Velkommen til EUs Green Deal

I over 25 år har Storebrand fokusert på bærekraftige investeringer, men mange opplever at ordet har blitt så utvannet at det blir vanskelig å forstå hvilke produkter og tjenester som faktisk bidrar til en mer bærekraftig verden. Nå kommer EU på banen.

Published 12.04.2021 by Kenneth Vik Gulbrandsen

EU_guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash
Foto: Unsplash

Siden 2018 har EU jobbet med å utforme en handlingsplan med 10 tiltakspakker - EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi. Dette for å øke andelen bærekraftige investeringer, fremme langsiktig visjon og for å gjøre det tydeligere hva som faktisk er bærekraftig eller ikke. I tillegg skal det hindre grønnvasking i kommunikasjonen av mer eller mindre bærekraftige produkter og sørge for likere nasjonale lover og regler når det kommer til kommunikasjon av bærekraft. Handlingsplanen kommer derfor til å påvirke finansnæringen positivt i årene fremover, og har fått navnet Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Krav til transparens
10. mars trådte første del av SFDR-regelverket i kraft i EU som inkluderes i norsk lovgivning senere i 2021. Den setter omfattende krav til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at sluttinvestorer kan få en bedre forståelse av hvordan bærekraft integreres.

BardB
Investeringsdirektør Bård Bringedal

– Med regelverket vil det nå bli satt krav til klassifisering og dokumentasjon av påstander om hvor bærekraftige finansielle produkter er, som inntil regelverket trådte i kraft i stor grad har vært opp til den enkelte aktør å definere, forteller investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Lettere for sluttinvestor
Den nye klassifiseringen skal gjøre det lettere for sluttinvestoren å dele inn produkter i produkter som har bærekraft som en målsetting, produkter som har klare bærekraftige egenskaper, produkter som tar hensyn til bærekraftige prinsipper og produkter som ikke anser bærekraft som viktig.

– Storebrands har et langsiktige fokus på bærekraft er det bare naturlig for oss å fortsette vårt arbeid med både å forbedre eksisterende produkter og lansere nye, innovative og bærekraftige produkter. Med dette arbeidet, hvor vi fortsatt vil fokusere på å flytte kapital i en mer bærekraftig retning, vil vi trolig øke vår investerte kapital i artikkel 8/9-fond, sier Bringedal.

Les mer om hvordan Storebrands har integrert SFDR-regelverket


Fant du det du lette etter?