Velkommen til EUs Green Deal

I over 25 år har Storebrand fokusert på bærekraftige investeringer, men mange opplever at ordet har blitt så utvannet at det blir vanskelig å forstå hvilke produkter og tjenester som faktisk bidrar til en mer bærekraftig verden. Nå kommer EU på banen.

Published 12.04.2021 by Kenneth Vik Gulbrandsen

EU_guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash
Foto: Unsplash

Siden 2018 har EU jobbet med å utforme en handlingsplan med 10 tiltakspakker - EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi. Dette for å øke andelen bærekraftige investeringer, fremme langsiktig visjon og for å gjøre det tydeligere hva som faktisk er bærekraftig eller ikke. I tillegg skal det hindre grønnvasking i kommunikasjonen av mer eller mindre bærekraftige produkter og sørge for likere nasjonale lover og regler når det kommer til kommunikasjon av bærekraft. Handlingsplanen kommer derfor til å påvirke finansnæringen positivt i årene fremover, og har fått navnet Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Krav til transparens
10. mars trådte første del av SFDR-regelverket i kraft i EU som inkluderes i norsk lovgivning senere i 2021. Den setter omfattende krav til transparens og åpenhet rundt finansielle produkter, slik at sluttinvestorer kan få en bedre forståelse av hvordan bærekraft integreres.

BardB
Investeringsdirektør Bård Bringedal

– Med regelverket vil det nå bli satt krav til klassifisering og dokumentasjon av påstander om hvor bærekraftige finansielle produkter er, som inntil regelverket trådte i kraft i stor grad har vært opp til den enkelte aktør å definere, forteller investeringsdirektør i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Lettere for sluttinvestor
Den nye klassifiseringen skal gjøre det lettere for sluttinvestoren å dele inn produkter i produkter som har bærekraft som en målsetting, produkter som har klare bærekraftige egenskaper, produkter som tar hensyn til bærekraftige prinsipper og produkter som ikke anser bærekraft som viktig.

– Storebrands har et langsiktige fokus på bærekraft er det bare naturlig for oss å fortsette vårt arbeid med både å forbedre eksisterende produkter og lansere nye, innovative og bærekraftige produkter. Med dette arbeidet, hvor vi fortsatt vil fokusere på å flytte kapital i en mer bærekraftig retning, vil vi trolig øke vår investerte kapital i artikkel 8/9-fond, sier Bringedal.

Les mer om hvordan Storebrands har integrert SFDR-regelverket

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?