Beste globale aksjefond

Dine Penger har kåret Storebrand Global Solutions til neste norske globale aksjefond. –Pengebunken de siste fem årene mer enn doblet, skriver bladet.

Published 30.06.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Dine-Penger-nr-7-2021_2_800px
Faksimile: Dine Penger

I siste utgave av Dine Penger kårer bladet Norges beste aksjefond. Blant de norske globale aksjefondene, topper Storebrand Global Solutions listen «Storebrand Global Solutions har gitt kundene sine den klart beste positive meravkastningen de siste fem årene av de globale aksjefondene som forvaltes aktivt», skriver Dine Penger.

Fossilfritt og flere ben å stå på

Fondet, som forvalters av Philip Ripman, er fossilfritt og investerer i selskaper som vil løse verdens utfordringer og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Fondets investeringer er delt inn i fire «temaer»: Klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og like muligheter. Hvert tema er delt inn i tre «underkategorier» som utfyller hverandre. Disse temaene henger tett sammen med FNs bærekraftsmål. 

Les hele saken til Dine Penger her

 – Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, og som setter sammen et fond på denne måten. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. Det er noe eget for Global Solutions. Selv om de siste par årene har vært gode år for selskapene som fokuserer på klima, kan det neste år være et annet tema som gjør det bedre, sier forvalter av fondet, Philip Ripman.

Fra 100.000 til 221.000 kroner

Storebrand Global Solutions ble startet opp i 2012, da under navnet Storebrand Trippel Smart, og er nå et av Norges største fond med en forvaltningskapital på over 9 milliarder kroner.

 Som Dine Penger skriver, at dersom du kjøpte andeler i fondet for 100 000 kroner for fem år siden, har du i dag 221 000 kroner. Det er ca. 15 000 kroner mer enn de nest beste globale fondene.

– Utviklingen til fondet har vært en fantastisk reise, sier Philip Ripman, som forvalter Storebrand Global Solutions. Han mener det er «utrolig hyggelig» å få den anerkjennelsen det er å bli kåret til beste globalt forvaltede aksjefond, sier Ripman til bladet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?