Er Oslo Børs billig nå?  

Senior porteføljeforvalter Nielsen, Hans Thrane, har vært gjest hos Nordnets podkast #Pengepodden. Tema er Oslo Børs, oljeprisen og verdsettelse.

Published 09.09.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Hans_nordnet_22-09
F.v.: Hans Thrane Nielsen, spareøkonom i Nordnet Bjørn Erik Sættem og investeringsøkonom i Nordnet Mads Johannesen.

I podkasten snakker Hans Thrane Nielsen, Nordnets Bjørn Erik Sættem og Mads Johannesen om Oslo Børs, oljeprisen og verdsettelse av selskaper. Hans forteller også hvordan han og hans fem kollegaer, som utgjør Storebrands forvalterteam på norske aksjer, jobber og hvordan de har klart å skape langsiktig meravkastning.

Les også: Storebrand Verdi fortsatt på topp

Et teamwork

Storebrands aktive norske forvalterteam består foruten av Hans Thrane Nielsen, av Alf Inge Gjerde, Karin Busch, Knut Ivar Saatvedt, og nyansatte Tiril Flørnes Støle. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for teamet.

Storebrands aktive norske forvalterteam jakter på verdier også der andre ikke har kapasitet til å lete. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for våre norske, aktive aksjefond. Porteføljens sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen (Vekst og Verdi).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?