Asset Management profesjonelle kunder tilgang til et ulike og diversifiserte investeringsløsninger. Kundeinteressen har vært stor, og innsamling av midler har så langt vært over forventning med totalt 700 millioner euro siden lanseringen i februar. Infrastruktur er et veldig attraktivt investeringsområde som gir både diversifiseringsfordeler, god avkastning og investeringsmuligheter med sterk bærekraftig effekt som er sterkt i fokus for tilbudet vårt.

Økende appetitt for aktive verdibaserte aksjer

SKAGEN Fondene hadde et sterkt andre kvartal. Alle aksjefond genererte positiv absolutt avkastning, og alle ligger foran referanseindeksen i 2021. Les mer som SKAGEN Fondenes resultater for andre kvartal her

Digital transformasjon

Som en moderne multibutikk innen kapitalforvaltning har Storebrand vist fordelene med storskala og flyttet hele kjerneforvaltningsplattformen til «skyen». Migrasjonen av teknologiplattformen er sentral for fortsatt vekst og fremtidig utvikling av innovative tjenester. Prosjektet er fullført over en 14-måneders periode og har resultert i en helautomatisk infrastruktur, forbedret kvalitet, økt effektivitet, redusert risiko, lavere kostnader og styrket sikkerhet.

Mennesker og rekrutteringer

Storebrand Asset Management jobber aktivt med å utvikle organisasjonen for å realisere ambisjonen om ytterligere vekst. Så langt er det rekruttert 17 nye kolleger i år, hvorav 70 prosent er kvinner. Vi tror at inkludering og mangfold er avgjørende for vår fremtidige suksess. Vi streber etter å ha en inkluderende, verdidrevet kultur der ansatte føler seg verdsatt, respektert og involvert uavhengig av hvem de er, hva de tror og hvor de kommer fra.

Lansering med TNFD

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) ble formelt lansert i juni. Visjonen er å lage et rapporteringsrammeverk for å hjelpe organisasjoner med å håndtere risiko og identifisere muligheter. Storebrand har vært medlem av arbeidsstyrkens uformelle arbeidsgruppe som startet arbeidet i 2020 for å utarbeide praktiske anbefalinger for omfanget og arbeidsplanen.

– Vi er forpliktet til å fortsette å støtte arbeidet for å gjenoppbygge verdens økosystemer. Nedbrytning av natur gjennom menneskelig aktivitet har brakt oss til et vippepunkt. Risikoene er mange, fra nedgang i økonomisk vekst til usikker fremtid for vår art, og vi kan ikke fortsette å forvalte naturen utenfor det økonomiske systemet, sier Saugestad.

TNFD er på linje med Finance for Biodiversity Pledge.

Ny fase av pandemien

Usikkerheten som har preget oss det siste året er ennå ikke over, og mange deler av verden har gått inn i en ny fase av pandemien og vi kan nå begynne å planlegge for fremtiden. Utfordringene som pandemien har etterlatt oss med er klare, men det har også vært noen lysglimt.

– Vi er alle enige om at vi må «bygge bedre tilbake» og vi oppfordrer til en grønnere, mer rettferdig og mer bærekraftig overgang av verdensøkonomien. Finanssektoren spiller en viktig rolle her, men kan ikke operere i et vakuum. Investorer, selskaper, myndigheter og sivilsamfunn må alle gjøre sitt. Det er først når vi kommer sammen at suksess blir ekte. Med klimaet vi vinner eller taper sammen, avslutter Saugestad.

Andre viktige tiltak Q2

Investors mobilize to support human rights in Myanmar

Where´s the beef - the critical need to reduce the level of greenhouse gases emitted by the global agricultural supply chain

Storebrand Asset Management signs the Finance for Biodiversity Pledge

The Nordic CEOs for a Sustainable Future, the Norwegian Finance Ministry, and the Oslo Stock Exchange Declare Support for the TCFD Recommendations

Storebrand Asset Management urges action on deforestation at Bunge AGM

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?